Wie is wie?

Scola Brevis

Schoolbestuur

Sint-Barbaracollege vzw, Savaanstraat 33, 9000 Gent

 • voorzitter: Paul Verstraeten
 • leden:
  • Annick Claes
  • Guy Dalcq (gedelegeerd bestuurder)
  • Lydia Decrans,
  • Peter Knapen
  • Paul Yperman (CEBECO)
  • Erik Kuypers
  • Vincent Leus (secretaris)
  • Imran Uddin
  • Jan Vande Moortel
  • Lieve Vanschoubroek
  • Didier Vercruysse

Directie

 • Guy Dalcq, algemeen directeur
 • Johan De Ridder, adjunct-directeur
 • Diederik Costeur, adjunct-directeur
 • Alexander Casier, internaatsbeheerder

Onderwijzend personeel

 
 • Pieter Ascoop (EN, GO)

 • Thomas Audoore (IN)

 • Isabelle Baeten (WI)

 • Erik Bauwens (NW, BI)

 • Nathalie Béqué (GO)

 • Pascale Billiau (FR)

 • Nele Bockaert (NE, EN)

 • Anne-Marie Bonne (FR)

 • Petra Bouckenooghe (FR)

 • Els Boussemaere (EN, DU)

 • Inge Bovendaerde (LA)

 • Christophe Brabant (GO, VR)

 • Isabelle Bracke (EC, VR)

 • Geert Celie (WI)

 • Jasmien Clinckspoor (NE, NW)

 • Philippe Codde (NE, EN)

 • Nancy Danneels (CH)

 • Johan De Baets (EN, NE)

 • Dominique De Clerck (AA, NE)

 • Anouk De Clercq (FR, NE)

 • Liselotte De Groote (WI)

 • Kris Deleu (AA)

 • Anaëlle De Maesschalck (NE, GE)

 • François Demey (GR, LA)

 • Katrien De Paepe (GR, LA)

 • Tom De Paepe (EN, DU)

 • Mieke De Schepper (WI)

 • Kristien De Schrijver (GE)

 • Marc De Smet (WI)

 • Quinten De Vlaeminck (MO)

 • Matthias Devreese (EN, LA, KS)

 • Hilde Devos (DU, EN)

 • Dirk De Waelle (LO)

 • Jimmy De Wandele (LO)

 • Paul De Wannemaeker (WI)

 • Matteo Donadoni (LA, VR)

 • Joris Duquet (LO)

 • Peter Faseur (WI)

 • Nancy Feys (WI)

 • Nathalie Feys (WI)

 • Bart Frigne (WI)

 • Kevin Gernaey (FY, WI, VR)

 • Sofie Goormachtigh (CH, FY)

 • Lieve Goubert (FY, WI)

 • Jan Knockaert (DU, EN)

 • Stefanie Lagae (CH, BI)

 • Delphine Lebrun (AA, NW)

 • Joke Lenoir (WI, FY, VR, WW)

 • Didier Meersman (TC)

 • Hendrik Meersman (AA)

 • Kianoush Meirlaen (FR)

 • Dietrich Mestach (NE)

 • Christiane Moerman (ES, MO)

 • Francis Mus (FR)

 • Rani Neyts (WI, NW, WW, WP)

 • Katrien Pieters (WI)

 • Annelies Schepens (NE, EN)

 • Leen Seghers (FR)

 • Alexander Snoeck (AC, IN, WW, WP, PO)

 • Tom Steenssens (EN, NL)

 • Anke Story (FY)

 • Wim Strobbe (TC)

 • Anthony Timmerman (CH)

 • Sibrecht Vancaeyseele (BI, NW)

 • Ineke Van Craen (LO)

 • Muriel Van Damme (FR)

 • Jens Vandenhaute (BI, CH)

 • Ruben Van der Bauwhede (GO)

 • Joyce Van Hamme (KS, LA)

 • Michaël Van Hecke (GO, MO, VR)

 • Lieven Vanholme (FY, IN)

 • Karen Vanhoutte (GR, KS)

 • Lieve Van Landuyt (PO)

 • Annick Van Hoorebeke (EC, SEI)

