Humaniora

 

In het Sint-Barbaracollege proberen we de drie belangrijke doelstellingen van het Opvoedingsproject van de Vlaamse jezuiëtencolleges te realiseren: intellectuele uitdaging, aandacht voor de wereld buiten de school - in het bijzonder de cultuur ervan - en een christelijk geïnspireerd sociaal verantwoordelijkheidsgevoel.

Eenheid indien nodig, vrijheid bij twijfel, liefde in alles

We zijn ervan overtuigd dat een hartelijke, goed georganiseerde schoolstructuur jonge mensen het best steunt tegen de grote druk waaraan ze zullen blootstaan.

Een toegewijd corps stimuleert leerlingen het beste te halen uit hun mogelijkheden, waardoor ze kunnen groeien in zelfvertrouwen. Opvoeding is een wisselwerking tussen de school en thuis; de waarden en verlangens van beiden ondersteunen mekaar. We hopen dat deze informatie u nieuwsgierig maakt naar onze school en haar identiteit, en we zullen u graag verwelkomen mocht u ons een bezoek willen brengen.