Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 8 november 2016

Aanwezig : Frederic Beele, Jessy De Block, Aagje Vanwalleghem, Hélène Van Hoorebeke, Arnd Nelde, Karen Broeckx, Katrien Cammers, Sabrina Roeland, Vic De Jaegher , Yves Crevecoeur en Carmen Cloet
Directie : Luc Audenaert

Verontschuldigd : Cristina Miranda Gozalvez , Christophe Brabant, Steven Maertens, Christophe Tuypens en Bruno Van Vlem

1.     Bespreking en goedkeuring van vorig verslag RvB

Het verslag wordt goedgekeurd.

2.     Formaliteiten: publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad

De publicatie in het Belgisch Staatsblad met de wijzigingen van het bestuur verscheen op 24/10/2016.

3. Vorderingen van de verschillende vakgroepen

a.      Algemene vergadering en voordracht

Er werd reeds contact opgenomen met de moedervereniging en de andere geledingen, men is gezamenlijk op zoek naar een interessante spreker.

b.     Retoricabal

Het balcomité is goed bezig.

c.      Koor en Orkest

/

d.     Vrienden van Sint-Barbara

Er is een vergadering gepland op dinsdag 13/11.

e.     Helpende Handen

De lijst wordt verder aangevuld.

f.       Menucommissie

De menu’s werden besproken. De mensen van Sodexo zijn zeer bereid te luisteren naar opmerkingen. Het taartje van woensdag voor de internen, wordt nu op donderdag geserveerd.

g.      Gezondheid en Preventie

Pesten op de basisschool:
Kinderen worden soms gepest of uitgesloten op school, nieuw is dat dit soms na school verder gaat op Facebook en Instagram. Vaak weten ouders ook niet waar hun kinderen mee bezig zijn. Kunnen ouders en kinderen hierover gesensibiliseerd worden? Op de basisschool wordt eerst de leerkracht benaderd in geval van pesterijen, indien nodig wordt de zorgjuf en zelfs de directeur hiervan op de hoogte gesteld.

In Mechelen bestaat het KIVA project, dit is een anti-pest programma. De aankoop hiervan zou 2500 euro kosten. De directeur zal zich informeren wat dit programma juist inhoudt en of het interessant kan zijn voor de school. Wat ons brengt naar volgend punt….

•       Ouderbal

De opbrengst van dit bal zou het Kiva project kunnen bekostigen. En het is meteen een heel leuke gelegenheid voor de ouders om elkaar te ontmoeten. Dergelijke initiatieven werden in het verleden reeds georganiseerd. Het idee werd positief onthaald en zal verder uitgewerkt worden.

•       Fluohesjes

Yves Crevecoer wil aan elke leerkracht en elk kind van de kleuter- en basisschool een geel fluohesje schenken, met het logo van de school en de naam van het kind erop.

Yves Creveoeur zal 700 hesjes bestellen in verschillende maten. Het logo wordt geprint, de namen zullen op de hesjes gestreken moeten worden.

De directeur bezorgt Yves het logo.

De levertermijn zal ongeveer 2 weken zijn voor de hesjes, daarna moeten ze ook nog van de namen voorzien worden, dit zal gebeuren door een strijkteam georganiseerd door de oudervereniging.

 

h.     communicatie

Deadline voor de volgende editie is 5 december.

i.        Klasafgevaardigden

/

j.        Schoolraad

/

k.      Edith Stein

/

l.        Ignatius

/

m.   mobiliteit – toekomstige aanpak & interactie met de straat

Dit thema zal volgende vergadering besproken worden.

4.     Bijgewoonde vergaderingen

De vergadering met de andere ouderverenigingen werd last minute vervroegd, onze vertegenwoordiger kon zich niet vrijmaken en is dus niet geweest. Hij vraagt per mail feedback van deze vergadering.

5.     Mededelingen

Doorlichting op de basisschool en de kleuterschool:
De basisschool kreeg bezoek van een enkele inspecteurs, zij kwamen een aantal lessen mee volgen en waren meer specifiek geïnteresseerd in Frans en Wereldoriëntatie voor de basisschool en in wiskundige initiatie voor de kleuterschool.
De inspecteurs maken een verslag van hun bevindingen, eens de directie dit verslag ontvangt zal het met het lerarenkorps doorgenomen worden.

- Schoolfeest 13 mei 2017

Directie en leerkrachten zaten hiervoor een eerste keer samen. Het thema zal “Middeleeuwen” zijn. De school wordt omgetoverd tot een kasteel met ridders, jonkvrouwen,…. 

- Er komt ook een eetfestijn (BBQ) op 18 maart in 3 shifts (12 uur, 18 uur en 20 uur) 

6.     Varia

a.      Overleg met andere geledingen

Dit wordt volgende vergadering besproken

b.     Boekenverkoop aanpassingen aanpak/brief?

Dit wordt bekeken door de werkgroep.

c.      Smartschool

Diederik Costeur wordt uitgenodigd voor de volgende vergadering, hij kan ons het project uitleggen en alle vragen beantwoorden.

d.     Samenstelling Beroepscommissie

Dit zal later besproken worden.

e.     Retoricareis

Wordt meegenomen naar volgende vergadering.

f.       Tucht & Klederdracht

Wordt volgende vergadering besproken.

g.      Participatiedecreet en de ouderwerking op School

De brochure van het VOCG waarin beschreven staat waar een oudervereniging op school aan moet voldoen wordt doorgenomen. Indien nodig zullen er aanpassingen gebeuren.

h. Kerstdrink op de basisschool

Deze zal doorgaan op vrijdag 23 december 2015 om 15 uur. Er zal een mail verstuurd worden om bereidwillige mama’s (en/of papa’s) te vinden om weer cakes te bakken.

i. Kerstdrink op de humaniora

Vorig jaar werd er koffie en chocomelk aangeboden op de koer om 10 uur. Dit kende een matig succes. De aanwezige ouders zijn daar om met leerkrachten te spreken en moeten hun beurt afwachten aan de klaslokalen. Toch wil de oudervereniging ook dit jaar deze drink organiseren. Er wordt met de directie bekeken wat mogelijk is.

j. Ouderfuif

Het idee is leuk en het brengt geld op! Bv jaren ’70 party. Er moet naar een juiste formule gekeken worden, bv eerst bandje dat meteen de sfeer erin brengt en daarna goede muziek. Over de juiste formule zal verder nagedacht worden.

7.     Rondvraag

Kinderen op de lagere school kunnen zich inschrijven voor een vieruurtje op school. Deze kinderen dienen in een rij te gaan staan en de leerkracht brengt hen naar de refter van het humaniora.  Er is een ouder die zich afvraagt waarom zijn kind dit vier-uurtje niet altijd krijgt. De directeur vraagt meer uitleg bij de verantwoordelijke leerkracht. Opsmuk van de speelplaats van de lagere school. Dit project vordert traag, de werkgroep zou graag weten over welk budget ze kan beschikken. Directie wil graag plannen zien en een kostenplaatje. Voor de uitwerking kan er beroep gedaan worden op de helpende handen en de klasafgevaardigden.

Volgende vergadering: dinsdag 6 december 2016.