Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 7 februari 2012

Aanwezigen: Frank Raat,Benedikte Van Garsse, Jean-Pierre Berwouts, Lieve Storme, Jan Vande Moortel, Steven Maertens, Sandra Pattyn, Wim Declerck, Bert Danckaert, Patrick Verboven, Hélène Van Hoorebeke,


Directie: Pierre Vinck, Eddy Bosschem


Verontschuldigd: Marleen Van Wemmel, Frederik Beele, Véronique Derveaux


 


1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag


Het verslag wordt goedgekeurd.


2. Vordering van de verschillende werkgroepen


a. Retoricabal


De details worden nu in orde gebracht. Zaterdag wordt een bezoek gebracht aan de Kokoriko. Er werd ook een filmpje op Facebook en Youtube geplaatst: retoricabal SBC ‘ 12.


b. Koor en orkest


Op 12 mei is het opendeurdag op het college. ’s Avonds wordt een muzische avond georganiseerd. Dimitri Askashka, leerling van de school brengt het 2e vioolconcerto van Paganini. Er zal ook een optreden van het koor zijn.


Tijdige aankoop van de tickets wordt aangeraden.


c. Dienstbetoon


De puntjes worden op de i gezet voor Barbarock around the clock.


d. Menucommissie


Volgende vergadering 15 maart.


De leerlingen zijn redelijk tevreden over het eten. Hier en daar zijn er wel kleine opmerkingen.


e. Communicatie (website/schoolblad/pr & comm)


i. Redactieraad 17/1


Er was een eerste vergadering op 3 februari waarop toch een aantal mensen aanwezig waren (leerkrachten, leerlingen). Er werd een brainstorm gedaan om te zien welke ideeën er waren en waar men met de website naartoe wil.


Geïnteresseerden (ouders, leerlingen, leerkrachten) zijn nog steeds welkom.


ii. Opendeurdag 12 mei basisschool


Er zal een stoet worden georganiseerd vanaf de Bijloke tot aan de Savaanstraat, dit in gezelschap van een meespeelfanfare.


Op de nieuwe school zal er een moment zijn om balonnen op te laten. Daarna beginnen de activiteiten: spelletjesparcours en cafetaria.


iii. Inhuldiging van het nieuw schoolgebouw


De inhuldiging van de nieuwe schoolgebouwen is voorzien voor op zaterdag 1 september 2012.


f. Klasafgevaardigden


Vergadering 24 januari. Het kunstproject TenToon werd besproken.


g. Schoolraad


Er was een vergadering op 23 januari ll.


De deliberatienormen van de humaniora werden geëvalueerd.


h. Edith Stein


Volgende vergadering: donderdag 16 februari.


3. Mededelingen van de directie


a. Humaniora


i. Opendeurdag 12 mei: Maeterlinck


Over de middag zal Dirk Vermassen met een aantal de leerlingen rond oud-leerling Maurice Maeterlinck werken. Daarna zal Luc Devolder (ons erfdeel) een woordje zeggen, vooraleer een gedenkplaat te onthullen.


ii. Voordracht van Vincent Leus


Op 14 februari komt Vincent Leus praten.


iii. Missieproject


Het missieproject was ten voordele van het Ebenezer-weeshuis in Kenya met het doel om de kinderen daar onderwijs te kunnen laten volgen.


b. Basisschool


i. TenToon


Op 8 februari worden de werken opgehangen in de vestiaire van het MSK.


ii. Pesten


In de week van 13 februari zal gestart worden met een anti-pestproject. Twee leerlingen hebben een rapnummer gemaakt en dit zal aangeleerd worden aan alle kinderen.


Dezelfde twee kinderen zullen ook de medeleerlingen zelf aanspreken rond pesten.


Er werd een logo ontworpen en er wordt een codewoord ingevoerd ‘STOP’: als een kind ‘stop’ zegt, dan is dat een alarmsignaal.


In de klassen zelf wordt ook rond pesten gewerkt en zal er rond gefilosofeerd worden. Op woensdag 15 februari wordt op de Korenmarkt een anti-pest evenement georganiseerd waar kinderen een ballon kunnen oplaten tegen pesten.


VOLGENDE VERGADERING: 6 maart 2012


 
  •