Oudervereniging

Vandaag is de Oudervereniging een actieve vereniging die niet enkel een band wil scheppen tussen alle ouders van Sint-Barbara, maar die ook als spreekbuis van die ouders meebouwt aan de doelstellingen van het college: jongeren begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid vanuit het Ignatiaans gedachtengoed.

I. Wie zijn wij?

oudervereniging

De Raad van Bestuur van de oudervereniging 2019-2020 bestaat uit: Frederic Beele, Karen Broeckx, Katrien Cammers, Yves Crevecoeur, Jessy De Block, Margaux De Cock, Cristina Miranda Golzalvez, Janneke Hennekam, Steven Maertens, Arnd Nelde, Sam Rédélé, Sabrina Roeland, Christophe Tuypens en Aagje Van Wallegehem

Heeft u vragen of opmerkingen? U kan ons altijd bereiken op ouders@sint-barbara.be of persoonlijk op voornaamachternaam@sint-barbara.be.

II. Waar gaan we voor?

We zijn er voor de directie en de leerkrachten, die we ondersteunen via adviezen, ideeën en ondersteuning bij verschillende activiteiten.

We zijn er voor de ouders, die steeds bij alle leden van de oudervereniging terecht kunnen om bijkomende informatie te ontvangen of aandachtspunten aan te brengen, zodat wij hun stem laten horen bij de school.

We zijn er voor de leerlingen, omdat we het voor hen willen opnemen in het hele schoolgebeuren. We willen hen ondersteunen bij projecten die ze willen ondernemen. De oudervereniging komt op voor alle kinderen. De projecten die op de eerste plaats de leerlingen rechtstreeks ten goede komen willen we preferentieel ondersteunen.
Als recente voorbeelden hiervan kunnen we aanstippen: de aankoop beamers voor de humaniora, de inrichting van de speelplaats van de kleuterschool, schoolmeubilair voor de basisschool, …

III. Onze werking

Alle ouders zijn lid van de oudervereniging, die zowel de basisschool als de humaniora overkoepelt.

Aan het begin van het schooljaar kiest de Algemene Vergadering de nieuwe bestuursleden, telkens voor een mandaat van twee jaar.

Maandelijks komt de oudervereniging samen met de directie. De verschillende werkgroepen leggen de vordering van hun in alle openheid en via een constructieve en open dialoog met de directie.

Het verslag van elke vergadering verschijnt op de schoolwebsite, zodat u als ouder perfect de vinger aan de pols kunt houden van onze werking en via deze weg, punten kunt aanbrengen die op de agenda moeten komen van de vergadering.

IV. Ons engagement

Via geregelde vergaderingen van de klasafgevaardigden in de Basisschool worden de ouders actief betrokken bij het schoolleven van de allerjongsten.

Het Collegekoor en –orkest kan altijd bij de Oudervereniging terecht voor zijn materiële beslommeringen.

In de Schoolraad treffen de ouders de vertegenwoordigers van de andere geledingen (directie, leerkrachten, plaatselijke gemeenschap) om advies te geven over de zowel praktische als inhoudelijke aangelegenheden i.v.m. het schoolbestuur. Sedert de invoering van de scholengemeenschappen maakt onze vereniging ook deel uit van het overkoepelende medezeggenschapscollege voor de Scholengemeenschap Edith Stein (humaniora) en de Scholengemeenschap Ignatius (basisschool).

De Oudervereniging komt samen met de vzw Vrienden van Sint-Barbara tegemoet aan een aantal materiële (vooral financiële) behoeften van de school. Via Dienstbetoon leveren o.m. ouders hun bijdrage aan de organisatie van de tweejaarlijkse kunstmanifestatie Trends.

Samen met de Moedervereniging verzorgt de Oudervereniging een aantal initiatieven (voordrachten, …).

 

De oudervereniging van het college maakt op zijn beurt deel uit van de ouderverenigingen van de Vlaamse jezuïetencolleges, zodat we ook daar niet alleen staan en overleg en ruggespraak kunnen plegen met andere ouderverenigingen die het Ignatiaans opvoedingsproject steunen.

