Oudervereniging

De Oudervereniging is een actieve vereniging die niet enkel een band wil scheppen tussen alle ouders van Sint-Barbara, maar die ook als spreekbuis van die ouders meebouwt aan de doelstellingen van het college: jongeren begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid vanuit het Ignatiaans gedachtengoed.

Laatste nieuws

 • woensdag 9 september 2015

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: volgende vergadering; opmerkingen; Algemene vergadering: schoolblad, mandaten Raad van bestuur; Koor & Orkest: optredens; Vrienden van Sint-Barbara: sponsoring; Helpende Handen: actualisering formulier; Schoolraad: verslag vergadering - Kalender schooljaar 2015-2016 - Varia: interview Knack; humaniora sporten tijdens middagpauze: badminton, voetbalmatch 5-6, klasfoto humaniora, klaslijst basisschool, humaniora foto 12j curriculum

 • donderdag 11 juni 2015

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: voorstellen nieuw balcomité; opmerkingen; Algemene vergadering: affiche en promotie; Vrienden van Sint-Barbara: 2 optredens koor Scala; Gezondheid en preventie: voorstel van 10-puntenprogramma; lessen reanimatie; HPV vaccinatie; Communicatie: deadline schoolblad; Klasafgevaardigden: schoolfeest en open schooldag humaniora; Schoolraad: vraag vanuit de oudervereniging - Varia: timing examens over de verschillende graden; 'bundelen' reizen en uitstappen humaniora

 • woensdag 27 mei 2015

  Aanwezig: Jessy De Block (3KS en 4A), Stefan Meeus (1A en 6 C), Linde Vandevelde (1A), Veronique De Medts (1A), Katrien Cammers (1 KS, 1B en 3 B), Eva Van Assche (2A en 5C), Tinneke Moyson (3 A), Isabel Hendrick ( 2B en 5B), Hubert Debunne (6A), Patrick Verboven (6B), Michel Kalmar (6D), Annelies Coetsier (6D), Sandra Pattyn (4B), Debbie Moerman (4C), Saskia Wierinck (2B), Filip Cammaert (2KSB), Steven Maertens (5B)

 • woensdag 6 mei 2015

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: selectie nieuw balcomité; feedback Vooruit; Koor en orkest: AplM festival 8-9 mei; Vrienden van Sint-Barabara: optreden Scala 3 oktober; Algemene vergadering: spreker prof. Rik Coolsaet; Gezondheid en preventie: 10-puntenprogramma; Communicatie: deadline schoolblad; Schoolraad: actieve inbreng verschillende geledingen; Edith Stein/Mobiliteit: verslag vergadering met Cel mobiliteit - Mededeling directie: Humaniora: STEM-richting; inschrijvingen 1e jaar; meisjesinternaat

 • woensdag 15 april 2015

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: uitgesteld; Koor en orkest: vrij podium; AplM festival 8-9 mei; Vrienden van Sint-Barabara: voorbereiding evenement; Menucommissie: wachtrij vierdes; Mobiliteit: vergadering met Cel mobiliteit betreffende toekomstig mobiliteitsplan stad Gent - Mededeling directie: Basisschool: aantal leerlingen basisschool gestegen, woensdagnamiddagopvang schooljaar 2015-2016; Humaniora: capaciteit aantal leerlingen humaniora, schoolregelment, ignatiusavond, sociaal fonds - Varia: internaat humaniora; verloren voorwerpen basisschool; gebruik van Facebook; smokingverhuur retoricabal; STEM op Sint-Bavo

 • dinsdag 24 februari 2015

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: laatste details afwerken; algemene vergadering: onderzoek aantal kandidaten; Koor en orkest: productief weekend; Vrienden van Sint-Barabara: algemene vergadering; Klasafgevaardigden: bespreking; Schoolraad: technische vergadering - Varia: beroepscommissie humaniora; leerlingen 5e humaniora

 • vrijdag 13 februari 2015

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag: feedback enkele punten; goedgekeurd - Ochtendopvang: mogelijkheid om deze binnen te laten doorgaan - Inschrijvingen 1e jaar humaniora; bezoek kabinet H. Crevits - Evaluatie Kersthappening - Mededeling directie: leerlingeninstroom na de kerstvakantie; schoolproject 2016; muzische namiddag - Rondvraag en varia: gladde spleeplaats; doorknippen toegangroutes centrum; hoofdbezoekers; schoolfactuur; bussen; facultatieve Engelse les; Afwezigheden; toezicht op speelplaats

 • donderdag 29 januari 2015

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: Classic American Prom; Koor en orkest: weekend in Vaalbeek; Menucommissie: 9 februari; Schoolraad: 26 januari; Kersthappening: evaluatie - Mededeling directie: Basisschool: capaciteit van de school; Humaniora: capaciteit; pensioen - Varia: data examenperiodes

 • zaterdag 27 december 2014

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Koor en Orkest: Rosetta komeetlanding; Menucommunicatie: 9 februari; Kersthappening: datum vrijhouden; Staking 15/12: regeling humaniora en basisschool

 • woensdag 3 december 2014

  Bespreking en uitleg bij puntje vorig verslag; goedkeuring vorig verslag - Definitief vastleggen functies raad van bestuur - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: op schema; Koor en Orkest: optreden i.h.k.v; Rosetta komeetlanding; programma 2014-2015; Communicatie: deadline, nieuw e-mail adres oudervereniging; Schoolraad: verslag vergadering; Kersthappening: voorbereidingen op schema - Varia: Retoricareis: misverstand in brief m.b.t. reis naar Portugal

Pagina's