Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 9 november 2010

Aanwezigen: Lieve Feremans, Lieve Storme, Patrick Verboven, Steven Maertens, Sandra Pattyn, Benedikte Derveaux, Wim Declerck, Marie-Luce Krekels, Marleen Van Wemmel, Hélène Van Hoorebeke, Frank Raat, Frederic Beele, Jan Vande Moortel
Directie: Eddy Bosschem, Pierre Vinck

Verontschuldigd: Jean-Pierre Berwouts

VERSLAG

1. Groepsfoto

Er wordt een foto genomen van het oudercomité. Deze foto zal gestuurd worden naar de werkgroep van de website (indien mogelijk ook foto vorig jaar meesturen) en het schoolblad.

2. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

3. Functies binnen de raad van bestuur

Bij stemming werden unaniem verkozen :
Jean-Pierre Berwouts voorzitter
Benedikte Derveaux ondervoorzitter
Wim Declercq penningmeester
Lieve Feremans secretaris

4. Werkgroepen

Retoricabal
De sponsoring loopt goed. Het budget en de lijst van de dj’s werd aangepast. Er werd een heel mooi ontwerp voorgesteld van affiche. Dit zal nu verder uitgewerkt worden voor de flyer en toegangskaart.

Wat het geluidsniveau betreft binnen de Kokorico wil de oudervereniging een sterk signaal geven. Daarom zal, in het contract met Kokorico, een tekst opgenomen worden waarin vermeld wordt dat het geluid binnen de “aanvaardbare” normen moet vallen en dat wij, als organisator, steeds het recht hebben dit niveau aan te passen. Deze tekst kan ook opgenomen worden in de contracten met de dj’s. De avond zelf zal de oudervereniging regelmatig de decibels opmeten.

Website
De werkgroep heeft een bijeenkomst gehad met 2 jongeren van school en zij zullen nu eerst een werknota opmaken. De inrichtende macht wil dit project steunen.

Dienstbetoon
Voor het evenement van 18 februari zal onze hulp welkom zijn. Er wordt ook gevraagd om tijdens de volgende vergadering van de klasafgevaardigden dit evenement voor te stellen.

Helpende handen
De werkgroep heeft een bedankingsbrief opgemaakt aan alle ouders die de lijst hebben ingevuld alsook voor de ouders die zich hadden opgegeven om te helpen bij de wijndegustatie. Deze brief zal op de website worden geplaatst.

Schoolblad
Ter herinnering, het oudercomité zal onderstaande stukken leveren :
- Verslag over de algemene vergadering
- Groepsfoto oudercomité
- Voorstelling bestuur en ledenlijst
- Bedankwoordje voor invullen vragenlijst “helpende handen”

Menucommissie
Volgende vergadering: 17 januari 2011
De nieuwe chef is begonnen.

Edith Stein
Héél weinig aanwezigen. Er werd o.a. gesproken over flexibele trajecten, stagiairs, het toenemen van leerlingen in kleuter- en basisschool in Gent in het algemeen, het afnemen van leerlingen in het 1e jaar humaniora bij de scholengemeenschap “de Bron”. Er werd ook een samenvatting gegeven van de antwoorden op de vragenlijst Departement m.b.t. de werking van de scholengemeenschap. Er werd tevens een toelichting gegeven over het Time-outproject On@break² door projectverantwoordelijke dhr. Pieter Monsart.

Gezondheid en preventie
De werkgroep zal tegen de volgende vergadering een voorstel doen. Zij zullen ook nogmaals het gezondheidscharter van de school bekijken.

Kerstmarkt
Deze gaat dit jaar niet door (o.a. problemen met het vinden van bomen). Wel zou de traditionele kerstdrink doorgaan maar hiervoor dient nog een datum geprikt te worden (voorstel vrijdag 17 of donderdag 23 december).

5. Mededeling directie

Humaniora
Er wordt uitgelegd waarom de winst van het retoricabal niet aangewend wordt voor de retoricareis.

Er zal een brief rondgestuurd worden naar alle ouders en naar de leerlingen van het 5e en 6e jaar humaniora om hulp te vragen voor de verhuis van de lagere school (27 en 28 december).

6. Varia

  • De vraag wordt gesteld waarom er in de humaniora per klas, geen leerling wordt aangeduid als klasverantwoordelijke. Hij/zij zou dan als een soort buffer optreden tussen leerkrachten en leerlingen. Vroeger was dit wel het geval. Dit zal opgenomen worden met het lerarenkorps.
  • Met betrekking tot de brief die de oudervereniging kreeg over het inleggen van een begeleiding tussen Bijlokehof en de Savaanstraat zal er contact opgenomen worden met de dame in kwestie om dit probleem te bespreken. Er wordt opgemerkt dat er een uitstekende tramverbinding (21 of 22) is tussen Zuid en Bijlokehof.

VOLGENDE VERGADERING: DINSDAG 7 DECEMBER 2010