Verslag schoolraad 21 augustus 2019

Aanwezig:

personeel:dhr. P. Ascoop, mevr. I Bracke dhr. K. Ysebaert
ouders: dhr. C. Tuypens , dhr. S. Maertens, dhr. B. Van Vlem
lokale gemeenschap: dhr. A. Despiegeleer, mevr. Karakayadhr. J. Van Hoorde
voorzitter : dhr. G. Vermeulen
Leerlingen : F. Verstraete (voorzitter leerlingenraad), D. Willocq
afgevaardigde I.M: dhr. G. Dalcq
secretaris mevr. P. Lataer                          

Aanpassing schoolreglement naar aanleiding van de wijzigingen in de eerste graad:

Aan de leden werd op 21/08/2019 via elektrische weg de nieuwe tekst bezorgd, zoals die zal worden ingepast in het schoolreglement voor het schooljaar 2019-2020. Het voorstel betreft  wijziging aan het schoolreglement voor de humaniora in verband met de

  • aangepaste deliberatiecriteria 2019-2020
  • aangepaste punten 4.2.2 en 4.3.3 van het schoolreglement 2019-2020
  • Daardoor zijn de teksten aan de nieuwe eisen van de brede eerste graad aangepast. Tegelijk blijven de interne coherentie van de deliberatiecriteria en de specificiteit van de benadering van de school bewaard.Geen enkel lid van de schoolraad had een bezwaar, zodat deze tekst werd goedgekeurd op 28/08/2019.

Met vriendelijke groet,
Peggy Lataer (secretaris)
Gert Vermeulen (Voorzitter)