Laatste schooldag van het eerste semester

vrijdag 22 december 2017

Alle leerlingen moeten op school zijn om 08u25!

08u30 kerstevent
09u30-10u00 proclamatie in de klas
10u15-12u30 contact met ouders en leerlingen
13u30-15u00 contact met ouders en leerlingen
 
Het rapport wordt persoonlijk afgehaald: het kan niet aan derden worden meegegeven. De school kan nooit toestemming geven om vervroegd op reis te vertrekken. Een niet afgehaald rapport wordt door de titularis bij de directie afgegeven.
 
De studieresultaten kunnen met de directie en/of met het CLB besproken worden op vrijdag 22 december. Past 22 december niet, dan kan u een afspraak maken per mail voor een gesprek met:
Jade Schoutende via jade.schoutende@vclbgent.be of op het gsm- nummer 0490/64 25 43
Diederik Costeur via adjunct.costeur@sint-barbara.be