Moedervereniging

Wij zijn sinds 1959 een vereniging van moeders voor moeders.

Onze vereniging heeft een drieledig doel:

  1. Wij willen door het organiseren van voordrachten een positieve inbreng hebben en een steun zijn in een mooie maar niet altijd gemakkelijke opvoedingstaak. Wij proberen steeds een brede waaier van actuele onderwerpen aan te bieden. Deze kunnen van medische, psychologische, culturele, religieuze, .. aard zijn.
  2. Wij willen een band smeden tussen de moeders onderling.
  3. Wij willen helpen om de afstand tussen de moeders en het college te verkleinen.
     
Maandelijks houden wij een bijeenkomst op een dinsdagnamiddag. De voordracht begint om 13.45 uur stipt en eindigt om 15.45 uur (zo geven we de kans aan de mama's van de basisschool om tijdig hun kind af te halen). Reeds vanaf 13.30 uur bent u welkom voor een kopje koffie en een gezellige babbel. Naast onze maandelijkse voordrachten voorzien wij jaarlijks een stadswandeling  en in april/mei sluiten we het werkjaar af met een dagactiviteit en een etentje.
De volledige planning kan je terugvinden onder de rubriek "Programma"


Het bestuur wordt waargenomen door enkele moeders. Zij komen op regelmatige basis samen om o.a. voordrachten voor te bereiden, om nieuwe sprekers te zoeken om steeds voor vernieuwing te zorgen binnen de vereniging , enz.

Bestuursleden
  • Annick Vanherpe –Rommel, mama van  Benoît (5e humaniora)
  • Isabelle De Witte – Verraes (voorzitster), mama van Mathieu (6e humaniora), Elise (3e humaniora)
  • Véronique De Graeve –Heerinckx, mama van Margaux (5e humaniora)
  • Nathalie De Lille – Hens, mama van Xander (6e humaniora°) en Stien (5e humaniora)
  • Karen Vanlee-Buyse, mama van Scott (5e humaniora) en Lizz (6e leerjaar)