Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad Van Bestuur Oudervereniging 9 januari 2018

Verslag 9 januari 2018

Aanwezig: Frederic Beele, Karen Broeckx, Katrien Cammers, Carmen Cloet, Jessy De Block, Margaux De Cock, Cristina Gozalves, Steven Maertens, Arnd Nelde, Sabrina Roeland, Christophe Tuypens, Bruno Van Vlem en Aagje Vanwalleghem
Directie: Guy Dalcq, Luc Audenaert en Diederik Costeur
Verontschuldigd: Yves Crevecoeur en Hélène Van Hoorebeke

Agenda

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag RVB
Het vorig verslag werd goedgekeurd.

2. Mededelingen van de directie

Smartschool: is nu 3 jaar in gebruik op de humaniora.
Het is compatibel met de andere gebruikte programma’s en het is gebruiksvriendelijk.
Heel geschikt voor interne communicatie; tussen leerkrachten en leerlingen, ouders en leerkrachten, brieven aan ouders, doorgeven van rapporten (steeds na het weekend),….
Leerkrachten zetten extra oefeningen en verbetersleutels op Smartschool.
Op termijn zal de schoolagenda ook via Smartschool ingevuld worden, zo zien de leerkrachten ook de geplande toetsen van andere leerkrachten.

ICT op school:
Er is een nood aan meer ICT in de leeromgeving, dit wordt vastgesteld in de leerplannen, het werd meegegeven in de doorlichting en meer en meer handboeken zijn online.
Het Sint-Barbaracollege wil mee zijn met de tijd, als school kan men deze trein niet missen. Maar geen enkele leerkracht zal verplicht worden tot ICT- gebruik; een les is niet slecht omdat er geen ICT in is.
Het afgelopen jaar is er geïnvesteerd in een glasvezelnetwerk en WIFI.
In februari wordt gestart met een pilootproject door een aantal leerkrachten, daarvoor werden 60 Chromebooks aangekocht. Deze Chromebooks kunnen gereserveerd worden door leerkrachten en in de les gebruikt worden. De leerkrachten zullen ook bijgeschoold worden.
Na een proefperiode zal het gebruik geëvalueerd worden. Een volgende stap kan zijn dat er vanaf het derde jaar, laptops worden geleased via de school. Dit zal ten vroegste voor de huidige eerstejaars het geval zijn. Het is wel nodig ouders hiervan tijdig te informeren (in de toekomst bij inschrijving), voor ze zelf een pc voor hun kinderen aanschaffen. Deze laptops zijn juridisch eigendom van de school. Voordeel van deze laptops is dat iedereen dezelfde laptop heeft waardoor de kans op diefstal daarmee kleiner is, ze hebben een groot geheugen en een grote batterijcapaciteit.
Ouders merken op dat kinderen al heel vaak thuis met schermen bezig zijn en ze het niet zo fijn vinden dat dat nu ook op school het geval zal zijn.
Ook wordt opgemerkt dat in het universitair onderwijs laptops bij bepaalde professoren niet welkom zijn, omdat sommige studenten op hun laptop online - niet met de leerstof- bezig zijn.
De directie is zich ervan bewust dat niet elke leerstof zich leent tot ICT-gebruik en wil een doordacht en pedagogisch verantwoord ICT-gebruik op school. De school moet ook een rol spelen in het kritisch en bewust omgaan met de het schermgebruik. De leerkracht zal de mogelijkheid hebben te controleren wat er op elk individueel scherm gebeurt.
Het pilootproject is van cruciaal belang om verdere stappen te zetten en de visie al dan niet bij te stellen.
Licentiekost: de kosten van de software op school is groot. De school mag dit doorrekenen naar de ouders toe.
Er is een voorstel om iedere leerling jaarlijks een bedrag te laten betalen voor het gebruik van de software.
Smartschool op de basisschool: het programma werd getest maar er is vastgesteld dat het meer en meer ontwikkeld is voor secundaire scholen. De basisschool zal dus niet overstappen naar Smartschool.

3. Vorderingen van de werkgroepen

A. Voordracht en Algemene vergadering
/

B. Retoricabal
/
C. Koor en Orkest
/

D. Vrienden van Sint-Barbara
De organisatie van het bal verloopt vlot. De bestellingen worden geplaatst. De sponsoringscontracten worden getekend. De tool om online te bestellen is klaar. De toegangskaarten zijn gedrukt. De verkoop kan beginnen. Het verzekeringscontract is klaar.

E. Helpende handen
/
F. Menucommissie
/
G. Gezondheid en preventie
De defibrillator werd betaald en is bij de leverancier aangekomen. Er zal een afspraak gemaakt worden om te leveren. Er wordt ook een dag voorzien om opleiding te geven aan een aantal personeelsleden.


H. Communicatie
Het bedrag van het lidgeld en de samenstelling van de leden van de Raad van Bestuur van de oudervereniging zijn aangepast op de website.

I. Klasafgevaardigden
De klasafgevaardigden komen samen op 16 januari 2018.

J. Schoolraad
De schoolraad komt samen op 22 januari 2018.

K. Edith Stein
/
L. Ignatius
/

M. Mobiliteit
/

N. Kerstdrink
De kerstdrink op de basisschool was een gezellig afsluiten van het eerste trimester, alle leerlingen kregen een gratis chocomelkje, verder verkochten we drankjes en zelfgebakken cakes, taarten en koekjes (gebakken door de klasafgevaardigden). Deze verkoop bracht 230 euro winst op.

4. Varia
Het overleg met de andere geledingen is lopende.

5. Rondvraag
- Is er interesse om te walkpoolen (naar analogie van carpoolen, samen naar school wandelen)? Deze vraag zal gesteld worden op de vergadering van de klasafgevaardigden van de basisschool.

Volgende vergadering dinsdag 6 februari 2018.