Solidariteitsmaaltijd

donderdag 9 mei 2019

Ook dit jaar is er opnieuw een scheve tafel waarbij we ons een beetje meer bewust trachten te worden van de ongelijke verdeling van de rijkdommen in de wereld. De opbrengst van deze solidariteitsmaaltijd komt ten goede aan de sociale projecten van de Sint-Michielsbeweging, waar ook een aantal oud-leerlingen zich engageren.