Kerstrapport (1-6), oudercontact

vrijdag 21 december 2018 08:25 tot 15:00
Alle leerlingen moeten op school zijn om 08u25!
 
  • 08u30 kerstevent
  • 09u30-10u00 proclamatie in de klas
  • 10u15-12u30 contact met ouders en leerlingen
  • 13u30-15u00 contact met ouders en leerlingen
 
Het rapport wordt persoonlijk afgehaald: het kan niet aan derden worden meegegeven. De school kan nooit toestemming geven om vervroegd op reis te vertrekken. Een niet afgehaald rapport wordt door de titularis bij de directie afgegeven. De studieresultaten kunnen met de directie en/of met het CLB besproken worden op vrijdag 21december. Past 21 december niet, dan kan u een afspraak maken per mail voor een gesprek met: