Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad Van Bestuur Oudervereniging 9 juni 2018

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag RVB

Het vorig verslag werd goedgekeurd.

2. Mededelingen van de directie

Pensionering: Johan Mortier, Claudine Lybaert en Hedwig Van Daele gaan met pensioen.
GDPR: wordt volgende vergadering verder besproken.

Uitwisselen van gegevens:

 • De basisschool zal veld voorzien op blauw formulier om ouders de toestemming te vragen e-mail-adressen te delen met de klasafgevaardigden.
 • Delen van foto’s?
 • Aanpassing van schoolreglement?
 • Boekenlijst: wordt gecontroleerd naar efficiëntie. Het is belangrijk dat de boekenlijst tijdig wordt meegedeeld, voor sommige leerlingen moeten boeken ingelezen worden en daar is er voldoende tijd voor nodig. Kan die reeds doorgegeven worden in september? Deze vraag zal aan de leerkrachten doorgeven worden.


 

3. Vorderingen van de werkgroepen

 1. Voordracht en Algemene vergadering

Formele jaarvergadering: 2/10: het nodige wordt hiervoor gedaan. Ook de formulieren voor de bruine envelop worden aan de directie bezorgd.Degenen van wie het mandaat in de oudervereniging vervalt, zal gevraagd worden hun kandidatuur opnieuw in te dienen.

Voordracht 4/10: de affiche is klaar. De bisschop heeft formeel toegezegd, hij wil graag vooraf nog afstemmen over de format. Er zullen 2 boeken van Reginald Moreels besteld worden en bezorgd worden aan Monseigneur Van Looy en Luc Devoldere zodat ze zich kunnen voorbereiden op het debat. De moderator leidt in, de directeur en iemand van de ouderraad  zullen verwelkomen en de sprekers danken voor hun komst, ze zullen onderling afspreken en afstemmen. De leerlingen zullen gestimuleerd worden te komen en vragen te stellen, dat kan voorbereid worden tijdens de godsdienstlessen.

 1. Retoricabal

/

 1. Koor en Orkest

De uitstap naar Londen wordt steeds concreter. Van 24 tot 27 januari zijn alle leden uitgenodigd in Londen, ze zullen logeren bij gastfamilies.

 1. Vrienden van Sint-Barbara

De voorbereiding van het volgende ouderbal zijn gestart.

 1. Helpende handen

De nieuwe versie van het document “helpende handen” komt in de bruine envelop.

 1. Menucommissie

Op 15 mei was er een vergadering. De vraag werd gesteld: kindvriendelijker is dat dan meer junkfood? Wat uiteraard niet de bedoeling is. Er werden kindvriendelijke menu’s gesuggereerd die ook gezond zijn. Er is een mooie variatie vis-varken-rund in het menu.

Waarom worden er plastieken lepeltjes voor het dessert gebruikt? Waarschijnlijk is dit een voorraad die opgebruikt dient te worden, kleine lepeltjes verdwijnen vaak in de vuilbak.

 1. Gezondheid en preventie

De politie organiseert initiatielessen wettige zelfverdediging (de basisprincipes), is dit niet een idee voor de zesdes als activiteit tijdens de middagpauze? Er wordt een vrijblijvende offerte gevraagd en er zal aan de leerlingen gevraagd worden of hier interesse voor is.

Er is een interessante theatervoorstelling waarbij interactief situaties worden voorgelegd ivm grensoverschrijdend gedrag, jongeren kunnen via een app invullen hoe ze zouden reageren. De directie legt uit dat er al een programma “sociale vorming” is. Thema’s als alcohol/drugmisbruik, algemeen gedrag, sociale media bescherming , game verslaving,… komen aan bod. De directie zal het programma voorleggen aan de ouders.

 1. Communicatie

De uitnodiging voor de algemene vergadering wordt voorbereid.

 1. Klasafgevaardigden

/

 1. Schoolraad

Er zijn enkele kleine wijzigingen in het schoolreglement. De dispensatie het eerste lesuur voor leerlingen van de derde graad werd niet goedgekeurd.

 1. Edith Stein

/

 1. Ignatius

Er werden filmpjes gemaakt voor een heel breed publiek. Wat is onze pedagogische insteek? Te zien op You-tube.

 1. Mobiliteit

/

4. Varia

Datum zomerreünie: 7 september, partners zijn ook welkom.

De oudervereniging wordt voorgesteld op volgende info-avonden:

 • Donderdag 30/8 kleuters
 • Donderdag 6/9: 1e graad
 • maandag 10/9: 2e graad
 • Dinsdag 11/9: 3e graad

Datum nog onbekend Info-avond 1e humaniora.
Proclamatie 6e humaniora: 27 juni: Bruno spreekt in naam van de ouders.
Proclamatie 6e leerjaar 28 juni: Katrien en Sabrina spreken in naam van de ouders

5. Rondvraag

Dossier wetenschapslokalen is ingediend. Er wordt opgemerkt dat er in lokalen op het gelijkvloers dat sigarettenrook binnenkomt afkomstig van het personeel dat buiten rookt. Er zal in de jaarlijkse briefing opgenomen worden niet meer aan de lokalen te roken.

Volgende vergadering dinsdag 11 september 2018.