Oudervereniging

Vandaag is de Oudervereniging een actieve vereniging die niet enkel een band wil scheppen tussen alle ouders van Sint-Barbara, maar die ook als spreekbuis van die ouders meebouwt aan de doelstellingen van het college: jongeren begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid vanuit het Ignatiaans gedachtengoed.

I. Wie zijn wij?

oudervereniging

De Raad van Bestuur van de oudervereniging 2019-2020 bestaat uit: Frederic Beele, Karen Broeckx, Katrien Cammers, Yves Crevecoeur, Jessy De Block, Margaux De Cock, Cristina Miranda Golzalvez, Janneke Hennekam, Steven Maertens, Arnd Nelde, Sam Rédélé, Sabrina Roeland, Christophe Tuypens en Aagje Van Wallegehem

Heeft u vragen of opmerkingen? U kan ons altijd bereiken op ouders@sint-barbara.be of persoonlijk op voornaamachternaam@sint-barbara.be.

II. Waar gaan we voor?

We zijn er voor de directie en de leerkrachten, die we ondersteunen via adviezen, ideeën en ondersteuning bij verschillende activiteiten.

We zijn er voor de ouders, die steeds bij alle leden van de oudervereniging terecht kunnen om bijkomende informatie te ontvangen of aandachtspunten aan te brengen, zodat wij hun stem laten horen bij de school.

We zijn er voor de leerlingen, omdat we het voor hen willen opnemen in het hele schoolgebeuren. We willen hen ondersteunen bij projecten die ze willen ondernemen. De oudervereniging komt op voor alle kinderen. De projecten die op de eerste plaats de leerlingen rechtstreeks ten goede komen willen we preferentieel ondersteunen.
Als recente voorbeelden hiervan kunnen we aanstippen: de aankoop beamers voor de humaniora, de inrichting van de speelplaats van de kleuterschool, schoolmeubilair voor de basisschool, …

III. Onze werking

Alle ouders zijn lid van de oudervereniging, die zowel de basisschool als de humaniora overkoepelt.

Aan het begin van het schooljaar kiest de Algemene Vergadering de nieuwe bestuursleden, telkens voor een mandaat van twee jaar.

Maandelijks komt de oudervereniging samen met de directie. De verschillende werkgroepen leggen de vordering van hun in alle openheid en via een constructieve en open dialoog met de directie.

Het verslag van elke vergadering verschijnt op de schoolwebsite, zodat u als ouder perfect de vinger aan de pols kunt houden van onze werking en via deze weg, punten kunt aanbrengen die op de agenda moeten komen van de vergadering.

IV. Ons engagement

Via geregelde vergaderingen van de klasafgevaardigden in de Basisschool worden de ouders actief betrokken bij het schoolleven van de allerjongsten.

Het Collegekoor en –orkest kan altijd bij de Oudervereniging terecht voor zijn materiële beslommeringen.

In de Schoolraad treffen de ouders de vertegenwoordigers van de andere geledingen (directie, leerkrachten, plaatselijke gemeenschap) om advies te geven over de zowel praktische als inhoudelijke aangelegenheden i.v.m. het schoolbestuur. Sedert de invoering van de scholengemeenschappen maakt onze vereniging ook deel uit van het overkoepelende medezeggenschapscollege voor de Scholengemeenschap Edith Stein (humaniora) en de Scholengemeenschap Ignatius (basisschool).

De Oudervereniging komt samen met de vzw Vrienden van Sint-Barbara tegemoet aan een aantal materiële (vooral financiële) behoeften van de school. Via Dienstbetoon leveren o.m. ouders hun bijdrage aan de organisatie van de tweejaarlijkse kunstmanifestatie Trends.

Samen met de Moedervereniging verzorgt de Oudervereniging een aantal initiatieven (voordrachten, …).

 

De oudervereniging van het college maakt op zijn beurt deel uit van de ouderverenigingen van de Vlaamse jezuïetencolleges, zodat we ook daar niet alleen staan en overleg en ruggespraak kunnen plegen met andere ouderverenigingen die het Ignatiaans opvoedingsproject steunen.