Kalender oudervereniging

Laatste nieuws

 • zaterdag 27 december 2014

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Koor en Orkest: Rosetta komeetlanding; Menucommunicatie: 9 februari; Kersthappening: datum vrijhouden; Staking 15/12: regeling humaniora en basisschool

 • woensdag 3 december 2014

  Bespreking en uitleg bij puntje vorig verslag; goedkeuring vorig verslag - Definitief vastleggen functies raad van bestuur - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: op schema; Koor en Orkest: optreden i.h.k.v; Rosetta komeetlanding; programma 2014-2015; Communicatie: deadline, nieuw e-mail adres oudervereniging; Schoolraad: verslag vergadering; Kersthappening: voorbereidingen op schema - Varia: Retoricareis: misverstand in brief m.b.t. reis naar Portugal

 • vrijdag 17 oktober 2014

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag en verslag algemene vergadering - Algemene Vergadering: evaluatie; synthese - Invullen taken binnen de oudervereniging - Vastleggen functies raad van bestuur - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: op schema; Koor en Orkest: kennismakingsweekend; programma 2014-2015; Vrienden van Sint-Barbara: vergadering 20 oktober; Menucommissie: ook leerlingen van basisschool?; Gezondheid en Preventie: aangepaste brief HPV vaccin door CLB verstuurd; Communicatie: website; Klasafgevaardigden: verkeersveiligheid; inschrijvingen 1e jaar humaniora; zelfstandig werk 6e leerjaar; opdrachten humaniora; Schoolraad: 20 oktober; Edith Stein; retoricabals; Kersthappening: hulp van ouders gezocht

 • maandag 6 oktober 2014

  AanwezigSabrina Roeland (1KSA), Saskia Wierinck (1KSB), Thomas Van Damme (1KSC), Filip Cammaert (2KSB) Jessy De Block (3KS),  Stefan Meeus, Linde Vandevelde, Veronique De Medts, Josephine Schreibers (1A), Katrien Cammers (1B), Eva Van Assche , Arnd Nelde (2A),  Griet Cnudde,Saskia Wierinck (2B), Tinneke Moyson (3 A), Sabrina Roeland (3C), Jessy De Block (4A), Annabel Danneels, Sandra Pattyn (4B), Debbie Moerman, Sabine Bosschaert (4C), Annick Roetynck (5A), Isabel Hendrick (5B), Eva Van Assche (5C), Hubert Debunne (6A), Patrick Verboven

 • woensdag 24 september 2014

  Volmacht algemene vergadering oudervereniging

 • maandag 15 september 2014

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Start nieuwe schooljaar - Lidgelden/facturen - Mandaten Raad van Bestuur - Mobilitiet/bereikbaarheid van de school - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: goede start; Algemene vergadering: laatste voorbereidingen; Dienstbetoon/Vrienden van het Sint-Barbaracollege: tombola, naamswijziging; Helpende Handen: formulieren; Menucommissie: 16 september; Gezondheid en preventie: brief CLB i.v.m. HPV vaccin; Communicatie & schoolblad: deadline 15 september - Varia: inschrijvingen 1e jaar humaniora 14 maart 2015

 • woensdag 3 september 2014

  Lezing prof. Evert Thiery algemene vergadering oudervereniging van 26 september 2013

 • zondag 22 juni 2014

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Coöptatie van bijkomend lid van de raad van bestuur: aanpassing statuten - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: nieuwe datum; Algemene vergadering: 25 september 2014; Koor en Orkest: verslag Dido & Aneas; Gezondheid en preventie: brief HPV vaccin; Klasafgevaardigden: data 2014-2015; Schoolraad: wijziging schooldecreet; Verkoop boeken 1e humaniora à 6e jaars basisschool

 • woensdag 21 mei 2014

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: oude en nieuwe balcomité; Koor en Orkest: optreden 16 tot 18 mei; Dienstbetoon: tombola; Helpende Handen: schoolfeest 17 mei; Menucommissie: opvolgen opmerkingen; uitbreiding schooljaar 2014-2015; Gezondheid & preventie: ventilatie nieuwbouw basisschool, voordrachten humaniora, brief HPV vaccin; Communicatie: deadline; Klasafgevaardigden: fluohesjes, inschrijvingen 1e jaar humaniora; Kersthappening: winst - Eindejaarsactiviteiten: proclamatie, kalender 2014-2015 - Mededeling directie; basisschool inschrijvingen - Facturen - Varia: humaniora: uitwisselingsproject Zuid-Afrika

 • maandag 12 mei 2014

  Aanwezig: Jessy De Block, Stefan Meeus (juf Anuschka), Katrien Cammers, Linde Vandevelde (juf Lieve), Delphine Robbrecht, Annabel Danneels (1A), Isabel Henderick (1BJessy De Block (3A), Vanessa Carion (3B), ), Isabelle Verraes (3B),  Isabel Henderick (4B), Annick Roetynck (4C), Murielle Van Bignoot, Annelies Coetsier  (5A) Sigrid Van Liedekerke , Hilde Wiese (5B),  Patrick Verboven , Christiane Kalmar (5C), Aagje Van Walleghem (6A), Arnd Nelde (6B), Ann De Jaegher, Aagje Vanwalleghem (6C)
  Lerarenkorps: Pol Lambrecht, Martin D’Hondt

  Directie: Luc Audenaert

Pagina's