Home

Waarom deze site?

Het Sint-Barbaracollege herbergt naast een basisschool en een humaniora ook een internaat. Zoals Dhr. Vekeman het bij de opening van dit schooljaar reeds verwoordde is een internaat niet slechts een plaats waar sommige leerlingen tijdens de week gaan slapen. Het is veel meer dan dat. In onze beleving is het de plaats waar we tijdens de week wonen, eten, leven en vrienden maken. Het is de plaats waar we ‘thuis’ kunnen komen na een vaak intensieve schooldag. Hoewel de fysieke ruimte zich binnen de infrastructuur van het college bevindt is het internaat een wereld op zich.

En via deze site proberen we een venster te openen op die mooie wereld. We willen jullie meenemen in het dagelijkse leven van het internaat. We willen jullie laten zien hoe we onze dagen vullen, welke activiteiten er georganiseerd worden en hoe onze mini-maatschappij functioneert. Naast verslagen over de woensdagactiviteiten en andere speciale gebeurtenissen kan u ook de dagelijkse sfeer opsnuiven, maakt u kennis met de bewoners en krijgt u een idee over wat ons drijft en hoe we groeien als groep en als individu.

We hadden het onszelf makkelijk kunnen maken door een groep te starten binnen de reeds bestaande sociale media. Het probleem is dat je daar vaak geen controle hebt over wat er met jouw profiel, jouw informatie gebeurt. De visie van het internaat steunt echter op waarden als respect, vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid. Om die ten volle te kunnen bewaken leek het ons dus een beter idee om ineens een eigen site te beginnen. Bovendien proberen wij zoveel mogelijk uit te gaan van onze eigen mogelijkheden en onze eigen creativiteit.

We denken dan ook dat deze site u kan laten kennis maken met onze eigenheid. De eigenheid van het internaat als geheel, maar ook de eigenheid van elke individuele intern. Daarnaast hopen we uiteraard dat u met plezier zal rondwandelen op deze pagina’s en dat u geniet van wat we u te vertellen hebben.

Welkom.