Woord van dank

Het college is erg dankbaar voor het vertrouwen en de steun van vele oud-leerlingen. Een aantal zoekt hun oude school op om er hun zoon of dochter in te schrijven. Anderen hebben in de voorbije jaren materiële steun verleend door een actie financieel te sponsoren, of door bv. tweedehandse computerapparatuur te schenken aan het college. Een heel bijzondere ondersteuning mochten we afgelopen schooljaar ontvangen van Christophe Tummers (LAWIa, 1991): dankzij hem kregen drie leerlingen van onze school (één vierdejaars en twee zesdejaars) een extra financiële steun als blijk van waardering voor een bijzondere inspanning die ze hebben geleverd op sportief of academisch vlak. Christophe beklemtoonde dat hij met zijn steun niet noodzakelijk de beste wil belonen, maar wel die leerlingen die door hun grote inzet een substantiële vooruitgang hebben verwezenlijkt.

Omwille van de discretie worden de namen van de drie “bekroonde” leerlingen niet gepubliceerd.