Oudervereniging

De Oudervereniging is een actieve vereniging die niet enkel een band wil scheppen tussen alle ouders van Sint-Barbara, maar die ook als spreekbuis van die ouders meebouwt aan de doelstellingen van het college: jongeren begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid vanuit het Ignatiaans gedachtegoed. 
Wil je als ouder graag meehelpen op de verschillende activiteiten die de school organiseert? Vul dan zeker het formulier bij Helpende Handen in. U hoort dan zo snel mogelijk iets van ons!

Kalender oudervereniging

Laatste nieuws

 • woensdag 16 januari 2013

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: retoricabal: laatste loodjes, sensibilisering rond drankgebruik; koor en orkest: repetitieweeken Delft; dienstbetoon: vergadering 9 januari, activiteit rond opening nieuwe gebouwen; klasafgevaardigden: agenda vergadering 29 januari, evolutie klasafgevaardigden humaniora; Edith Stein: vergadering 28 januari; Ignatius: goedkeuring nieuwe vestiging kleuterschool; kersthappening: verslag verloop - Mededelingen directie: humaniora: bedevaartstocht, project 'Light of the World', uitwisselingsproject Zuid-Afrika; basisschool: afscheid directeur Eddy Bosschem - Varia: speelplaats basisschool, bezoek Sinterklaas basisschool, water boterhammenrefter humaniora, automaten humaniora

 • maandag 10 december 2012

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: algemene vergadering: vastleggen datum; retoricabal: geen vergadering door examens; dienstbetoon: verslag vergadering 12 november; helpende handen: digitalisering; menucommissie: volgende vergadering 18 februari 2013; gezondheid en preventie: plastiek meubilair; communicatie: schoolblad; schoolraad: extra schoolraad deliberatienormen; Ignatius: verslag volgende vergadering; kersthappening: 15 december - Mededelingen directie: humaniora: geen nieuwe informatie inschrijving eerstejaars - Varia: pesten op de basisschool, plantengaten basisschool, verluchtingssysteem basisschool, evaluatiemomenten humaniora

 • maandag 10 december 2012

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: algemene vergadering: vastleggen datum; retoricabal: geen vergadering door examens; dienstbetoon: verslag vergadering 12 november; helpende handen: digitalisering; menucommissie: volgende vergadering 18 februari 2013; gezondheid en preventie: plastiek meubilair; communicatie: schoolblad; schoolraad: extra schoolraad deliberatienormen; Ignatius: verslag volgende vergadering; kersthappening: 15 december - Mededelingen directie: humaniora: geen nieuwe informatie inschrijving eerstejaars - Varia: pesten op de basisschool, plantengaten basisschool, verluchtingssysteem basisschool, evaluatiemomenten humaniora

 • maandag 12 november 2012

  Kennismaking nieuwe leden - Foto shoot - Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Overlopen en bevestigen takenlijst - Vordering verschillende werkgroepen: retoricabal: DJ's, gadgets, leeftijdsopdeling, sponsoring; dienstbetoon: vergadering 12 november; helpende handen: formulieren; menucommissie: vergadering 19 november; communicatie: schoolblad, redactiecomité website; schoolraad: verslag volgende vergadering; Ignatius: vergadering 4 december; kersthappening: projecten per graad; algemene vergadering: 26 september 2013 - Mededelingen directie: humaniora: inschrijvingen 1e jaar schooljaar 2013-2014 - Varia/rondvraag: evaluatiemomenten in relatie tot het aantal lesuren

 • dinsdag 23 oktober 2012

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Algemene vergadering evaluatie: algemene vergadering, debat - Invullen taken binnen de oudervereniging - Vastleggen functies Raad van Bestuur - Vorderingen verschillende werkgroepen: retoricabal: onderzoek nieuwe locatie, discussie drankgebruik en leeftijd, Koor en Orkest: Delf project, Dienstbetoon: vorm, Helpende Handen: ophalen formulieren, menucommissie: vergadering, Gezondheid en Preventie: communicatie met CLB, Communicatie: schoolblad, foto oudervereniging, Klasafgevaardigden: verslag op website, Schoolraad: vergadering, Kerstmarkt: 15 december 2012 - Medeling van de directie-Basisschool: bedankingsetentje, muzische dagen, spaghettiavond

 • zaterdag 29 september 2012

  Dit debat werd ingericht door de Oudervereniging en de Moedervereniging op donderdag 27 september 2012.

