Samenstelling van de schoolraad

Schoolraad humaniora

 • Ouders:
  • de heer Christophe Tuypens
  • de heer Steven Maertens
  • mevrouw Jessy De block
 • Leerkrachten:
  • mevrouw Isabelle Bracke
  • de heer Pieter Ascoop
  • mevrouw Lieve Goubert
 • Leerlingen:
  • Leon Vandererfen ( 5e jaar )
  • Emmanuel Roelens ( 6e jaar )
 • Vierde geleding:
  • de heer Anton De Spiegeleer
  • de heer Sünbül Karakaya
  • de heer Gert Vermeulen, voorzitter van de schoolraad
  • de heer Jo Van Hoorde
 • Directeur:
  • de heer Guy Dalcq

Voor eventueel contact met leden van de schoolraad wend je je tot de secretaris.