Wie is wie?

Scola Brevis

Schoolbestuur

Sint-Barbaracollege vzw, Savaanstraat 33, 9000 Gent

 • voorzitter: Paul Verstraeten
 • leden:
  • Christophe Brabant (afgevaardigd bestuurder)
  • Bea Chiers
  • Lydia Decrans
  • Beatrice Janssens
  • Peter Knapen/Paul Yperman (CEBECO)
  • Erik Kuypers
  • Vincent Leus (secretaris)
  • Jan Vande Moortel
  • Didier Vercruysse
  • Pieter Vercruyssen

Directie

 • Christophe Brabant, algemeen directeur
 • Johan De Ridder, adjunct-directeur
 • Diederik Costeur, adjunct-directeur
 • Barbara Bracke, internaatsbeheerder

Onderwijzend personeel

 • Pieter Ascoop (EN,GO)
 • Thomas Audoore (IN)
 • Isabelle Baeten (WI)
 • Erik Bauwens (BI, NW, WI)
 • Nathalie Béqué (GO)
 • Anne-Marie Bonne (FR)
 • Petra Bouckenooghe (FR)
 • Els Boussemaere (EN, DU)
 • Inge Bovendaerde (KS, GE, LA)
 • Isabelle Bracke (EC,VR)
 • Guy Dalcq (DU,GO,NE)
 • Nancy Danneels (CH, BI)
 • Johan De Baets (EN,NE)
 • Dominique De Clerck (AA,NE)
 • Veronique De Grave (AA)
 • Kris Deleu (AA, NW)
 • Anaelle De Maesschalck (NE)
 • François Demey (GR, LA)
 • Katrien De Paepe (GR, LA)
 • Tom De Paepe (EN, DU)
 • Kristien De Schrijver (GE)
 • Marc De Smet (WI)
 • Hilde Devos (DU, EN)
 • Dirk De Waelle (LO)
 • Jimmy De Wandele (LO)
 • Paul De Wannemaeker (WI)
 • Matteo Donadoni (GR, LA)
 • Joris Duquet (LO)
 • Peter Faseur (WI, VR)
 • Nancy Feys (WI)
 • Nathalie Feys (WI)
 • Bart Frigne (WI)
 • Kevin Gernaey (FY, WI)
 • Lieve Goubert (FY, WI)
 • Jan Knockaert (DU, EN)
 • Annick Lachaert (NE)
 • Stefanie Lagae (CH, BI, AA, FY)
 • Delphine Lebrun (AA)
 • Claudine Lybaert (WI)
 • Kianoush Meirlaen (FR)
 • Dietrich Mestach (NE)
 • Christiane Moerman (ES, MO)
 • Johan Mortier (TEC, WW)
 • Francis Mus (FR)
 • Rani Neyts (WI, NW)
 • Katrien Pieters (WI)
 • Annelies Schepens (NE, EN)
 • Leen Seghers (FR)
 • Tom Steenssens (EN, NL)
 • Anke Story (FY, WI)
 • Wim Strobbe (IN, TEC, WW)
 • Anthony Timmerman (AA,CH)
 • Sibrecht Vancaeyseele (BI,  NW)
 • Ineke Van Craen (LO)
 • Hedwig Vandaele (MO)
 • Muriel Van Damme (FR)
 • Jens Vandenhaute (BI, CH)
 • Ruben Van der Bauwhede (GO)
 • Nathalie Vandevoorde (FR, KS)
 • Michaël Van Hecke (GO, VR)
 • Frank Van Heddeghem (NE)
 • Dirk Van Hijfte (WI, VR)
 • Lieven Vanholme (FY)
 • Karen Vanhoutte (GR, LA)
 • Lieve Van Landuyt (PO)
 • Annick Van Hoorebeke (EC, SEI)
 • Liesbet Vanooteghem (GE, GO)
 • Inge Van Ovenberghe (WI)
 • Dirk Vermassen (EN, NE)
 • Matthias Verstraeten (EN, GE)
 • Wendy Vervaet  (FR)
 • Sophie Vincent (FR, GE)
 • Wouter Winderickx (KS)
 • Katrien Wynant (FR)
 • Kris Ysebaert (NE)

Leerlingenbegeleiders

 • Diederik Costeur (adjunct-directeur)
 • Jens Vandebhaute
 • Kristien De Schrijver
 • Kris Ysebaert (peterproject)
 • Claudine Lybaert
 • Wendy Vervaet
 • Katrien Wynant

Ondersteunend personeel

 • Thomas Audoore, verantwoordelijke ICT
 • Koen De Keijser, verantwoordelijke ICT
 • Tom De Backer, verantwoordelijke economaat
 • Paul De Wannemaeker, softwarebeheerder
 • Ines Goethals, opvoeder
 • Davy Joye, opvoeder
 • Peggy Lataer, verantwoordelijke directiesecretariaat
 • Stefanie Plouvier, opvoeder
 • Frank Smekens, portier
 • Alexander Snoeck, preventieadviseur
 • Etienne Vanderstraeten, verantwoordelijke tucht
 • Carine Van Lancker, opvoeder

Opvoeders internaat

 • Maarten Bogaert (opvoeder 2de graad)
 • Peter Coddens (opvoeder 1ste graad)
 • Charlotte Cotman (1ste graad)
 • Hugo Costeur (opvoeder 3de graad)
 • Jan Knockaert (2de graad)
 • Franky Van Driessche (opvoeder 2de  graad)

Interne beroepscommissie

 • voorzitter: Gert Vermeulen
 • externe leden: Tom Boterberg, Gert Vermeulen, Carmen Cloet/Sandra Pattyn/Helene Van Hoorebeke
 • interne leden: directeur, titularis/leerkracht, Jan Vande Moortel
Bij de voorzitter van deze commissie kunnen de ouders beroep aantekenen bij een definitieve uitsluiting van hun zoon/dochter. De beroepscommissie neemt dan een definitieve beslissing. Ook als men op het einde van het schooljaar niet akkoord kan gaan met de door de delibererende klassenraad genomen beslissing, kan men zich in de tweede fase van de beroepsprocedure tot deze beroepscommissie wenden. De beroepscommissie adviseert de inrichtende macht om de delibererende klassenraad al dan niet opnieuw samen te roepen.

De oudervereniging

Jean-Pierre Berwouts / vanaf 29/9 Frederic Beele, voorzitter De oudervereniging neemt actief deel aan het schoolleven. Om de vlotte werking van de oudervereniging financieel te ondersteunen, wordt per gezin een jaarlijkse bijdrage geïnd van € 9 via de schoolrekening. Wie het principieel oneens is met deze automatische bijdrage, kan dat meedelen aan de directie. Zie ook: Oudervereniging

De leerlingenraad

Benoit Vermeer (voorzitter)

De schoolraad

Gert Vermeulen, voorzitter

De ondernemingsraad

Johan De Ridder, voorzitter

Het comité voor preventie en bescherming op het werk

Christophe Brabant, voorzitter

De oud-leerlingenbond

Didier Vercruysse, voorzitter

De moedervereniging

Lieve Hoste, voorzitter Zie ook: Moedervereniging

De vzw Vrienden van het Sint-Barbaracollege

Frederic Beele, voorzitter Zie ook: Vrienden

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Heleen Gadeyne, Vrij CLB Regio Gent, Holstraat 95, 9000 Gent. Zie ook: Centrum voor Leerlingenbegeleiding