Inschrijvingen 2018-2019


Humaniora

Basisschool

Onze school voorziet twee informatiesessies:

  • Zaterdag 25 november 2017 om 10u: infosessie
  • Zaterdag 3 februari 2018: Openschooldag (13u30 – 18u)

Wie verhinderd is op deze dagen kan ook contact opnemen met de directie en een individuele afspraak maken.
Telefonisch kan dit op het nummer 09 235 72 50 of via mail:

 


U wenst inlichtingen over de school? Of u wenst uw kind in te schrijven? Of u wenst de school even te verkennen? Een telefoontje (09 235 72 60 ) om een afspraak te maken volstaat.

Enkele aandachtspunten:

  • Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind en de bevoegdheid om het in te schrijven bevestigt (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, ...), evenals het rijksregisternummer (SIS-kaart).
  • Gedurende het schooljaar bent u elke schooldag welkom.
  • Op zaterdag is de school gesloten.
  • Tijdens de grote vakantie is de kleuterschool in de Savaanstraat (Savaanstraat 98, 9000 Gent) open op maandag 27 en dinsdag 28 augustus 2018 van 9.30 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. De kleuterschool in de Verdedigingstraat (Verdedigingstraat 2, 9000 Gent ) is open op maandag 27 augustus 2018 van 9.30 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. Indien geen enkele van deze data u past, kan u uw kleuter steeds in Savaanstraat 118 laten inschrijven.
  • De lagere school (Savaanstraat 118,9000 Gent) is - gedurende de zomermaanden - open tot en met woensdag 4 juli 2018, en vanaf donderdag 16 augustus 2018. Tijdens de weekdagen bent u er van 9.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur welkom. Ook de kleuters kunnen hier (administratief) ingeschreven worden.

Inschrijven voor schooljaar 2018-2019?
Alle Gentse scholen kunnen - door decretale regelgeving en door afspraken binnen het Lokaal Overlegplatform (LOP) Gent - nieuwe leerlingen slechts inschrijven binnen vastgelegde perioden.

Lees verder

Internaat

U kan uw zoon via e-mail (internaat@sint-barbara.be) aanmelden als kandidaat intern. De datum van de mail bepaalt de volgorde op de aanmeldingslijst. Broers van huidige internen en kinderen van oud-leerlingen krijgen voorrang.