Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 9 maart 2010

Aanwezigen: Lieve Feremans, Jean-Pierre Berwouts, Véronique Henehene, Patrick Verboven, Frank Raat, Marie-Luce Krekels, Steven Maertens, Benedikte Derveaux, Sandra Pattyn
Directie : Eddy Bosschem, Pierre Vinck

Verontschuldigd: Frederic Beele, Isabelle De Rijcke, Jan Vande Moortel, Lieve Storme

Verslag

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

2. Werkgroepen

Retoricabal
Het was een zeer goed bal. Vooral het werken met bandjes en de 3e ingang was zeer goed. De verkiezing van het nieuwe balcomité wordt deze week opgestart. Op dinsdag 27 april e.k. worden we allemaal uitgenodigd om 18h30 voor een receptie met de goede doelen. Dan zal er ook afscheid genomen worden van het oude balcomité en worden de leden van het nieuwe voorgesteld.

Website
De werkgroep is hier volop mee bezig. Naar analogie met de website van het internaat willen zij een klein redactiecomité oprichten bestaande uit een beperkt aantal leerlingen en leerkrachten. Zij willen geen ingewikkelde structuur.

Algemene Vergadering
Er wordt besloten om dhr. Dalcq te laten spreken op de volgende algemene vergadering.

Dienstbetoon
Momenteel is er een continuïteit van de bestaande werking maar naar de toekomst toe moet er zeker nagedacht worden over nieuwe inititatieven (misschien vertrekkende vanuit het feestcomité).

Menucommissie
Volgende vergadering: donderdag 11 maart e.k.

Gezondheid en preventie
De werkgroep zal ons informatie bezorgen over :

  • gehoorschade (cfr bal)
  • hersenschade bij overmatig drankgebruik op jonge leeftijd (de school zal hierover de leerlingen ook meer informeren)

PR & Communicatie
De doorgestuurde teksten voor de persmap worden doornomen. Ook de kaft wordt voorgesteld. De kleur en het aantal zal beslist worden door de school. Eenmaal de map volledig klaar is zal dit voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur.

Klasafgevaardigden
Naast de klassieke agendapunten zal de komende verhuis van de basisschool zeker besproken worden.

Edith Stein
Er waren véél te weinig aanwezigen (vertegenwoordigers) op de vergadering. Er werd een rondvraag gedaan over de engagementsverklaring tussen de school en de ouders en er werd medegedeel dat het proeftuinproject afgewerkt is.

3. Mededeling directie

Lagere school
Met betrekking tot het schoolfeest op 1 mei :

  • zullen er geschenkbons voorzien worden
  • zal er opnieuw een champagnebar op de koer staan
  • zullen de helpers voor het spelletjescircuit via brief gevraagd worden.

Humaniora
Tijdens de week van 2 tot 9 april 2011 ontvangt het college deelnemers aan het Jeep-project. Voor de begeleidende leerkrachten wordt logement gezocht (hotel) aan interessante voorwaarden.

4. Varia

Een ouder van de basisschool vindt de vragenlijst die hun kind moest invullen (aangaande het al dan niet “graag hebben” van medeklasgenootjes) een schending van de privacy. Eddy Bosschem beschouwt dit als een klein sociometrisch onderzoek wat de klasleerkracht veel informatie verschaft om met de kinderen verder positief aan relaties te werken. Discretie is wel noodzakelijk.

VOLGENDE VERGADERING: DINSDAG 27 APRIL 2010