Jeep: Jesuit European Educational Project

In de voorbije jaren werden in een aantal vroegere Oostbloklanden jezuïetencolleges nieuw opgericht of heropgericht. Samen met het Milanese jezuïetencollege Leone XIII besloten we in mei 2004 een multilateraal project op te zetten waaraan ook colleges uit Oost-Europa konden deelnemen.

Er zijn acht scholen betrokken bij het JEEP:

De voertaal is Engels. De leerlingen van de buitenlandse scholen verblijven in gastgezinnen.

Het JEEP project is een simulatieoefening van het Europees Parlement: de leerlingen debatteren tijdens de eerste drie dagen in commissiegroepen over de vooraf opgegeven onderwerpen en proberen een consensus te bereiken in de vorm van een resolutietekst. Over deze resoluties wordt tijdens de slotdag in een plenaire zitting gedebatteerd en gestemd.

Van elke school nemen 7 leerlingen uit het 5de of 6de jaar deel.

Het project is heel interessant omdat leerlingen, over de grenzen van hun nationale achtergrond en cultuur heen, een gemeenschappelijke visie proberen te bereiken. Een mooiere oefening in democratische besluitvorming is nauwelijks denkbaar.

De eerste JEEP sessie vond plaats in Gent in april 2005. In de daaropvolgende jaren waren de locaties: Milaan, Vilnius-Kaunas, Marseille, Gdynia, Bonn en in april 2011 weer in Gent.  Onderstaande film geeft een blik op het project in april 2011.