Kalender oudervereniging

Laatste nieuws

 • zaterdag 19 april 2014

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: volgend bal; Dienstbetoon: ticketverkoop van start; Communicatie: deadline gehaald; Koor en orkest: voorbereiding verlopen vlot; Algemene vergadering 2014-2015: affiches in de maak - Mededeling van de directie: inschrijvingen 1e jaar humaniora

 • woensdag 26 maart 2014

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: zeer positieve feedback over nieuwe formule; Dienstbetoon: ticketverkoop; ledentekort: Menucommissie: opvolgen opmerkingen; Communicatie: deadline - Varia: schoolfeest; cultuurweek basisschool

 • zondag 23 februari 2014

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: 21 februari in de Vooruit; Koor & orkest: verloop weekend Dworp, optredens mei; dienstbetoon: prijzen tombola; Communicatie: tekst prof. Thiery; Klasafgevaardigden: Kiss & Ride Zuid, blauwe brief aanvang schooljaar, fluo hesjes; Schoolraad: aanpassen schoolreglement basisschool; Kersthappening: afwachten facturen; Algemene vergadering 2014-2015: 25 september, panelgesprek - Mededeling directie: humaniora: toneel, inschrijving 1e jaar humaniora - Varia: opvang basisschool

 • zaterdag 15 februari 2014

  Bespreking en goedkeuring van vorig verslag: opvolging aantal punten vorig verslag - Regeling verkeer Savaanstraat - Feedback eetfestijn en kersthappening - Tombola Dienstbetoon - Schoolfeest - Mededeling directie - Communicatie tussen basisschool en humaniora - Rondvraag en varia: verlichting onder trap; zanbak kleuterschool; balletles; facturatie

 • donderdag 23 januari 2014

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: retoricabal: nog één vergadering; Koor & orkest: weekend Dworp, optreden met Philippe Herreweghe; dienstbetoon: concretisering tombola; menucommissie: 17 februari; Communicatie: deadline 14 maart; klasafgevaardigden: 28 januari; Kersthappening: succesvolle editie - Mededeling directie: samenwerking humaniora-zorgsector - Varia: inschrijving 1e jaar humaniora

 • woensdag 18 december 2013

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: dienstbetoon: uitstel opening Maeterlinckzaal, tombola; Communicatie: deadline; Kersthappening: laatste loodjes - Mededeling directie: boekaniers; woensdagnamiddagopvang

 • donderdag 21 november 2013

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: retoricabal: examenonderbreking; dienstbetoon: logo en design Maeterlinckzaal, tombola; schoolraad: toelatingsexamen arts en tandarts, leerlingencijfers; Edith Stein: nieuw decreet GOK; Kersthappening: invulling

 • donderdag 17 oktober 2013

  Kennismaking met de nieuwe leden - Bespreking en goedkeuring van vorig verslag en verslag algemene vergadering - Algemene vergadering: evaluatie - Invullen taken binnen de oudervereniging - Vastleggen van de functies binnen de raad van bestuur - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: nieuwe locatie; Koor en Orkest: weekend, concertkaarten; Dienstbetoon: tombola, oproep vrijwilligers; Helpende Handen: lagere respons; Menucommissie: 18 november; Gezondheid en preventie: duiding HPV vaccinatie; Communicatie: deadline; Klasafgevaardigden: weerkerende punten, verkeerssituatie Zuid en Savaanstraat; Schoolraad: 21 oktober; Kerstmarkt: thema 'Muziek en Dans'; voorbereiding volop bezig - Varia: drinken op de basisschool; Wijnverkoop humaniora; Website

 • maandag 7 oktober 2013

  Verslag afgelopen werkingsjaar; Rekening 2012-2013; Begroting 2013-2014; Kwijting aan de bestuurders; Verkiezing nieuwe bestuurders

 • zaterdag 5 oktober 2013

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Rol van de klasafgevaardigde - Regeling verkeer Savaanstraat - Kiss & Ride Woodrow Wilsonplein - Veiligheid poorten benedenspeelplaats - Schoolevenementen: kort overzicht: algemene vergadering; eetfestijn; kersthappening; schoolfeest - Mededeling directie - Rondvraag en Varia: drinkfontein; veiligheid; fietsenstalling kleuterschool; afhalen kleuters; Verdedigingsstraat; middagmaal; hygiëne in de toiletten; dag van de leerkracht

Pagina's