Hoekstenen

De Ignatiaanse opvoeding: een traditie

Binnen al het wonderlijke is de mens het wonderbaarlijkst. En van alle mensen, is uw kind u het meest dierbaar. Vanuit dit besef willen de internaatsopvoeders uw kind omringen met de beste zorgen. Wat u zich mag voorstellen bij die ‘beste zorgen’ kan u hieronder lezen. Onze opvoedingswijze is gebaseerd op enkele pijlers, die we u graag willen voorhouden

De vertaling van deze traditie op ons internaat zie we als een leidraad waarmee we graag werken bestaat uit drie v’s.

  • Vertrouwen,
  • Verantwoordelijkheid
  • Vrijheid

We zien het zo.Adolescenten hebben nood aan duidelijke grenzen, maar eveneens aan ruimte om binnen die grenzen creatief te zijn. We geven hen als het ware een tekening waarvan de lijnen door de opvoeders met dikke stift vastgelegd zijn. Het inkleuren van deze tekening laten we over aan de intern. Hij kiest de kleuren en mogelijke schakeringen, maar werkt wel binnen de vastgelegde lijnen. Gaandeweg maken we de lijnen vager, zodat de opgroeiende jongere niet alleen uitgenodigd wordt om in te kleuren maar eveneens om aandacht te besteden aan de grenzen zelf. Hij mag ze aftasten en hier en daar accentueren. Indien op die manier het verantwoordelijkheidsbesef groeit, mogen de lijnen steeds vager worden tot er slechts stippellijnen overblijven. In de adolescentie moeten eenvoudige richtlijnen genoeg zijn.