  De Muzenzaal was aardig volgelopen voor het paneldebat met Mieke Van Hecke, Paul Yperman, Thomas Verheyen en Tom Van de Moortel: ouders in de eerste plaats, maar ook opvallend veel leerlingen en oud-leerlingen van recente lichtingen.

 • donderdag 27 september 2012

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Start nieuwe schooljaar: Basisschool-leerlingenaantal, Humaniora-leerlingenaantal - Lidgelden/facturen ontvangen, besteding voor de basisschool, besteding voor de humaniora - Te hernieuwen mandaten 2012-2013 - Kalender vergaderingen 2012-2013 - Toevoegen/weglaten werkgroepen - Vorderingen verschillende werkgroepen: retoricabal: goed bezig, ideeën, Communicatie: schoolblad, Koor en Orkest: Delf project, algemene vergadering: praktische afspraken, Dienstbetoon: samenkomst, Klasafgevaardigden: vergaderingagenda, Helpende Handen: formulieren meegegeven, menucommissie: vergadering - Medeling van de directie-Basisschool: nieuwe gebouwen, humaniora: resultaten ingangsexamens arts en tandarts, internaatsdirecteur, congres in Boston, algemene vergadering LOP - Varia: turnzaal basisschool, kalender website humaniora, fietsen 2e kleuterklas, spellen speelplaats basisschool, panelgesprek

 • woensdag 4 juli 2012

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Agenda eindejaar: proclamatie basisschool, proclamatie humaniora, magistermaal, bruine envelop, praktische afspraken september 2012 - Vorderingen verschillende werkgroepen: algemene vergadering op 27 september 2012: panelleden, concerten van Koor en Orkest van 11 en 12 mei, Algemene vergadering Dienstbetoon: nieuwe Raad van Bestuur, Helpende Handen: verhuis basisschool, Gezondheid en preventie: gezondheidsbeleid humaniora, Klasafgevaardigden: data vergaderingen schooljaar 2012-2013, Schoolraad: data vergaderingen schooljaar 2012-2013, Edith Stein, Verkoop boeken 1e humaniora aan 6e basisschool - Medeling van de directie-Basisschool: tevredenheidsenquête bij de ouders - Varia: Kerstmarkt december 2012, begin schooljaar basisschool, heraanleg Savaanstraat, diefstal op humaniora, facturen/lidgelden oudervereniging, alternatief sportdag basischool, gezondheidscharter

 • zaterdag 26 mei 2012

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering werkgroepen:algemene vergadering: panelgesprek hervorming onderwijs, retoricabal: nieuw balcomité, koor en orkest: optreden 11 en 12 mei, dienstbetoon: afscheid, helpende handen: opendeurdag 12 mei en verhuis basisschool 20 en 21 augustus, menucommissie: volgende vergadering volgend schooljaar, Communicatie: deadline schoolblad, klasafgevaardigden: feedback vergadering 24 april, schoolraad: vergadering 14 mei, Edith Stein: doorsturen verslag, verkoop boeken 1e humaniora naar 6e jaar basisschool - Mededeling directie: pensioneringen en 25j dienst, tevredenheidsonderzoek bij ouders basisschool, nieuw gezondheidsbeleid humaniora, schoolrekening, uitwisselingsproject Mons (Bergen) - Varia: opvang basisschool, kalender 2012/2013, 'Steve Jobsschool', wifi, bruine enveloppe basisschool, opening nieuwe gebouwen basisschool

 • woensdag 9 mei 2012

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering werkgroepen: retoricabal: verslag op volgende vergadering, koor en orkest: optreden 11 en 12 mei, dienstbetoon: mooie opkomst Barbarock around the clock, menucommissie: volgende vergadering volgend schooljaar, klasafgevaardigden: vergadering 24 april, schoolraad: vergadering 14 mei, lidgeld oudervereniging - Mededeling directie, Basisschool: opendeurdag 12 mei met optocht van Bijlokevest naar Savaanstraat, verhuis naar vernieuwde school op 20 en 21 augustus 2012, tevredenheidsonderzoek bij ouders met positief resultaat, resultaten bevraging woensdagnamiddagopvang

Pagina's