Yes-project

Onze school heeft een aantal internationale projecten uitgebouwd met buitenlandse jezuïetencolleges. Enkele jaren geleden is het idee gegroeid om ook voor jongere leerlingen iets op het getouw te zetten. We hebben met de jezuïetencolleges van Milaan en Barcelona de afspraak gemaakt dat we voor tweedejaars van de drie scholen projecten in dezelfde schoolweek zouden organiseren. Het project heet YES (Young European Students).

Dit schooljaar zal de situatie als volgt zijn:

  • onze school organiseert een sportproject voor 36 leerlingen: 12 van elke school (telkens 6 jongens en 6 meisjes);
  • het Sant Ignasi Sarria college (Barcelona) ontvangt 30 leerlingen in het kader van een muziekproject; elke school kiest een delegatie van 10 leerlingen; voor dit project is de verhouding meisjes/jongens om het even;
  • het Leone XIII college (Milaan) ontvangt 30 leerlingen voor een theaterproject; elke school kiest 10 leerlingen (indien mogelijk 5 jongens en 5 meisjes).

 

Bekijk alvast enkele foto's van de vorige editie: