Samenstelling van de schoolraad

Schoolraad humaniora

 • Ouders:
  • de heer Christophe Tuypens
  • de heer Steven Maertens
  • de heer Bruno Van Vlem
 • Leerkrachten:
  • mevrouw Veronique De Grave
  • de heer Dirk Van Hijfte
  • de heer Kris Ysebaert
 • Leerlingen:
  • William Verstraete (leerlingenraad)
  • Lenner Plasschaert
  • Rob Van tilborgh
 • Vierde geleding:
  • de heer Anton De Spiegeleer
  • de heer Sünbül Karakaya
  • de heer Gert Vermeulen, voorzitter van de schoolraad
  • de heer Jo Van Hoorde
 • Directeur:
  • de heer Christophe Brabant
  • de heer Guy Dalcq ( algemeen directeur a.i.)
 • Secretaris:

Voor eventueel contact met leden van de schoolraad wend je je tot de secretaris.