Monitoraat: wie? wat? wanneer?

Algemene richtlijnen:

  1. Het monitoraat staat open:
    • voor de leerlingen aan wie de vakleerkracht het advies geeft om bijles te volgen
    • voor de leerlingen die op eigen initiatief naar de les komen,
  2. Monitoraat is geen recht en dient niet om de les even te herhalen,
  3. Monitoraat is geen privéles en leerlingen met structurele problemen kunnen er dan ook niet terecht,
  4. Als de groep te groot wordt, bepaalt de leerkracht van het monitoraat wie in de les mag blijven en wie niet.
  5. De monitoraatleerkracht houdt bij wie op regelmatige basis naar de lessen komt en geeft dat via smartschool door.
  6. Het rooster met wie waar en wanneer te bereiken is, wordt in elke klas en op verscheidene plaatsen in de school uitgehangen.