Wie slim is, sorteert!

Zoals alles in de natuur is wat voor de ene afval is, voor de andere een grondstof.
Zomaar alle afval op een hoopje is een zootje.
Restafval is troep.
Willen je echt impact hebben op het milieu en de afvalstroom, probeer dan bewuster om te gaan met alles wat je verbruikt

Producten of toestellen die je afdankt,  kunnen een tweede leven krijgen door hergebruik (kringlooptoestanden , kringloopwinkels, tweedehandswinkels),

…of je kan er een minder hoogwaardige toepassing of  een creatieve bestemming voor bedenken (kladpapier, opvullen van een petflesje,...)

Is een product/toestel stuk en herleid tot de afvalstatus, dan is selectief inzamelen de boodschap. Bedenk echter dat het recycleren van het ingezamelde materiaal enkel vlot verloopt als de aangeboden fracties zo zuiver en zo homogeen  mogelijk zijn. Pas dan is het aangeboden materiaal een bruikbare grondstof.

beautiful_earth_1920x1080

In de dagdagelijkse  praktijk betekent dit:

  • enkel papier bij het papier
  • enkel metaal bij metaal  en als het kan blik bij blik, aluminium bij aluminium, koper bij koper
  • enkel wit glas bij wit glas
  • enkel gekleurd glas bij gekleurd glas
  • enkel batterijtjes bij batterijtjes
  • enkel harde kunststof bij harde kunststof
  • enkel composteerbaar materiaal bij composteerbaar materiaal
  • enkel KGA bij KGA
  • enz…

Wie slim is, sorteert!

Toestellen die nog waardevolle componenten bevatten, breng je in hun geheel naar een selectief inzamelpunt (batterijenvat, containerpark…).  Soms loont het de moeite om een afgedankt toestel gedeeltelijk te ontmantelen. Naast het scheiden in de verschillende fracties leer je nog iets over de technische opbouw en/of de werking van zo’n toestel.

Wat niet in aanmerking komt voor gescheiden inzameling noemt men restafval.  Deze fractie kan nog gebruikt worden voor energierecuperatie. Uit de as kunnen bepaalde metalen teruggewonnen worden.

De recycling van atomen op onze  Aarde is zo oud als de Aarde zelf.