Oudervereniging

De Oudervereniging is een actieve vereniging die niet enkel een band wil scheppen tussen alle ouders van Sint-Barbara, maar die ook als spreekbuis van die ouders meebouwt aan de doelstellingen van het college: jongeren begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid vanuit het Ignatiaans gedachtegoed. 
Wil je als ouder graag meehelpen op de verschillende activiteiten die de school organiseert? Vul dan zeker het formulier bij Helpende Handen in. U hoort dan zo snel mogelijk iets van ons!

Kalender oudervereniging

Laatste nieuws

 • dinsdag 20 oktober 2015

  Aanwezig: Dominiek Van Marcke (1KSB), Saskia Wierinck (2KSA en 3C), Ilse De Bruyckere (2KSB), Erika Modde (3KSB en 4B), Marjon Cole (1A), Jessy De Block (1B en 5b), Stefan Meeus (2A), Veronique De Medts (3KSA en 2A), Katrien Cammers (2KSA, 2B en 4A), Ilse Lambrecht (2B), Linde Vandevelde (2C), Alice Frangarks (3A en 5B), Ann-Sophie De Groote (3B), Isabel Hendrick (6 B), Delphine Robbrecht ( 3B), Greetje Amerijckx (4A en 3KSB),Filip Cammaert (2KSB), Annelies Coetsier (5A), Vanssa Carion (5A),Carmen Cloet (5 C), Eva Van Assche (6D).

 • woensdag 7 oktober 2015

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag: nabespreking klasfoto - Te hernieuwen mandaten - Start schooljaar: basisschool; humaniora - Kalender - Behoud/afschaffing werkgroepen - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: sponsoring, opbrengst vorig jaar; Koor en Orkest: data; Vrienden van Sint-Barbara: optredens koor Scala, Facebookpagina; Helpende Handen: formulieren; Menucommissie: vergadering - Mededeling van de directie: humaniora-schoolverlaten over de middag; humaniora & basisschool: mobiliteitsplan

 • woensdag 9 september 2015

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: volgende vergadering; opmerkingen; Algemene vergadering: schoolblad, mandaten Raad van bestuur; Koor & Orkest: optredens; Vrienden van Sint-Barbara: sponsoring; Helpende Handen: actualisering formulier; Schoolraad: verslag vergadering - Kalender schooljaar 2015-2016 - Varia: interview Knack; humaniora sporten tijdens middagpauze: badminton, voetbalmatch 5-6, klasfoto humaniora, klaslijst basisschool, humaniora foto 12j curriculum

 • donderdag 11 juni 2015

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: voorstellen nieuw balcomité; opmerkingen; Algemene vergadering: affiche en promotie; Vrienden van Sint-Barbara: 2 optredens koor Scala; Gezondheid en preventie: voorstel van 10-puntenprogramma; lessen reanimatie; HPV vaccinatie; Communicatie: deadline schoolblad; Klasafgevaardigden: schoolfeest en open schooldag humaniora; Schoolraad: vraag vanuit de oudervereniging - Varia: timing examens over de verschillende graden; 'bundelen' reizen en uitstappen humaniora

 • woensdag 27 mei 2015

  Aanwezig: Jessy De Block (3KS en 4A), Stefan Meeus (1A en 6 C), Linde Vandevelde (1A), Veronique De Medts (1A), Katrien Cammers (1 KS, 1B en 3 B), Eva Van Assche (2A en 5C), Tinneke Moyson (3 A), Isabel Hendrick ( 2B en 5B), Hubert Debunne (6A), Patrick Verboven (6B), Michel Kalmar (6D), Annelies Coetsier (6D), Sandra Pattyn (4B), Debbie Moerman (4C), Saskia Wierinck (2B), Filip Cammaert (2KSB), Steven Maertens (5B)

 • woensdag 6 mei 2015

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: selectie nieuw balcomité; feedback Vooruit; Koor en orkest: AplM festival 8-9 mei; Vrienden van Sint-Barabara: optreden Scala 3 oktober; Algemene vergadering: spreker prof. Rik Coolsaet; Gezondheid en preventie: 10-puntenprogramma; Communicatie: deadline schoolblad; Schoolraad: actieve inbreng verschillende geledingen; Edith Stein/Mobiliteit: verslag vergadering met Cel mobiliteit - Mededeling directie: Humaniora: STEM-richting; inschrijvingen 1e jaar; meisjesinternaat

 • woensdag 15 april 2015

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: uitgesteld; Koor en orkest: vrij podium; AplM festival 8-9 mei; Vrienden van Sint-Barabara: voorbereiding evenement; Menucommissie: wachtrij vierdes; Mobiliteit: vergadering met Cel mobiliteit betreffende toekomstig mobiliteitsplan stad Gent - Mededeling directie: Basisschool: aantal leerlingen basisschool gestegen, woensdagnamiddagopvang schooljaar 2015-2016; Humaniora: capaciteit aantal leerlingen humaniora, schoolregelment, ignatiusavond, sociaal fonds - Varia: internaat humaniora; verloren voorwerpen basisschool; gebruik van Facebook; smokingverhuur retoricabal; STEM op Sint-Bavo

 • dinsdag 24 februari 2015

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: laatste details afwerken; algemene vergadering: onderzoek aantal kandidaten; Koor en orkest: productief weekend; Vrienden van Sint-Barabara: algemene vergadering; Klasafgevaardigden: bespreking; Schoolraad: technische vergadering - Varia: beroepscommissie humaniora; leerlingen 5e humaniora

 • vrijdag 13 februari 2015

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag: feedback enkele punten; goedgekeurd - Ochtendopvang: mogelijkheid om deze binnen te laten doorgaan - Inschrijvingen 1e jaar humaniora; bezoek kabinet H. Crevits - Evaluatie Kersthappening - Mededeling directie: leerlingeninstroom na de kerstvakantie; schoolproject 2016; muzische namiddag - Rondvraag en varia: gladde spleeplaats; doorknippen toegangroutes centrum; hoofdbezoekers; schoolfactuur; bussen; facultatieve Engelse les; Afwezigheden; toezicht op speelplaats

 • donderdag 29 januari 2015

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: Classic American Prom; Koor en orkest: weekend in Vaalbeek; Menucommissie: 9 februari; Schoolraad: 26 januari; Kersthappening: evaluatie - Mededeling directie: Basisschool: capaciteit van de school; Humaniora: capaciteit; pensioen - Varia: data examenperiodes

Pagina's