Oudervereniging

Vandaag is de Oudervereniging een actieve vereniging die niet enkel een band wil scheppen tussen alle ouders van Sint-Barbara, maar die ook als spreekbuis van die ouders meebouwt aan de doelstellingen van het college: jongeren begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid vanuit het Ignatiaans gedachtengoed.

I. Wie zijn wij?

oudervereniging

De Raad van Bestuur van de oudervereniging 2019-2020 bestaat uit: Frederic Beele, Karen Broeckx, Katrien Cammers, Yves Crevecoeur, Jessy De Block, Margaux De Cock, Cristina Miranda Golzalvez, Janneke Hennekam, Steven Maertens, Arnd Nelde, Sam Rédélé, Sabrina Roeland, Christophe Tuypens en Aagje Van Wallegehem

Heeft u vragen of opmerkingen? U kan ons altijd bereiken op ouders@sint-barbara.be of persoonlijk op voornaamachternaam@sint-barbara.be.

II. Waar gaan we voor?

We zijn er voor de directie en de leerkrachten, die we ondersteunen via adviezen, ideeën en ondersteuning bij verschillende activiteiten.

We zijn er voor de ouders, die steeds bij alle leden van de oudervereniging terecht kunnen om bijkomende informatie te ontvangen of aandachtspunten aan te brengen, zodat wij hun stem laten horen bij de school.

We zijn er voor de leerlingen, omdat we het voor hen willen opnemen in het hele schoolgebeuren. We willen hen ondersteunen bij projecten die ze willen ondernemen. De oudervereniging komt op voor alle kinderen. De projecten die op de eerste plaats de leerlingen rechtstreeks ten goede komen willen we preferentieel ondersteunen.
Als recente voorbeelden hiervan kunnen we aanstippen: de aankoop beamers voor de humaniora, de inrichting van de speelplaats van de kleuterschool, schoolmeubilair voor de basisschool, …

III. Onze werking

Alle ouders zijn lid van de oudervereniging, die zowel de basisschool als de humaniora overkoepelt.

Aan het begin van het schooljaar kiest de Algemene Vergadering de nieuwe bestuursleden, telkens voor een mandaat van twee jaar.

Maandelijks komt de oudervereniging samen met de directie. De verschillende werkgroepen leggen de vordering van hun in alle openheid en via een constructieve en open dialoog met de directie.

Het verslag van elke vergadering verschijnt op de schoolwebsite, zodat u als ouder perfect de vinger aan de pols kunt houden van onze werking en via deze weg, punten kunt aanbrengen die op de agenda moeten komen van de vergadering.

IV. Ons engagement

Via geregelde vergaderingen van de klasafgevaardigden in de Basisschool worden de ouders actief betrokken bij het schoolleven van de allerjongsten.

Het Collegekoor en –orkest kan altijd bij de Oudervereniging terecht voor zijn materiële beslommeringen.

In de Schoolraad treffen de ouders de vertegenwoordigers van de andere geledingen (directie, leerkrachten, plaatselijke gemeenschap) om advies te geven over de zowel praktische als inhoudelijke aangelegenheden i.v.m. het schoolbestuur. Sedert de invoering van de scholengemeenschappen maakt onze vereniging ook deel uit van het overkoepelende medezeggenschapscollege voor de Scholengemeenschap Edith Stein (humaniora) en de Scholengemeenschap Ignatius (basisschool).

De Oudervereniging komt samen met de vzw Vrienden van Sint-Barbara tegemoet aan een aantal materiële (vooral financiële) behoeften van de school. Via Dienstbetoon leveren o.m. ouders hun bijdrage aan de organisatie van de tweejaarlijkse kunstmanifestatie Trends.

Samen met de Moedervereniging verzorgt de Oudervereniging een aantal initiatieven (voordrachten, …).

 

De oudervereniging van het college maakt op zijn beurt deel uit van de ouderverenigingen van de Vlaamse jezuïetencolleges, zodat we ook daar niet alleen staan en overleg en ruggespraak kunnen plegen met andere ouderverenigingen die het Ignatiaans opvoedingsproject steunen.

Kalender oudervereniging

Laatste nieuws

 • maandag 10 oktober 2011

  Voorstelling Dienstbetoon - Verslag vorig schooljaar - Voorstelling klasafgevaardigden - Bouwproject van de school - Leerlingenaantal - Schoolevenementen - Mededeling van de directeur: cultuurproject met kunstenaar, leesmateriaal, uitbreiden cultuuraanbod op school - Varia: leren leren, fluo hesjes, huiswerk on-line, e-mail adressen van de ouders - lijst van de klasafgevaardigden

 • woensdag 28 september 2011

  Aanwezigen: Jean-Pierre Berwouts, Frank Raat, Patrick Verboven, Frederic Beele, Steven Maertens, Sandra Pattyn, Benedikte Derveaux, Hélène Van Hoorebeke, Wim Declercq, Marleen Van Wemmel

  Directie: Johan De Ridder, Eddy Bosschem

  Verontschuldigd: Lieve Feremans, Jan Vande Moortel, Lieve Storme, Marie-Luce Krekels
  Directie: Pierre Vinck

  1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

  Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

 • dinsdag 14 juni 2011

  Eindejaarsactiviteiten - Algemene Vergadering - Website - Koor en Orkest - Dienstbetoon - Helpende handen - Gezondheid en preventie - PR en communicatie - Varia

 • maandag 16 mei 2011

  Retoricabal - Koor en orkest - Schoolraad - Klasafgevaardigden - Helpende handen - Schoolblad - Menucommissie - Edith Stein - Moedervereniging - Mededeling directie - Varia: kerstmarkt/verkoop kerstbomen, after party na de fietstocht van het 6e leerjaar, proclamatie van het 6e jaar humaniora

 • dinsdag 3 mei 2011

  Bijlokesite: Evaluatie - Bouwplannen - Ontbijtmanden - Algemene Vergadering - juf Maggie / Mevr. Giselle De Buck - Broodjeszaak op de hoek - Verkeerssituatie - Frigo’s in de nieuwbouw - cadeautje voor leerkrachten einde jaar - drink klasafgevaardigden op het einde van het jaar

 • donderdag 11 november 2010

  Beste ouders,

  We zijn opnieuw zeer verheugd dat talrijke ouders zich de moeite hebben getroost het formulier “helpende handen” in te vullen. Het doet altijd plezier dat ouders zich willen inzetten voor de school van hun kind(eren) en dat op vele manieren.

  In naam van de directie en het oudercomité willen we jullie dan ook danken voor het aanbod en zullen indien nodig zeker een beroep doen op jullie hulp.

  Namens de oudervereniging - werkgroep Helpende Handen:  Marie-Luce Krekels-Hendrickx en Lieve Storme-Vanschoubroek

Pagina's