Inschrijvingen

affiche

Inschrijvingen schooljaar 2016-2017

Onze school voorziet vier informatiesessies waarop alle belangstellenden welkom zijn:

·         Zaterdag 19 november 2016 om 10u: infosessie
·         Donderdag 19 januari 2017 om 20u: infosessie
·         Zaterdag 18 februari 2017 om 10u: infosessie
·         Zaterdag 13 mei 2017: Openschooldag (13u-18u)

 


Wie verhinderd is op deze dagen kan ook contact nemen met Guy Dalcq,(tel. 09 235 72 50, mail algemeen.directeur@sint-barbara.be) en een individuele afspraak maken.

Guy Dalcq - algemeen directeur (algemeen.directeur@sint-barbara.be)
Diederik Costeur -  adjunct-directeur ( adjunct.costeur@sint-barbara.be)
Johan De Ridder - adjunct-directeur (adjunct.deridder@sint-barbara.be)

Welkom. U wenst uw zoon of dochter in te schrijven in het Sint-Barbaracollege? Weet dan dat de startdatum van inschrijving zaterdag 11 maart 2017 is om 9u00. Vroeger laat het LOP (Lokaal Overlegplatform) in Gent niet toe om in te schrijven, tenzij voor broers en zussen van leerlingen in de humaniora en van kinderen van personeelsleden.

Voor het inschrijven van broers en zussen van leerlingen in de humaniora, en van kinderen van personeelsleden (voorrangsregel) is er een voorrangsperiode van 6 tot 24 februari 2017.

In het verleden is er ooit voor de school ‘gekampeerd’ om te kunnen inschrijven. Telkens is gebleken dat dit nergens voor nodig was. Alle leerlingen die aanwezig waren op de inschrijvingsdag werden telkens allemaal ingeschreven. Ook nu maken wij ons sterk dat we alle leerlingen die zich aandienen op de eerste dag van de inschrijvingen ook effectief zullen inschrijven. Het is dus NIET nodig om te ‘kamperen’.

In samenspraak met het LOP (Lokaal Overlegplatform) is voor alle scholen in een LOP-gebied een dubbele contingentering afgesproken met als doel een goede sociale mix te bereiken: een evenredige verdeling van kinderen die kansarm of kansrijk zijn. Er wordt in onze school van bij de aanvang van de inschrijvingen een contingent voorzien voor indicator-leerlingen (IND-leerlingen: 20%), en een contingent voor niet-indicator-leerlingen (N-IND- leerlingen 80%). Deze dubbele contingentering geldt tot en met 24 maart 2017.

Indien zich onvoldoende indicator-leerlingen inschrijven, dan kunnen niet-indicator-leerlingen vanaf 27 maart 2017 de open plaatsen innemen in het oorspronkelijke indicator-contingent.

De inschrijvingen voor instromers (2-6) starten op 28 april 2017.

Ter informatie:

De gelijke onderwijskansen-indicatoren om als INDICATOR-leerling erkend te worden, zijn:

  • het gezin wordt gesteund met één of meer studietoelagen;
  • ​ de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.

 

Internaat

Bij nieuwe inschrijvingen voor het eerste jaar internaat geven we voorrang aan broers van leerlingen, aan kinderen van oud-leerlingen, en aan huidige externen die op internaat willen gaan. We willen echter met nadruk vragen dat wie interesse heeft voor ons internaat, zich zo vroeg mogelijk aanmeldt; ook nu reeds voor de schooljaren na 2016.

Belangrijk: inschrijvingen voor het internaat kunnen al gebeuren vóór de eigenlijke inschrijvingsdatum op het college; het nieuwe inschrijvingsdecreet zal immers een “voorafname” van het aantal internen mogelijk maken; m.a.w. wie op het internaat (eerste jaar) is ingeschreven, heeft automatisch de garantie van een inschrijving op het college.

De kans dat een leerling in het tweede of nog een later jaar intern kan worden is quasi uitgesloten. Er zijn haast geen leerlingen die in de tussenjaren het internaat verlaten.

Gelieve desgevallend contact op te nemen met mevrouw Barbara Bracke, internaatsdirecteur, op het nummer 09 235 72 70 of via mail: internaat@sint-barbara.be