Oudervereniging

De Oudervereniging is een actieve vereniging die niet enkel een band wil scheppen tussen alle ouders van Sint-Barbara, maar die ook als spreekbuis van die ouders meebouwt aan de doelstellingen van het college: jongeren begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid vanuit het Ignatiaans gedachtengoed.

Kalender oudervereniging

Laatste nieuws

 • dinsdag 23 oktober 2012

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Algemene vergadering evaluatie: algemene vergadering, debat - Invullen taken binnen de oudervereniging - Vastleggen functies Raad van Bestuur - Vorderingen verschillende werkgroepen: retoricabal: onderzoek nieuwe locatie, discussie drankgebruik en leeftijd, Koor en Orkest: Delf project, Dienstbetoon: vorm, Helpende Handen: ophalen formulieren, menucommissie: vergadering, Gezondheid en Preventie: communicatie met CLB, Communicatie: schoolblad, foto oudervereniging, Klasafgevaardigden: verslag op website, Schoolraad: vergadering, Kerstmarkt: 15 december 2012 - Medeling van de directie-Basisschool: bedankingsetentje, muzische dagen, spaghettiavond

 • zaterdag 29 september 2012

  Dit debat werd ingericht door de Oudervereniging en de Moedervereniging op donderdag 27 september 2012.

  De Muzenzaal was aardig volgelopen voor het paneldebat met Mieke Van Hecke, Paul Yperman, Thomas Verheyen en Tom Van de Moortel: ouders in de eerste plaats, maar ook opvallend veel leerlingen en oud-leerlingen van recente lichtingen.

 • donderdag 27 september 2012

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Start nieuwe schooljaar: Basisschool-leerlingenaantal, Humaniora-leerlingenaantal - Lidgelden/facturen ontvangen, besteding voor de basisschool, besteding voor de humaniora - Te hernieuwen mandaten 2012-2013 - Kalender vergaderingen 2012-2013 - Toevoegen/weglaten werkgroepen - Vorderingen verschillende werkgroepen: retoricabal: goed bezig, ideeën, Communicatie: schoolblad, Koor en Orkest: Delf project, algemene vergadering: praktische afspraken, Dienstbetoon: samenkomst, Klasafgevaardigden: vergaderingagenda, Helpende Handen: formulieren meegegeven, menucommissie: vergadering - Medeling van de directie-Basisschool: nieuwe gebouwen, humaniora: resultaten ingangsexamens arts en tandarts, internaatsdirecteur, congres in Boston, algemene vergadering LOP - Varia: turnzaal basisschool, kalender website humaniora, fietsen 2e kleuterklas, spellen speelplaats basisschool, panelgesprek

 • woensdag 4 juli 2012

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Agenda eindejaar: proclamatie basisschool, proclamatie humaniora, magistermaal, bruine envelop, praktische afspraken september 2012 - Vorderingen verschillende werkgroepen: algemene vergadering op 27 september 2012: panelleden, concerten van Koor en Orkest van 11 en 12 mei, Algemene vergadering Dienstbetoon: nieuwe Raad van Bestuur, Helpende Handen: verhuis basisschool, Gezondheid en preventie: gezondheidsbeleid humaniora, Klasafgevaardigden: data vergaderingen schooljaar 2012-2013, Schoolraad: data vergaderingen schooljaar 2012-2013, Edith Stein, Verkoop boeken 1e humaniora aan 6e basisschool - Medeling van de directie-Basisschool: tevredenheidsenquête bij de ouders - Varia: Kerstmarkt december 2012, begin schooljaar basisschool, heraanleg Savaanstraat, diefstal op humaniora, facturen/lidgelden oudervereniging, alternatief sportdag basischool, gezondheidscharter

 • zaterdag 26 mei 2012

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering werkgroepen:algemene vergadering: panelgesprek hervorming onderwijs, retoricabal: nieuw balcomité, koor en orkest: optreden 11 en 12 mei, dienstbetoon: afscheid, helpende handen: opendeurdag 12 mei en verhuis basisschool 20 en 21 augustus, menucommissie: volgende vergadering volgend schooljaar, Communicatie: deadline schoolblad, klasafgevaardigden: feedback vergadering 24 april, schoolraad: vergadering 14 mei, Edith Stein: doorsturen verslag, verkoop boeken 1e humaniora naar 6e jaar basisschool - Mededeling directie: pensioneringen en 25j dienst, tevredenheidsonderzoek bij ouders basisschool, nieuw gezondheidsbeleid humaniora, schoolrekening, uitwisselingsproject Mons (Bergen) - Varia: opvang basisschool, kalender 2012/2013, 'Steve Jobsschool', wifi, bruine enveloppe basisschool, opening nieuwe gebouwen basisschool

 • woensdag 9 mei 2012

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering werkgroepen: retoricabal: verslag op volgende vergadering, koor en orkest: optreden 11 en 12 mei, dienstbetoon: mooie opkomst Barbarock around the clock, menucommissie: volgende vergadering volgend schooljaar, klasafgevaardigden: vergadering 24 april, schoolraad: vergadering 14 mei, lidgeld oudervereniging - Mededeling directie, Basisschool: opendeurdag 12 mei met optocht van Bijlokevest naar Savaanstraat, verhuis naar vernieuwde school op 20 en 21 augustus 2012, tevredenheidsonderzoek bij ouders met positief resultaat, resultaten bevraging woensdagnamiddagopvang

 • woensdag 9 mei 2012

  Goedkeuring vorig verslag - Evaluatie tweede trimester - bouwproject: werfbezoek, bespreking verhuis - Tevredenheidsonderzoek bij de ouders: werking klasafgevaardigen/oudervereniging, e-mail adressen van de ouders, directeur, oudercontact kleuterschool, netheid op school, schooltevredenheid van de kinderen - Evenement: opendeurdag 12 mei - Mededeling directie: woensdagnamiddagopvang, opening gebouwen Savaanstraat - Varia: turnbakken op school, fietstocht 6e leerjaar, administratie aanvang schooljaar

 • dinsdag 13 maart 2012

  bal001a

 • vrijdag 9 maart 2012

  goedkeuring verslag - Werkgroepen: algemene vergadering 27 september 2012, aftellen nar retoricabal, repetities en optreden Koor en Orkest, dienstbetoon Barbarock around the clock, volgende vergadering menucommissie, Communicatie vergadering redactieraad website, volgende vergaderingen schoolraad en klasafgevaardigden - Mededeling directie: humaniora: 100 dagen, basisschool: receptie Tentoon, Varia/rondvraag: gezondheidscharter, 2e verdiep, temperatuur basisschool

 • vrijdag 17 februari 2012

  goedkeuring verslag - Werkgroepen: vorderingen retoricabal, optreden Koor en Orkest, dienstbetoon Barbarock around the clock, volgende vergadering menucommissie, Communicatie: bijeenkomst redactieraad website, opendeurdag, inhuldiging nieuwe schoolgebouwen, klasafgevaardigden: kunstproject, volgende vergaderingen schoolraad en Edith Stein - Mededeling directie: humaniora: open schooldag, voordracht Vincent Leus, missieproject, basisschool: Tentoon, pesten

Pagina's