Oudervereniging

De Oudervereniging is een actieve vereniging die niet enkel een band wil scheppen tussen alle ouders van Sint-Barbara, maar die ook als spreekbuis van die ouders meebouwt aan de doelstellingen van het college: jongeren begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid vanuit het Ignatiaans gedachtengoed.

Laatste nieuws

 • zondag 23 februari 2014

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: 21 februari in de Vooruit; Koor & orkest: verloop weekend Dworp, optredens mei; dienstbetoon: prijzen tombola; Communicatie: tekst prof. Thiery; Klasafgevaardigden: Kiss & Ride Zuid, blauwe brief aanvang schooljaar, fluo hesjes; Schoolraad: aanpassen schoolreglement basisschool; Kersthappening: afwachten facturen; Algemene vergadering 2014-2015: 25 september, panelgesprek - Mededeling directie: humaniora: toneel, inschrijving 1e jaar humaniora - Varia: opvang basisschool

 • zaterdag 15 februari 2014

  Bespreking en goedkeuring van vorig verslag: opvolging aantal punten vorig verslag - Regeling verkeer Savaanstraat - Feedback eetfestijn en kersthappening - Tombola Dienstbetoon - Schoolfeest - Mededeling directie - Communicatie tussen basisschool en humaniora - Rondvraag en varia: verlichting onder trap; zanbak kleuterschool; balletles; facturatie

 • donderdag 23 januari 2014

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: retoricabal: nog één vergadering; Koor & orkest: weekend Dworp, optreden met Philippe Herreweghe; dienstbetoon: concretisering tombola; menucommissie: 17 februari; Communicatie: deadline 14 maart; klasafgevaardigden: 28 januari; Kersthappening: succesvolle editie - Mededeling directie: samenwerking humaniora-zorgsector - Varia: inschrijving 1e jaar humaniora

 • woensdag 18 december 2013

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: dienstbetoon: uitstel opening Maeterlinckzaal, tombola; Communicatie: deadline; Kersthappening: laatste loodjes - Mededeling directie: boekaniers; woensdagnamiddagopvang

 • donderdag 21 november 2013

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: retoricabal: examenonderbreking; dienstbetoon: logo en design Maeterlinckzaal, tombola; schoolraad: toelatingsexamen arts en tandarts, leerlingencijfers; Edith Stein: nieuw decreet GOK; Kersthappening: invulling

 • donderdag 17 oktober 2013

  Kennismaking met de nieuwe leden - Bespreking en goedkeuring van vorig verslag en verslag algemene vergadering - Algemene vergadering: evaluatie - Invullen taken binnen de oudervereniging - Vastleggen van de functies binnen de raad van bestuur - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: nieuwe locatie; Koor en Orkest: weekend, concertkaarten; Dienstbetoon: tombola, oproep vrijwilligers; Helpende Handen: lagere respons; Menucommissie: 18 november; Gezondheid en preventie: duiding HPV vaccinatie; Communicatie: deadline; Klasafgevaardigden: weerkerende punten, verkeerssituatie Zuid en Savaanstraat; Schoolraad: 21 oktober; Kerstmarkt: thema 'Muziek en Dans'; voorbereiding volop bezig - Varia: drinken op de basisschool; Wijnverkoop humaniora; Website

 • maandag 7 oktober 2013

  Verslag afgelopen werkingsjaar; Rekening 2012-2013; Begroting 2013-2014; Kwijting aan de bestuurders; Verkiezing nieuwe bestuurders

 • zaterdag 5 oktober 2013

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Rol van de klasafgevaardigde - Regeling verkeer Savaanstraat - Kiss & Ride Woodrow Wilsonplein - Veiligheid poorten benedenspeelplaats - Schoolevenementen: kort overzicht: algemene vergadering; eetfestijn; kersthappening; schoolfeest - Mededeling directie - Rondvraag en Varia: drinkfontein; veiligheid; fietsenstalling kleuterschool; afhalen kleuters; Verdedigingsstraat; middagmaal; hygiëne in de toiletten; dag van de leerkracht

 • maandag 23 september 2013

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Start nieuwe schooljaar: basisschool, humaniora - Lidgelden/facturen ontvangen - Te hernieuwen mandaten - Kalender vergaderingen - Toevoegen of weglaten werkgroepen - Vordering verschillende werkgroepen: retoricabal: concretiseren plannen, debat alcoholgebruik; communicatie: deadline; algemene vergadering: laatste details; dienstbetoon: vorderingen organisatie en sponsoring; schoolraad: nieuwe datum; klasafgevaardigden: 24 september 2013; menucommissie: vergadering 16 september; bespreking nieuwe regeling basisschool - Andere bijgewoonde vergaderingen: overleg Stad Gent m.b.t. herorganisatie Zuid - Mededeling directie humaniora: resultaten ingangsexamen (tand)arts

 • woensdag 19 juni 2013

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Besteding lidgelden - Vordering verschillende werkgroepen: retoricabal: nieuw comité; dienstbetoon: sponsoring Maeterlinckzaal; helpende handen: opening kleuterschool; Edith Stein: alcoholgebruik op retoricabals, kiss & ride Zuid, varia; Verkoop boeken: alles op schema - Varia: voetbalmatch internen/externen; PO materiaal; klassieke richting vs. moderne

Pagina's