Wie is wie?

Scola Brevis

Schoolbestuur

Sint-Barbaracollege vzw, Savaanstraat 33, 9000 Gent

 • voorzitter: Paul Verstraeten
 • leden:
  • Annick Claes
  • Guy Dalcq (gedelegeerd bestuurder)
  • Lydia Decrans,
  • Peter Knapen
  • Paul Yperman (CEBECO)
  • Erik Kuypers
  • Vincent Leus (secretaris)
  • Imran Uddin
  • Jan Vande Moortel
  • Lieve Vanschoubroek
  • Didier Vercruysse

Directie

 • Guy Dalcq, algemeen directeur
 • Jens Vandenhaute, adjunct-directeur
 • Diederik Costeur, adjunct-directeur
 • Tom De Backer, economaat
 • Jan Knockaert, internaatsbeheerder

Onderwijzend personeel

 • Pieter Ascoop (EN, GO)

 • Thomas Audoore (IN)

 • Isabelle Baeten (WI)

 • Erik Bauwens (NW)

 • Nathalie Béqué (GO)

 • Anne-Marie Bonne (FR)

 • Petra Bouckenooghe (FR)

 • Els Boussemaere (EN, DU)

 • Inge Bovendaerde (LA)

 • Christophe Brabant (GO, VR)

 • Isabelle Bracke (EC, VR)

 • Jasmien Clinckspoor (MS,NE, TE)

 • Philippe Codde (EN)

 • Nancy Danneels (BI, CH)

 • Johan De Baets (EN, NE)

 • Dominique De Clerck (AA, MS, NE)

 • Anouk De Clercq (FR, NE)

 • Mercedes De Grauwe (FR)

 • Liselotte De Groote (WI)

 • Kris Deleu (AA)

 • Anaëlle De Maesschalck (NE, GE)

 • François Demey (GR, LA)

 • Katrien De Paepe (GR, LA)

 • Tom De Paepe (EN, DU)

 • Mieke De Schepper (WI)

 • Kristien De Schrijver (GE)

 • Marc De Smet (WI)

 • Quinten De Vlaeminck (MO)

 • Matthias Devreese (EN, LA)

 • Hilde Devos (DU, EN)

 • Dirk De Waelle (LO)

 • Jimmy De Wandele (LO)

 • Paul De Wannemaeker (WI)

 • Matteo Donadoni (LA, GR)

 • Joris Duquet (LO)

 • Peter Faseur (WI, VR)

 • Nancy Feys (WI)

 • Nathalie Feys (WI)

 • Bart Frigne (WI)

 • Kevin Gernaey (FY, WI, VR)

 • Lieve Goubert (FY, WI)

 • Jan Knockaert (EN)

 • Stefanie Lagae (CH, BI)

 • Delphine Lebrun (AA, NW)

 • Joke Lenoir (BI, FY, VR, WW)

 • Didier Meersman (TC)

 • Hendrik Meersman (AA)

 • Michaël Meganck (LA, NE)

 • Kianoush Meirlaen (FR, VR)

 • Dietrich Mestach (NE, MS)

 • Christiane Moerman (ES, MO)

 • Rani Neyts (WI, NW, WP)

 • Katrien Pieters (WI)

 • Stefanie Plouvier (SEI)

 • Annelies Schepens (NE, MS)

 • Leen Seghers (FR)

 • Alexander Snoeck (AC, IN, SEM, WP)

 • Tom Steenssens (EN, NL)

 • Anke Story (FY)

 • Wim Strobbe (TC)

 • Anthony Timmerman (CH)

 • Michiel T'Jampens (GE)

 • Sibrecht Vancaeyseele (BI, NW)

 • Ineke Van Craen (LO)

 • Tomas Van de Neste (LO)

 • Jens Vandenhaute (BI, CH)

 • Ruben Van der Bauwhede (GO)

 • Nathalie Vandevoorde (LA, GR, FR)

 • Lennart Van Durme (NE, EN)

 • Joyce Van Hamme (NW, WI, WW, IN)

 • Michaël Van Hecke (GO, MO, VR)

 • Lieven Vanholme (FY, IN)

 • Karen Vanhoutte (GR, LA)

 • Lieve Van Landuyt (PO, AC)

 • Luc Van Laethem (FY)

 • Maaike Van Liefde (NE, DU, VR)

 • Liesbet Vanooteghem (GE, GO)

