Oudervereniging

De Oudervereniging is een actieve vereniging die niet enkel een band wil scheppen tussen alle ouders van Sint-Barbara, maar die ook als spreekbuis van die ouders meebouwt aan de doelstellingen van het college: jongeren begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid vanuit het Ignatiaans gedachtengoed.

Kalender oudervereniging

Laatste nieuws

 • donderdag 25 april 2013

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Schoolfeest: opvolging - Nieuwbouw: bezoek nieuwe gebouwen oude garagesite - Medeling van de directie: digitale borden; inkijken examens door de leerlingen zelf; nieuwe directeur - Varia: inschrijven leerlingen van het zesde in de humaniora; schaaklessen schooljaar 2013-2014

 • zondag 21 april 2013

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: leeringenraad humaniora: een woordje uitleg; algemene vergadering: 26 september 2013, vastleggen details; retoricabal: resultaten volgende vergadering; dienstbetoon:officiele opening Maeterlinckzaal, website; menucommissie: volgende vergadering 22 april, vertegenwoordiging basisschool; Communicatie: vergadering schoolwebsite 25 april; klasafgevaardigden: vergadering 23 april, vaststellen agenda; Schoolraad: hernemen mandaten - Mededelingen directie: basisschool: proclamatie 6e leerjaar; schoolfeest, nieuwe directeur schooljaar 2013-2014; humaniora: inschrijvingen voor het eerste jaar; inschrijvingen voor het 2e tot 6e jaar; Igantius tocht vierdes; uitwisseling met Zuid-Afrika - Varia: reis 5e-jaars; contract 4e-jaars m.b.t. retoricabal

 • donderdag 14 maart 2013

  IMG_8499Na een dik halfjaar vond dan eindelijk het retoricabal van het Sint-Barbaracollege plaats. Heel lang leek de datum ver weg en was het bal niet meer dan een samenraapsel van fantasieën. Tijdens het bal kwam alles samen, alle punten werden verbonden en vormden samen de avond.

 • donderdag 14 maart 2013

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: algemene vergadering: 26 september 2013 definitieve datum; retoricabal: alles is klaar; dienstbetoon:uitstel officiele opening Maeterlinckzaal; menucommissie: wijziging opdiening; Edith Stein: vergadering 28 februari; Kersthappening: opbrengst - Mededelingen directie: Schoolfeest basisschool: schaaktornooi, hulp - Varia: verloop inschrijvingen 1e jaar humaniora; evaluatie Yes-project; aanmeldingen basisschool

 • donderdag 28 februari 2013

  Retorica-bal 2013

 • maandag 25 februari 2013

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: algemene vergadering: bevestiging spreker; retoricabal: plaatsbezoek, lintjes, originele identiteitskaart, gevolgen drankmisbruik; koor en orkest: repetitieweeken Delft succes, optredens op 13 april (Delft) en 20 april (Gent); dienstbetoon: sponsoringsactie nieuwe Maeterlinckzaal; communicatie: deadline eind februari; klasafgevaardigden: verslag vergadering 29 januari; schoolraad: verslag vergadering - Mededelingen directie: humaniora: nschrijving broers en zussen eerstejaars

 • vrijdag 1 februari 2013

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Evaluatie Kersthappening - Schoolfeest: activiteiten; benodigdheden - Medeling van de directie: Site oude garage: kleuterschool en nieuwe muzenzaal/Maeterlinckzaal - Varia: onwelkome bezoekers; opvolging huiswerk en geleide studie; opvolging afwezigheden op school; inzage examens door de leerlingen; toilethygiëne; gladde speelplaats

 • woensdag 16 januari 2013

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: retoricabal: laatste loodjes, sensibilisering rond drankgebruik; koor en orkest: repetitieweeken Delft; dienstbetoon: vergadering 9 januari, activiteit rond opening nieuwe gebouwen; klasafgevaardigden: agenda vergadering 29 januari, evolutie klasafgevaardigden humaniora; Edith Stein: vergadering 28 januari; Ignatius: goedkeuring nieuwe vestiging kleuterschool; kersthappening: verslag verloop - Mededelingen directie: humaniora: bedevaartstocht, project 'Light of the World', uitwisselingsproject Zuid-Afrika; basisschool: afscheid directeur Eddy Bosschem - Varia: speelplaats basisschool, bezoek Sinterklaas basisschool, water boterhammenrefter humaniora, automaten humaniora

 • maandag 10 december 2012

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: algemene vergadering: vastleggen datum; retoricabal: geen vergadering door examens; dienstbetoon: verslag vergadering 12 november; helpende handen: digitalisering; menucommissie: volgende vergadering 18 februari 2013; gezondheid en preventie: plastiek meubilair; communicatie: schoolblad; schoolraad: extra schoolraad deliberatienormen; Ignatius: verslag volgende vergadering; kersthappening: 15 december - Mededelingen directie: humaniora: geen nieuwe informatie inschrijving eerstejaars - Varia: pesten op de basisschool, plantengaten basisschool, verluchtingssysteem basisschool, evaluatiemomenten humaniora

 • maandag 12 november 2012

  Kennismaking nieuwe leden - Foto shoot - Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Overlopen en bevestigen takenlijst - Vordering verschillende werkgroepen: retoricabal: DJ's, gadgets, leeftijdsopdeling, sponsoring; dienstbetoon: vergadering 12 november; helpende handen: formulieren; menucommissie: vergadering 19 november; communicatie: schoolblad, redactiecomité website; schoolraad: verslag volgende vergadering; Ignatius: vergadering 4 december; kersthappening: projecten per graad; algemene vergadering: 26 september 2013 - Mededelingen directie: humaniora: inschrijvingen 1e jaar schooljaar 2013-2014 - Varia/rondvraag: evaluatiemomenten in relatie tot het aantal lesuren

Pagina's