Oudervereniging

De Oudervereniging is een actieve vereniging die niet enkel een band wil scheppen tussen alle ouders van Sint-Barbara, maar die ook als spreekbuis van die ouders meebouwt aan de doelstellingen van het college: jongeren begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid vanuit het Ignatiaans gedachtegoed. 
Wil je als ouder graag meehelpen op de verschillende activiteiten die de school organiseert? Vul dan zeker het formulier bij Helpende Handen in. U hoort dan zo snel mogelijk iets van ons!

Kalender oudervereniging

Laatste nieuws

 • zaterdag 27 december 2014

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Koor en Orkest: Rosetta komeetlanding; Menucommunicatie: 9 februari; Kersthappening: datum vrijhouden; Staking 15/12: regeling humaniora en basisschool

 • woensdag 3 december 2014

  Bespreking en uitleg bij puntje vorig verslag; goedkeuring vorig verslag - Definitief vastleggen functies raad van bestuur - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: op schema; Koor en Orkest: optreden i.h.k.v; Rosetta komeetlanding; programma 2014-2015; Communicatie: deadline, nieuw e-mail adres oudervereniging; Schoolraad: verslag vergadering; Kersthappening: voorbereidingen op schema - Varia: Retoricareis: misverstand in brief m.b.t. reis naar Portugal

 • vrijdag 17 oktober 2014

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag en verslag algemene vergadering - Algemene Vergadering: evaluatie; synthese - Invullen taken binnen de oudervereniging - Vastleggen functies raad van bestuur - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: op schema; Koor en Orkest: kennismakingsweekend; programma 2014-2015; Vrienden van Sint-Barbara: vergadering 20 oktober; Menucommissie: ook leerlingen van basisschool?; Gezondheid en Preventie: aangepaste brief HPV vaccin door CLB verstuurd; Communicatie: website; Klasafgevaardigden: verkeersveiligheid; inschrijvingen 1e jaar humaniora; zelfstandig werk 6e leerjaar; opdrachten humaniora; Schoolraad: 20 oktober; Edith Stein; retoricabals; Kersthappening: hulp van ouders gezocht

 • maandag 6 oktober 2014

  AanwezigSabrina Roeland (1KSA), Saskia Wierinck (1KSB), Thomas Van Damme (1KSC), Filip Cammaert (2KSB) Jessy De Block (3KS),  Stefan Meeus, Linde Vandevelde, Veronique De Medts, Josephine Schreibers (1A), Katrien Cammers (1B), Eva Van Assche , Arnd Nelde (2A),  Griet Cnudde,Saskia Wierinck (2B), Tinneke Moyson (3 A), Sabrina Roeland (3C), Jessy De Block (4A), Annabel Danneels, Sandra Pattyn (4B), Debbie Moerman, Sabine Bosschaert (4C), Annick Roetynck (5A), Isabel Hendrick (5B), Eva Van Assche (5C), Hubert Debunne (6A), Patrick Verboven

 • woensdag 24 september 2014

  Volmacht algemene vergadering oudervereniging

 • maandag 15 september 2014

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Start nieuwe schooljaar - Lidgelden/facturen - Mandaten Raad van Bestuur - Mobilitiet/bereikbaarheid van de school - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: goede start; Algemene vergadering: laatste voorbereidingen; Dienstbetoon/Vrienden van het Sint-Barbaracollege: tombola, naamswijziging; Helpende Handen: formulieren; Menucommissie: 16 september; Gezondheid en preventie: brief CLB i.v.m. HPV vaccin; Communicatie & schoolblad: deadline 15 september - Varia: inschrijvingen 1e jaar humaniora 14 maart 2015

 • woensdag 3 september 2014

  Lezing prof. Evert Thiery algemene vergadering oudervereniging van 26 september 2013

 • zondag 22 juni 2014

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Coöptatie van bijkomend lid van de raad van bestuur: aanpassing statuten - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: nieuwe datum; Algemene vergadering: 25 september 2014; Koor en Orkest: verslag Dido & Aneas; Gezondheid en preventie: brief HPV vaccin; Klasafgevaardigden: data 2014-2015; Schoolraad: wijziging schooldecreet; Verkoop boeken 1e humaniora à 6e jaars basisschool

 • woensdag 21 mei 2014

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: oude en nieuwe balcomité; Koor en Orkest: optreden 16 tot 18 mei; Dienstbetoon: tombola; Helpende Handen: schoolfeest 17 mei; Menucommissie: opvolgen opmerkingen; uitbreiding schooljaar 2014-2015; Gezondheid & preventie: ventilatie nieuwbouw basisschool, voordrachten humaniora, brief HPV vaccin; Communicatie: deadline; Klasafgevaardigden: fluohesjes, inschrijvingen 1e jaar humaniora; Kersthappening: winst - Eindejaarsactiviteiten: proclamatie, kalender 2014-2015 - Mededeling directie; basisschool inschrijvingen - Facturen - Varia: humaniora: uitwisselingsproject Zuid-Afrika

 • maandag 12 mei 2014

  Aanwezig: Jessy De Block, Stefan Meeus (juf Anuschka), Katrien Cammers, Linde Vandevelde (juf Lieve), Delphine Robbrecht, Annabel Danneels (1A), Isabel Henderick (1BJessy De Block (3A), Vanessa Carion (3B), ), Isabelle Verraes (3B),  Isabel Henderick (4B), Annick Roetynck (4C), Murielle Van Bignoot, Annelies Coetsier  (5A) Sigrid Van Liedekerke , Hilde Wiese (5B),  Patrick Verboven , Christiane Kalmar (5C), Aagje Van Walleghem (6A), Arnd Nelde (6B), Ann De Jaegher, Aagje Vanwalleghem (6C)
  Lerarenkorps: Pol Lambrecht, Martin D’Hondt

  Directie: Luc Audenaert

Pagina's