 • Inge Van Ovenberghe (WI)

 • Gauthier Van West (SEI, EC, WI)

 • Natan Vanwildemeersch (GE, NE)

 • Dirk Vekeman (DU, NE)

 • Wendy Vervaet (FR)

 • Sophie Vincent (FR, GE, CU)

 • Katrien Wynant (FR)

 • Kurt Wyseur (IN)

 • Kris Ysebaert (NE)

 

Leerlingenbegeleiders

 • Diederik Costeur (adjunct-directeur)
 • Jasmien Clinckspoor
 • Jan Knockaert
 • Stefanie Lagae
 • Karen Vanhoutte
 • Wendy Vervaet
 • Sofie Vincent (peterproject)

 

Ondersteunend personeel

 • Thomas Audoore (verantwoordelijke ICT)

 • Erik Bauwens (tuchtverantwoordelijke)

 • Lynn Craey (opvoeder)

 • Tom De Backer (verantwoordelijke economaat)

 • Katrien De Meyer (tuchtverantwoordelijke)

 • Lente De Waele (opvoeder)

 • Paul De Wannemaeker (softwarebeheerder)

 • Ines Goethals (opvoeder)

 • Davy Joye (opvoeder)

 • Peggy Lataer (verantwoordelijke directiesecretariaat)

 • Stefanie Plouvier (opvoeder)

 • Alexander Snoeck (preventieadviseur)

 • Etienne Vanderstraeten (portier)

 • Kurt Wyseur (verantwoordelijke ICT)

Opvoeders internaat

 • Peter Coddens (opvoeder 1ste graad)

 • Tjendo Desmet (opvoeder 1ste graad)

 • Renzo Verkooren (opvoeder 2de graad)

 • Thijs De Smet (opvoeder 2de graad)

 • Stefan De Cramer (opvoeder 3de graad)

 • Tomas Van de Neste (opvoeder 3de graad)

 • Ilke Corijn (opvoeder)

 • Sofie Loncke (opvoeder)

 • Ruben Van der Bauwhede (opvoeder)

   

Interne beroepscommissie

 • voorzitter: Gert Vermeulen
 • externe leden: Tom Boterberg, Gert Vermeulen, Jan Vande Moortel (lid van de RvB)**, Karen Broeckx, Sabrina Reland of Janneke Hennekam
 • interne leden: afhankelijk van de materie is dit de directeur/adjunct-directeur, de klassenleraar of, bij verhindering, een ander lid van de delibererende klassenraad en een lid van de raad van bestuur.
   
Bij de voorzitter van deze commissie kunnen de ouders beroep aantekenen bij een definitieve uitsluiting van hun zoon/dochter. De beroepscommissie neemt dan een definitieve beslissing. Ook als men op het einde van het schooljaar niet akkoord kan gaan met de door de delibererende klassenraad genomen beslissing, kan men zich in de tweede fase van de beroepsprocedure tot deze beroepscommissie wenden. De beroepscommissie adviseert de inrichtende macht om de delibererende klassenraad al dan niet opnieuw samen te roepen.

De oudervereniging

Frederic Beele, voorzitter
De oudervereniging neemt actief deel aan het schoolleven. Om de vlotte werking van de oudervereniging financieel te ondersteunen, wordt per gezin een jaarlijkse bijdrage geïnd van € 12 via de schoolrekening. Wie het principieel oneens is met deze automatische bijdrage, kan dat meedelen aan de directie. Zie ook: Oudervereniging

De leerlingenraad

 • Floris Baeke
 • Babette De Boodt
 • Maxime Lobel
 • Emmanuel Roelens
 • Julien Vandecasteele
 • Antonia Vermassen-Steel

De schoolraad

Gert Vermeulen, voorzitter

De ondernemingsraad

Guy Dalcq, voorzitter

Het comité voor preventie en bescherming op het werk

Guy Dalcq, voorzitter

De alumnivereniging Sint-Barbaracollege

Vincent Leus, voorzitter

De moedervereniging

Isabelle Verraes, voorzitter Zie ook: Moedervereniging

De vzw Vrienden van het Sint-Barbaracollege

Fabrice Dubrulle, voorzitter Zie ook: Vrienden

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Janne Lassuyt, Vrij CLB Regio Gent, Halvemaanstraat 96, 9040 Sint Amandsberg Zie ook: Centrum voor Leerlingenbegeleiding