Schoolraad

De schoolraad komt drie maal per jaar samen. In de schoolraad zijn verschillende geledingen van de school vertegenwoordigd:

  • personeel;
  • ouders;
  • leerlingen;
  • lokale gemeenschap.

Ouders en personeel koppelen terug naar hun respectieve organen: zo zitten ouders in de schoolraad als afgevaardigden van de oudervereniging, en worden de vergaderingen en verslagen daar ook besproken. Omgekeerd leggen de vertegenwoordigers van de ouders punten die aan bod komen in de vergaderingen van de oudervereniging en die van belang zijn voor de schoolraad, voor aan de schoolraad.

Punten die besproken werden in de schoolraad worden voordien en achteraf door de leerkrachten in de pedagogische raad besproken.

De inrichtende macht en de directie zijn aanwezig op de vergaderingen van de schoolraad, maar zij hebben er enkel een adviserende functie.