Wie is wie?

Scola Brevis

Schoolbestuur

Sint-Barbaracollege vzw, Savaanstraat 33, 9000 Gent

 • voorzitter: Paul Verstraeten
 • leden:
  • Annik Claes
  • Guy Dalcq (dagelijks bestuurder)
  • Lydia Decrans
  • Peter Knapen/Paul Yperman (CEBECO)
  • Erik Kuypers
  • Vincent Leus (secretaris)
  • Imran Uddin
  • Jan Vande Moortel
  • Lieve Vanschoubroek
  • Didier Vercruysse

Directie

 • Guy Dalcq, algemeen directeur
 • Johan De Ridder, adjunct-directeur
 • Diederik Costeur, adjunct-directeur
 • Barbara Bracke, internaatsbeheerder

Onderwijzend personeel

 
 • Pieter Ascoop (EN,GO)
 • Thomas Audoore (IN)
 • Isabelle Baeten (WI)
 • Erik Bauwens (BI, NW)
 • Nathalie Béqué (GO)
 • Anne-Marie Bonne (FR,VR)
 • Petra Bouckenooghe (FR)
 • Els Boussemaere (EN, DU)
 • Inge Bovendaerde (LA)
 • Christophe Brabant (GO)
 • Isabelle Bracke (EC,VR)
 • Jasmien Clinckspoor (NE)
 • Nancy Danneels (CH, BI)
 • Johan De Baets (EN,NE)
 • Dominique De Clerck (AA,NE)
 • De Clercq Anouk (FR)
 • Anaelle De Maesschalck (NE,GE)
 • Katrien De Paepe (GR, LA)
 • Tom De Paepe (EN, DU)
 • Mieke De Schepper (WI)
 • Kristien De Schrijver (GE)
 • Marc De Smet (WI)
 • Quinten De Vlaeminck (MO)
 • Dirk De Waelle (LO)
 • Jimmy De Wandele (LO)
 • Paul De Wannemaeker (WI)
 • Kris Deleu (AA)
 • François Demey (GR,LA)
 • Hilde Devos Bevernage (DU, EN)
 • Matthias Devreese (EN)
 • Matteo Donadoni (GR, LA)
 • Joris Duquet (LO)
 • Peter Faseur (WI, VR)
 • Nancy Feys (WI)
 • Nathalie Feys (WI)
 • Bart Frigne (WI)
 • Kevin Gernaey (FY, WI, VR)
 • Lieve Goubert (FY, WI)
 • Jan Knockaert (DU, EN)
 • Stefanie Lagae (CH, BI)
 • Delphine Lebrun (AA, NW)
 • Joke Lenoir (FY,NW,WI,VR)
 • Claudine Lybaert (WI)
 • Hendrik Meersman (AA)
 • Kianoush Meirlaen (FR)
 • Dietrich Mestach (NE, GE)
 • Christiane Moerman (ES, MO)
 • Johan Mortier (TEC, WW)
 • Francis Mus (FR)
 • Rani Neyts (WI, NW, WP)
 • Katrien Pieters (WI)
 • Jan Roobrouck (GE)
 • Annelies Schepens (NE)
 • Leen Seghers (FR)
 • Tom Steenssens (EN, NL)
 • Anke Story (FY)
 • Wim Strobbe (IN, TEC, WP)
 • Anthony Timmerman (CH)
 • Sibrecht Vancaeyseele (BI, CH, NW)
 • Ineke Van Craen (LO)
 • Muriel Van Damme (FR)
 • Ruben Van der Bauwhede (GO)
 • Michaël Van Hecke (GO, VR, MO)
 • Annick Van Hoorebeke (EC, SEI)
 • Lieve Van Landuyt (PO)
 • Maaike Van Liefde (DU,NL)
 • Inge Van Ovenberghe (WI)
 • Natan Van Wildemeersch (GE,NE)
 • Sibrecht Vancaeyseele (BI,CH,NW)
 • Jens Vandenhaute (BI, CH)
 • Nathalie Vandevoorde (KS)
 • Lieven Vanholme (FY)
 • Karen Vanhoutte (GR, LA)
 • Liesbet Vanooteghem (GE, GO)
 • Dirk Vekeman (DU,NE)
 • Dirk Vermassen (EN, NE, VR)
 • Matthias Verstraeten (EN, GE)
 • Wendy Vervaet  (FR)
 • Sophie Vincent (FR, GE)
 • Margot Weyers (NE)
 • Wouter Winderickx (KS, LA)
 • Katrien Wynant (FR)
 • Kris Ysebaert (NE)

