Deliberatiecriteria 2018 - 2019

De schoolraad van 15 oktober 2018 zal de bestaande deliberatiecriteria herzien in functie van de deliberaties einde schooljaar 2018-2019. Deze door de schoolraad goedgekeurde deliberatiecriteria (met geringe wijzigingen) zullen eind oktober 2018 (voor de herfstvakantie) bezorgd worden aan ouders en leerlingen.

De directie