Een hedendaags opvoedingsproject voor de Vlaamse jezuïetencolleges

Gedurende vijfentwintig jaar heeft het  ‘groene boekje’ Een hedendaags opvoedingsproject voor de Vlaamse jezuïetencolleges (1988) directies, leerkrachten, opvoeders, ouders en leerlingen geïnspireerd. Bekend was ook de flyer waarin de vier essentiële pijlers van het project verduidelijkt werden. Toch vond het Centraal Beleid van de Vlaamse colleges (CEBECO) het een kwarteeuw later nuttig om deze hertalingsoefening over te doen. Niet alleen was het aantal jezuïeten die in het Vlaamse onderwijs werkzaam zijn verder gedaald, ook de snel wijzigende context in Vlaanderen vereiste een vernieuwde tekst en taal. Men nodigde een groep van acht mensen, zes leken en twee jezuïeten, uit om een nieuwe tekst te schrijven. Deze groep heeft hieraan ruim twee jaar gewerkt en geregeld sneuvelteksten aan andere collega’s doorgestuurd om ruimere resonantie te krijgen. De groep heeft zich bij haar zoektocht vooral gebaseerd op het leven en de teksten van Ignatius. Het was immers niet de vermetele bedoeling om een ‘nieuwe’ pedagogie op te stellen maar wel om het waardevolle van het verleden naar de nieuwe Vlaamse context te hertalen.

Een vernieuw project in ‘tien bewegingen’

Net als het vorig document uit 1988 gaat ook deze nieuwe tekst uit van werkwoorden of ‘bewegingen’ om de dynamiek van de ignatiaanse pedagogie te benadrukken. De volledige titel van de nieuwe tekst luidt dan ook : ‘Ignatiaanse pedagogie in 10 bewegingen. Een hedendaags opvoedingsproject voor de Vlaamse jezuïetencolleges.’ De tekst bevat vier hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk worden de 10 bewegingen in een notendop toegelicht. Het tweede hoofdstuk vertelt het levensverhaal van Ignatius. Het derde en veruit langste hoofdstuk diept de 10 bewegingen verder uit. Het laatste hoofdstuk formuleert uitdagingen voor de toekomt van ons onderwijs.

De volledige tekst vindt u hier: Ignatiaanse pedagogie in 10 bewegingen