Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 7 januari 2014

Aanwezig: Frederic Beele, Lieve Vanschoubroek, Steven Maertens, Philippe Delforge, Helene Van Hoorebeke, Jean-Pierre Berwouts, Wim Declerck, Karen Broeckx, Sandra Pattyn, Bert Danckaert, Fabrice Dubrulle, Michael Boedts

Directie: Pierre Vinck, Luc Audenaert

Verontschuldigd: Benedikte Van Garsse, Jan Vande Moortel, Marleen Van Wemmel

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Retoricabal

Nog één vergadering en dan is er het retoricabal: 21 februari 2014. Dit jaar in de Vooruit.

b. Koor & Orkest

  • Vrijdag 10 januari vertrekt het Koor en orkest op weekend naar Dworp.

  • Tijdens de zomer van 2015 (eind juli/begin augustus) zal het koor en orkest optreden met Philippe Herreweghe. Philippe Herreweghe organiseert elk jaar, gedurende een week, in Toscane een festival (http://www.accademiadellecrete.com/nl/home/) en op vrijdag zou de school het voorprogramma verzorgen.

c. Dienstbetoon

Na het krokusverlof start de verkoop van de lotjes voor de grote tombola. De trekking zal op 17 mei 2014, tijdens het schoolfeest van de basisschool, gebeuren. De opbrengst gaat integraal naar de uitrusting en inrichting van de Maeterlinckzaal.

Prijzen zijn nog steeds welkom. Er wordt tevens nog steeds naar financiële sponsoring gezocht

In totaal zouden er een 20-tal prijzen gezocht worden. Ook voor de kinderen, die de lotjes zullen verkopen, worden prijzen voorzien: één prijs voor de best verkopende leerling, één prijs voor de best verkopende klas.

d. Menucommissie

Volgende vergadering is op 17 februari.

e. Communicatie

Deadline voor het schoolblad is op 14 maart 2014.

f. Klasafgevaardigden

Volgende vergadering op 28 januari 2014. De agendapunten worden afgesproken tussen Helene en Luc. Luc stuurt al door wat hij denkt dat best aan bod komt.

Voorstel:

  • Tombola dienstbetoon + sponsoring
  • Schoolfeest 17/5/2014: eerste punten.

g. Kersthappening

De kersthappening was succesvoller dan de vorige editie, wat ook binnen de verwachtingen lag. Ouders waren enthousiaster, er heerste een zeer gezellige sfeer en er was veel volk.

3. Mededelingen van de directie

Humaniora - Zorgsector

Deze sector kent een daling van sollicitanten met een ASO achtergrond.

Er werd een project opgezet om ASO leerlingen kennis te laten maken met het ziekenhuis Gasthuisberg (Leuven) en dit had veel succes. In november werd met de scholen in Gent afgetoetst om dit project ook in het UZ Gent in te voeren. Het resultaat is dat de 6des op woensdag 8 januari een gelijkaardig parcours in het UZ Gent zullen doen.

Wordt vervolgd.

4. Varia

Inschrijvingen 1e jaar humaniora

De inschrijvingen voor niet-broers en zussen begint dit jaar op 15 maart 2014.

Volgende vergadering: 4 februari 2014