 • Luc Van Laethem (FY)

 • Maaike Van Liefde (NE, DU)

 • Liesbet Vanooteghem (GE, GO)

 • Inge Van Ovenberghe (WI)

 • Gauthier Van West (SEI, EC, WI)

 • Natan Vanwildemeersch (GE, NE)

 • Dirk Vekeman (DU, NE)

 • Dirk Vermassen (EN, NE, VR)

 • Matthias Verstraeten (EN, GE)

 • Wendy Vervaet (FR)

 • Sophie Vincent (FR, GE)

 • Katrien Wynant (FR)

 • Kris Ysebaert (NE)

Leerlingenbegeleiders

 • Diederik Costeur (adjunct-directeur)
 • Jasmien Clinckspoor
 • Jan Knockaert
 • Stefanie Lagae
 • Karen Vanhoutte
 • Wendy Vervaet
 • Kris Ysebaert (peterproject)

Ondersteunend personeel

 • Thomas Audoore (verantwoordelijke ICT)

 • Lynn Craey (opvoeder)

 • Tom De Backer (verantwoordelijke economaat)

 • Koen De Keijser (verantwoordelijke ICT)

 • Katrien De Meyer (tuchtverantwoordelijke)

 • Paul De Wannemaeker (softwarebeheerder)

 • Ines Goethals (opvoeder)

 • Davy Joye (opvoeder)

 • Peggy Lataer (verantwoordelijke directiesecretariaat)

 • Stefanie Plouvier (opvoeder)

 • Alexander Snoeck (preventieadviseur)

 • Anton Vanborm (opvoeder)

 • Etienne Vanderstraeten (portier)

   

Opvoeders internaat

 • Peter Coddens (opvoeder 1ste graad)

 • Laura Van Grembergen (opvoeder 1ste graad)

 • Tomas Van de Neste (opvoeder 2de graad)

 • Thijs De Smet (opvoeder 2de graad)

 • Stefan De Cramer (opvoeder 3de graad)

 • Ruben Van der Bauwhede (opvoeder 3de graad)

   

Interne beroepscommissie

 • voorzitter: Gert Vermeulen
 • externe leden: Tom Boterberg, Gert Vermeulen, Carmen Cloet/Helene Van Hoorebeke
 • interne leden: afhankelijk van de materie is dit de directeur/adjunct-directeur, de klassenleraar of, bij verhindering, een ander lid van de delibererende klassenraad en een lid van de raad van bestuur.
   
Bij de voorzitter van deze commissie kunnen de ouders beroep aantekenen bij een definitieve uitsluiting van hun zoon/dochter. De beroepscommissie neemt dan een definitieve beslissing. Ook als men op het einde van het schooljaar niet akkoord kan gaan met de door de delibererende klassenraad genomen beslissing, kan men zich in de tweede fase van de beroepsprocedure tot deze beroepscommissie wenden. De beroepscommissie adviseert de inrichtende macht om de delibererende klassenraad al dan niet opnieuw samen te roepen.

De oudervereniging

Frederic Beele, voorzitter
De oudervereniging neemt actief deel aan het schoolleven. Om de vlotte werking van de oudervereniging financieel te ondersteunen, wordt per gezin een jaarlijkse bijdrage geïnd van € 12 via de schoolrekening. Wie het principieel oneens is met deze automatische bijdrage, kan dat meedelen aan de directie. Zie ook: Oudervereniging

De leerlingenraad

Felix Verstraete (voorzitter)

De schoolraad

Gert Vermeulen, voorzitter

De ondernemingsraad

Guy Dalcq, voorzitter

Het comité voor preventie en bescherming op het werk

Guy Dalcq, voorzitter

De alumnivereniging Sint-Barbaracollege

Didier Vercruysse, voorzitter

De moedervereniging

Lieve Hoste, voorzitter Zie ook: Moedervereniging

De vzw Vrienden van het Sint-Barbaracollege

Fabrice Dubrulle, voorzitter Zie ook: Vrienden

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Janne Lassuyt, Vrij CLB Regio Gent, Holstraat 95, 9000 Gent. Zie ook: Centrum voor Leerlingenbegeleiding