Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad Van Bestuur Oudervereniging 8 mei 2018

Aanwezig:  Frederic Beele, Karen Broeckx, Katrien Cammers, Carmen Cloet, Jessy De Block, Margaux De Cock, Cristina Gozalves, Steven Maertens, Arnd Nelde, Sabrina Roeland, Hélène Van Hoorebeke, Bruno Van Vlem en Aagje Vanwalleghem

Directie: Luc Audenaert en Guy Dalcq

Verontschuldigd: Yves Crevecoeur en Christophe Tuypens

Agenda

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag RVB

Het vorig verslag werd goedgekeurd.

2. Mededelingen van de directie

Planning agenda volgend schooljaar:

100 dagen: 1/3

Ouderbal: 23/3 (onder voorbehoud)

Infodagen lagere school: 30/8 (kleuters), 6/9 (1e graad), 10/9 (2e graad) 11/9 (3e graad)

Klasafgevaardigden: 18/9, 15/1 en 23/4

Facultatieve verlofdagen: 10/10 en 4/2

Pedagogische studiedagen: 21/9 en 23/1

Schoolraden: 15/10, 21/1 en 20/5

RvB School: 16/10

Oudervereniging: 11/9, 2/10, 6/11, 4/12, 8/1, 5/2, 12/3, 2/4, 7/5 en 4/6

Proclamatie 6e leerjaar: donderdag 28 juni 19u30

Proclamatie humaniora: woensdag 27 juni

Zomerreünie oudervereniging: voorstel vrijdag 7/9/2018

Directie kijkt na of er personeel 25 jaar dienst heeft of met pensioen gaat?

Meisjesinternaat: het compromis werd getekend. Het dossier voor de subsidies werd met spoed ingediend, als dit wordt goedgekeurd, kan de akte verleden worden. De contracten van de huidige huurders worden opgezegd. Ideaal kan het meisjesinternaat opengaan in september 2019.

Drongen: on hold, de oorspronkelijke bedoeling van een internaat valt weg.

De gevel van de basisschool zal herschilderd worden.

Campusschool: Er was een bijeenkomst van het LOP, waarop gevraagd werd SBC als campusschool te erkennen (3 andere scholen hadden dezelfde vraag), er waren 81 stemmen tegen en 6 voor. Deze vraag zal jaarlijks herhaald worden. Een gewone adreswijziging lijkt niet zo eenvoudig te zijn.

CAR: op de vergadering van het LOP werd uitgelegd waarom een percentage van de kinderen eerst niet hun eerste keuze kregen. Dit zal door een extra algoritme toe te voegen opgelost worden. Hierdoor zullen er wissels gebeuren en dan pas zullen de tickets toegekend worden.

Ouders vragen of de school volgend jaar weer zal deelnemen aan het CAR. Directie deelt mee dat deze beslissing nog niet is genomen.

Boekenverkoop: zal dit jaar, net als vorig jaar niet doorgaan. Er wordt met de vakgroepen bekeken hoeveel boeken er doorverkocht kunnen worden (dit schooljaar waren dat twee handboeken)

Schoolreizen: er zijn richtlijnen opgesteld waar de leerkrachten zich aan moeten houden. Er werd ook een nieuwe gedragscode opgesteld. De bedragen worden voorgelegd aan de schoolraad.

 • Maximaal bedrag voor het vijfde humaniora is 200 euro (- 30 euro tov vorig jaar)
 • Maximaal bedrag zesde humaniora is 925 euro ( + 5 euro tov vorig jaar)

Alle betalingen gebeuren via schoolrekeningen, geen cash.

Bijlessen: betalingen gebeuren via schoolrekeningen, de prijzen worden onderling afgesproken.

Verfraaiing van de school: er komt een uniforme restyling (onder begeleiding van architectenbureau). Deze zal van start gaan in 2020, de trappenhal zal eerder opgefrist worden. De wetenschapslokalen worden in 2019 gerenoveerd. Het fysicalokaal zal in 2019 operationeel zijn, het chemielokaal in 2020.

Mediacel: er werd aan een paar leerkrachten gevraagd om de communicatie naar de naar de buitenwereld te verzorgen.

3. Vorderingen van de werkgroepen

 1. Voordracht en Algemene vergadering

Affiche en uitnodiging zijn in opmaak. Er is nog geen officiële bevestiging van de bisschop.

Formele jaarvergadering: 2/10

 1. Retoricabal
   
 1. Koor en Orkest

Er wordt gewerkt aan een samenwerkingsproject met een jezuïetencollege uit Londen.

 1. Vrienden van Sint-Barbara

Ouderbal: er is een opbrengst van 11.000 euro.

Formele jaarvergadering: er is eensgezindheid over statutaire werking van de v.z.w., de wijziging van de statuten en er zullen een aantal functies wegvallen.

 1. Helpende handen

/

 1. Menucommissie

Volgende vergadering van de menucommissie is 15 mei.

 1. Gezondheid en preventie

Kunnen er geen meer hygiënischere drinkfonteinen op de speelplaats geplaatst worden? Er bestaan systemen waar je je drinkbus kan vullen (niet met de mond aanraken).

Wat met de flessen water in de refter?  Er kan ook kraantjeswater aangeboden worden.

De brieven ivm vaccins worden herwerkt (er is nu ook een HPV vaccin voor jongens).

 1. Communicatie

Deadline 25 mei.

 1. Klasafgevaardigden

 

 1. Schoolraad

Volgende vergadering 14 mei.

 1. Edith Stein

/

 1. Ignatius

/

 1. Mobiliteit

/

4. Varia

- GDPR: Op 2 mei was er een cursus, georganiseerd door VSDC.

Bart Van den Brande (specialist Mediarecht en privacy wetgeving) gaf de voordracht. In onze digitale samenleving waar data wordt verhandeld is er nood aan een verordening. Ook v.z.w.’s moeten hier aan voldoen. Vanaf 25 mei kunnen er boetes uitgedeeld worden.

Concreet to do:

 1. Dataregister aanleggen
 2. Privacypolicy opstellen en meedelen
 3. Vragenlijst met risico-inschatting
 4. Later: maatregel uitvoeren
 5. Verwerkingskost
 6. Paswoordbeleid

De modellen gegeven tijdens de voordracht zijn een kapstok voor alle organisaties, het is van belang dat men “er mee bezig is”, dat er een traject kan voorgelegd worden. Op zich is er niets nieuws in de wetgeving, wel nieuw is dat iedereen moet gesensibiliseerd worden en dat er gesanctioneerd kan worden.

Wat doet de school? De oudervereniging zal een samenwerkingscontract met de school moeten opstellen.

5. Rondvraag

- Inhoud van de koekenautomaat : er zijn meisjes die hun boterhammen niet eten maar koekjes kopen. Is er een gevarieerd aanbod? Ook gezonde alternatieven? Noten, fruit? Wie bepaalt het aanbod?

-In Vinkt is er een wisselwerking van twee gemeenschappen, ouderen uit het bejaardenhuis en de kinderen van de school. Is dit niet iets voor SBC? Kan ook iets occasioneels zijn.

In het vijfde humaniora is er wel een individueel project van 30 uur dienstbaarheid.

Volgende vergadering dinsdag 5 juni 2018.