Oudervereniging

De Oudervereniging is een actieve vereniging die niet enkel een band wil scheppen tussen alle ouders van Sint-Barbara, maar die ook als spreekbuis van die ouders meebouwt aan de doelstellingen van het college: jongeren begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid vanuit het Ignatiaans gedachtegoed. 
Wil je als ouder graag meehelpen op de verschillende activiteiten die de school organiseert? Vul dan zeker het formulier bij Helpende Handen in. U hoort dan zo snel mogelijk iets van ons!

Kalender oudervereniging

Laatste nieuws

 • woensdag 9 mei 2012

  Goedkeuring vorig verslag - Evaluatie tweede trimester - bouwproject: werfbezoek, bespreking verhuis - Tevredenheidsonderzoek bij de ouders: werking klasafgevaardigen/oudervereniging, e-mail adressen van de ouders, directeur, oudercontact kleuterschool, netheid op school, schooltevredenheid van de kinderen - Evenement: opendeurdag 12 mei - Mededeling directie: woensdagnamiddagopvang, opening gebouwen Savaanstraat - Varia: turnbakken op school, fietstocht 6e leerjaar, administratie aanvang schooljaar

 • dinsdag 13 maart 2012

  bal001a

 • vrijdag 9 maart 2012

  goedkeuring verslag - Werkgroepen: algemene vergadering 27 september 2012, aftellen nar retoricabal, repetities en optreden Koor en Orkest, dienstbetoon Barbarock around the clock, volgende vergadering menucommissie, Communicatie vergadering redactieraad website, volgende vergaderingen schoolraad en klasafgevaardigden - Mededeling directie: humaniora: 100 dagen, basisschool: receptie Tentoon, Varia/rondvraag: gezondheidscharter, 2e verdiep, temperatuur basisschool

 • vrijdag 17 februari 2012

  goedkeuring verslag - Werkgroepen: vorderingen retoricabal, optreden Koor en Orkest, dienstbetoon Barbarock around the clock, volgende vergadering menucommissie, Communicatie: bijeenkomst redactieraad website, opendeurdag, inhuldiging nieuwe schoolgebouwen, klasafgevaardigden: kunstproject, volgende vergaderingen schoolraad en Edith Stein - Mededeling directie: humaniora: open schooldag, voordracht Vincent Leus, missieproject, basisschool: Tentoon, pesten

 • vrijdag 10 februari 2012

  Bespreking en goedkeuring verslag - Evaluatie 1e semester: turnzakken, evaluatie door de kinderen, frictie - Bouwproject: update - Tevredenheidsonderzoek bij de leerlingen - Evenementen: project Tentoon, Barbarock, Opendeur 12 mei - Mededeling directie: tevredenheidsonderzoek bij ouders, kunstkalender - Rondvraag: staking december 2011 en 30 januari 2012, e-mail adressen, Varia: aankoop strips en boeken, drinkfonteintjes, drinken de kinderen voldoende, cultuur op school, afschaffen skireis, kleuterschool 1e en 2e kleuterklas

 • dinsdag 24 januari 2012

  goedkeuring verslag - Werkgroepen: vorderingen retoricabal, weekend Koor en Orkest, dienstbetoon Barbarock around the clock, volgende vergadering menucommissie, gezondheid en preventie: fit in je hoofd en vaccinatie HPV, Communicatie oprichten redactieraad website, volgende vergaderingen schoolraad en klasafgevaardigden - Tevredenheidsonderzoek basisschool - Mededeling directie: humaniora: leren leren, wijnverkoop, open schooldag, basisschool: resultaten en vernissage Tentoon, pesten - Varia/rondvraag: e-mail collectie basisschool, Sint-Barbarakerk

 • maandag 23 januari 2012

  goedkeuring verslag - Werkgroepen: ideeën algemene vergadering 2012, vorderingen retoricabal, feedback vergadering dienstbetoon, dankwoordje helpende handen, volgende vergadering menucommissie, gezondheid en preventie fit in je hoofd, inhuldiging nieuwe basisschool en opendeurdag mei communicatie, volgende vergadering klasafgevaardigden en schoolraad - Mededeling directie: humaniora: selectie leerlingen internationale projecten, definitieve resultaten PISA onderzoek, basisschool: tevredenheidsonderzoek bij de leerlingen, kerstbomenactie - Varia/rondvraag: boeken of tablets, leren leren, 2e graad wiskunde 8, kerstdrink, kunstkalender

 • maandag 21 november 2011

  goedkeuring verslag - Werkgroepen: aanwezigheidslijsten algemene vergadering, vorderingen retoricabal, optreden opera Koor en Orkest, extra mensen dienstbetoon, formulieren helpende handen, themadagen menucommissie, ideeën gezondheid en preventie, verslag schoolraad, verslag Edith Stein, kerstbomen - Mededeling directie: humaniora: wijnverkoop, basisschool: kwaliteitsonderzoek sociaal-emotioneel welzijn en tevredenheid van de kinderen, Tentoon, kunstkalenderproject - Varia/rondvraag: humaniora: middagpauze, ziekenboeg

 • maandag 14 november 2011

  Beste ouders,

  Een oprecht woord van dank aan allen die het formulier 'helpende handen' ingevuld hebben.

  Het is mede dankzij jullie inzet dat een school ten volle kan openbloeien.

  Wij kijken er dan ook naar uit om, samen met jullie, de verschillende projecten tot een mooi einde te brengen.

  Oudervereniging - werkgroep 'helpende handen'

 • dinsdag 25 oktober 2011

  nieuwe leden - evaluatie algemene vergadering - verdelen taken oudervereniging - vastleggen functies raad van bestuur: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester - Werkgroepen: retoricabal, koor en orkest, Dienstbetoon, helpende handen, menucommissie, gezondheid & preventie, PR & communicatie, klasafgevaardigden, schoolraad, Edith Stein - mededelingen directie

Pagina's