Oudervereniging

De Oudervereniging is een actieve vereniging die niet enkel een band wil scheppen tussen alle ouders van Sint-Barbara, maar die ook als spreekbuis van die ouders meebouwt aan de doelstellingen van het college: jongeren begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid vanuit het Ignatiaans gedachtengoed.

Kalender oudervereniging

Laatste nieuws

 • maandag 6 oktober 2014

  AanwezigSabrina Roeland (1KSA), Saskia Wierinck (1KSB), Thomas Van Damme (1KSC), Filip Cammaert (2KSB) Jessy De Block (3KS),  Stefan Meeus, Linde Vandevelde, Veronique De Medts, Josephine Schreibers (1A), Katrien Cammers (1B), Eva Van Assche , Arnd Nelde (2A),  Griet Cnudde,Saskia Wierinck (2B), Tinneke Moyson (3 A), Sabrina Roeland (3C), Jessy De Block (4A), Annabel Danneels, Sandra Pattyn (4B), Debbie Moerman, Sabine Bosschaert (4C), Annick Roetynck (5A), Isabel Hendrick (5B), Eva Van Assche (5C), Hubert Debunne (6A), Patrick Verboven

 • woensdag 24 september 2014

  Volmacht algemene vergadering oudervereniging

 • maandag 15 september 2014

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Start nieuwe schooljaar - Lidgelden/facturen - Mandaten Raad van Bestuur - Mobilitiet/bereikbaarheid van de school - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: goede start; Algemene vergadering: laatste voorbereidingen; Dienstbetoon/Vrienden van het Sint-Barbaracollege: tombola, naamswijziging; Helpende Handen: formulieren; Menucommissie: 16 september; Gezondheid en preventie: brief CLB i.v.m. HPV vaccin; Communicatie & schoolblad: deadline 15 september - Varia: inschrijvingen 1e jaar humaniora 14 maart 2015

 • woensdag 3 september 2014

  Lezing prof. Evert Thiery algemene vergadering oudervereniging van 26 september 2013

 • zondag 22 juni 2014

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Coöptatie van bijkomend lid van de raad van bestuur: aanpassing statuten - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: nieuwe datum; Algemene vergadering: 25 september 2014; Koor en Orkest: verslag Dido & Aneas; Gezondheid en preventie: brief HPV vaccin; Klasafgevaardigden: data 2014-2015; Schoolraad: wijziging schooldecreet; Verkoop boeken 1e humaniora à 6e jaars basisschool

 • woensdag 21 mei 2014

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: oude en nieuwe balcomité; Koor en Orkest: optreden 16 tot 18 mei; Dienstbetoon: tombola; Helpende Handen: schoolfeest 17 mei; Menucommissie: opvolgen opmerkingen; uitbreiding schooljaar 2014-2015; Gezondheid & preventie: ventilatie nieuwbouw basisschool, voordrachten humaniora, brief HPV vaccin; Communicatie: deadline; Klasafgevaardigden: fluohesjes, inschrijvingen 1e jaar humaniora; Kersthappening: winst - Eindejaarsactiviteiten: proclamatie, kalender 2014-2015 - Mededeling directie; basisschool inschrijvingen - Facturen - Varia: humaniora: uitwisselingsproject Zuid-Afrika

 • maandag 12 mei 2014

  Aanwezig: Jessy De Block, Stefan Meeus (juf Anuschka), Katrien Cammers, Linde Vandevelde (juf Lieve), Delphine Robbrecht, Annabel Danneels (1A), Isabel Henderick (1BJessy De Block (3A), Vanessa Carion (3B), ), Isabelle Verraes (3B),  Isabel Henderick (4B), Annick Roetynck (4C), Murielle Van Bignoot, Annelies Coetsier  (5A) Sigrid Van Liedekerke , Hilde Wiese (5B),  Patrick Verboven , Christiane Kalmar (5C), Aagje Van Walleghem (6A), Arnd Nelde (6B), Ann De Jaegher, Aagje Vanwalleghem (6C)
  Lerarenkorps: Pol Lambrecht, Martin D’Hondt

  Directie: Luc Audenaert

 • zaterdag 19 april 2014

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: volgend bal; Dienstbetoon: ticketverkoop van start; Communicatie: deadline gehaald; Koor en orkest: voorbereiding verlopen vlot; Algemene vergadering 2014-2015: affiches in de maak - Mededeling van de directie: inschrijvingen 1e jaar humaniora

 • woensdag 26 maart 2014

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: zeer positieve feedback over nieuwe formule; Dienstbetoon: ticketverkoop; ledentekort: Menucommissie: opvolgen opmerkingen; Communicatie: deadline - Varia: schoolfeest; cultuurweek basisschool

 • zondag 23 februari 2014

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: 21 februari in de Vooruit; Koor & orkest: verloop weekend Dworp, optredens mei; dienstbetoon: prijzen tombola; Communicatie: tekst prof. Thiery; Klasafgevaardigden: Kiss & Ride Zuid, blauwe brief aanvang schooljaar, fluo hesjes; Schoolraad: aanpassen schoolreglement basisschool; Kersthappening: afwachten facturen; Algemene vergadering 2014-2015: 25 september, panelgesprek - Mededeling directie: humaniora: toneel, inschrijving 1e jaar humaniora - Varia: opvang basisschool

Pagina's