Moedervereniging

Wij zijn sinds 1959 een vereniging van moeders voor moeders.

Onze vereniging heeft een drieledig doel:

 1. Wij willen door het organiseren van voordrachten een positieve inbreng hebben en een steun zijn in een mooie maar niet altijd gemakkelijke opvoedingstaak. Wij proberen steeds een brede waaier van actuele onderwerpen aan te bieden. Deze kunnen van medische, psychologische, culturele, religieuze, .. aard zijn.
 2. Wij willen een band smeden tussen de moeders onderling.
 3. Wij willen helpen om de afstand tussen de moeders en het college te verkleinen.
   
Maandelijks houden wij een bijeenkomst en dit gewoonlijk de derde dinsdag van de maand. De voordracht begint om 13.45 uur stipt en eindigt om 15.45 uur (zo geven we de kans aan de mama's van de basisschool om tijdig hun kind af te halen). Reeds vanaf 13.30 uur bent u welkom voor een kopje koffie en een gezellige babbel. Dit jaar organiseren we ook twee avondactiviteiten (waarvan één in samen werking met de Oudervereniging). Naast onze maandelijkse voordrachten voorzien wij jaarlijks een stadswandeling  en in april/mei sluiten we het werkjaar af met een dagactiviteit en een etentje.
De volledige planning kan je terugvinden onder de rubriek "Programma"


Kunt u niet naar de vergaderingen komen of heeft u één gemist? Geen nood, achteraf krijgen onze leden via de post of per e- mail een verslag via onze nieuwsbrief .

Het bestuur wordt waargenomen door enkele moeders. Zij komen op regelmatige basis samen om o.a. voordrachten voor te bereiden, om nieuwe sprekers te zoeken, om de nieuwsbrieven klaar te stomen, om steeds voor vernieuwing te zorgen binnen de vereniging , enz.

Bestuursleden
 • Lieve De Cuyper – Hoste (voorzitster) , mama van Julie (5°)
 • Annick Vanherpe –Rommel, mama van William (6°), Harold (5°), Benoît (3°)
 • Isabelle De Witte – Verraes, mama van Henry (6°), Mathieu (4°), Elise (1e)
 • Véronique De Graeve –Heerinckx, mama van Delphine (6°) en Margaux (3°)
 • Nathalie De Lille – Hens, mama van Xander (4°) en Stien (3°)
 • Karen Vanlee-Buyse, mama van Scott (3°)