Leerlingenbegeleiders

 • Diederik Costeur (adjunct-directeur)
 • Jens Vandenhaute
 • Kristien De Schrijver
 • Kris Ysebaert (peterproject)
 • Claudine Lybaert
 • Wendy Vervaet
 • Katrien Wynant

Ondersteunend personeel

 • Thomas Audoore, verantwoordelijke ICT
 • Koen De Keijser, verantwoordelijke ICT
 • Tom De Backer, verantwoordelijke economaat
 • Paul De Wannemaeker, softwarebeheerder
 • Ines Goethals, opvoeder
 • Davy Joye, opvoeder
 • Peggy Lataer, verantwoordelijke directiesecretariaat
 • Stefanie Plouvier, opvoeder
 • Alexander Snoeck, preventieadviseur
 • Etienne Vanderstraeten, portier
 • Katrien De Meyer, tuchtverantwoordelijke
 • Mergeay Nele, opvoeder
 • Joke Lenoir, opvoeder

 

Leerlingenbegeleiding

 • Diederik Costeur
 • Jan Knockaert
 • Stefanie Lagae
 • Claudine Lybaert
 • Karen Vanhoutte
 • Wendy vervaet
 • Sophie Vincent
 • Kris Ysebaert ( Peterproject )

 

Opvoeders internaat

 • Stefan De Cramer (opvoeder 2de graad)
 • Peter Coddens (opvoeder 1ste graad)
 • Zoë Cafmeyer (1ste graad)
 • Matthias Lancman (opvoeder 3de graad)
 • Bert Potvliege (opvoeder 3de graad)
 • Thijs De Smet (opvoeder 2de  graad)

Interne beroepscommissie

 • voorzitter: Gert Vermeulen
 • externe leden: Tom Boterberg, Gert Vermeulen, Carmen Cloet/Helene Van Hoorebeke
 • interne leden: afhankelijk van de materie is dit de directeur/adjunct-directeur, de klassenleraar of, bij verhindering, een ander lid van de delibererende klassenraad en een lid van de raad van bestuur.
   
Bij de voorzitter van deze commissie kunnen de ouders beroep aantekenen bij een definitieve uitsluiting van hun zoon/dochter. De beroepscommissie neemt dan een definitieve beslissing. Ook als men op het einde van het schooljaar niet akkoord kan gaan met de door de delibererende klassenraad genomen beslissing, kan men zich in de tweede fase van de beroepsprocedure tot deze beroepscommissie wenden. De beroepscommissie adviseert de inrichtende macht om de delibererende klassenraad al dan niet opnieuw samen te roepen.

De oudervereniging

Frederic Beele, voorzitter
De oudervereniging neemt actief deel aan het schoolleven. Om de vlotte werking van de oudervereniging financieel te ondersteunen, wordt per gezin een jaarlijkse bijdrage geïnd van € 12 via de schoolrekening. Wie het principieel oneens is met deze automatische bijdrage, kan dat meedelen aan de directie. Zie ook: Oudervereniging

De leerlingenraad

Edward Derveaux (voorzitter)

De schoolraad

Gert Vermeulen, voorzitter

De ondernemingsraad

Johan De Ridder, voorzitter

Het comité voor preventie en bescherming op het werk

Guy Dalcq, voorzitter

De alumnivereniging Sint-Barbaracollege

Didier Vercruysse, voorzitter

De moedervereniging

Lieve Hoste, voorzitter Zie ook: Moedervereniging

De vzw Vrienden van het Sint-Barbaracollege

Fabrice Dubrulle, voorzitter Zie ook: Vrienden

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Jade Schouteden, Vrij CLB Regio Gent, Holstraat 95, 9000 Gent. Zie ook: Centrum voor Leerlingenbegeleiding