Volg ons op facebook!

Het kloppend hart van het Sint-Barbaracollege!
Een (t)huis voor vele internen. Langs deze weg willen we de internen zelf, hun ouders en de vele sympathisanten op de hoogte houden van het reilen en zeilen op het internaat. 
Zo zullen we onder andere verslagen en foto's van activiteiten hier posten.
Ook communicatie tussen opvoeders en internen enerzijds en opvoeders en ouders anderzijds kan via deze weg.