Oudervereniging: algemene vergadering

dinsdag 26 september 2017
19:30 tot 21:30

Wij nodigen u (zowel ouders van leerlingen van de basisschool als van de humaniora) van harte uit op onze algemene vergadering die zal doorgaan op dinsdag 26 september 2017 in de lerarenrefter (site Humaniora, toegang via portier) om 19u30.

De agenda van de algemene vergadering is als volgt:

  1. Formaliteiten
  2. Verslag afgelopen werkingsjaar
  3. Rekening 2016-2017
  4. Begroting 2017-2018
  5. Kwijting
  6. Bestuurders – einde mandaten, (her)benoeming(en)
  7. Varia

Wij doen ook graag een beroep op u, als ouder, om u kandidaat te stellen voor het bestuur van de oudervereniging en zo een actieve rol op te nemen in het boeiende schoolgebeuren van uw kind(eren). Bij stemming in de algemene vergadering worden de leden benoemd die de komende twee jaar in het bestuur van de oudervereniging deelnemen.

Kandidaturen dienen binnen te zijn vòòr 15 september e.k.

Hebt u interesse of hebt u vragen, dan kan u terecht bij Frederic Beele op het nummer 0476/46.05.42 of via mail frederic.beele@telenet.be of via ouders@sint-barbara.be .

Aansluitend hebben we de gelegenheid om even bij te praten met een hapje en een drankje.