Volmacht Algemene Vergadering

Ondergetekende,

......................................................................

......................................................................

(naam, voornaam, adres):

bevestigt hiermede een volmacht te geven  aan:

......................................................................

......................................................................

(naam, voornaam, adres):

om hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de VZW Oudervereniging Sint-Barbaracollege Gent, die zal plaatsvinden op ... september 201... in het Sint-Barbaracollege, Savaanstraat 33 9000 Gent, en er de (diverse) agenda(‘s) te bespreken, goed te keuren en er te stemmen in zijn/haar naam.

 

Gedaan te ......................  op ............................................. 201...

 

Handtekening, met handgeschreven vermelding “goed voor volmacht”

......................................................................

......................................................................