Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 6 mei 2014

Aanwezig: Benedikte Van Garsse, Philippe Delforge, Frederic Beele, Helene Van Hoorebeke, Jean-Pierre Berwouts, Karen Broeckx, Sandra Pattyn, Jan Vande Moortel, Wim Declerck, Lieve Vanschoubroek, Fabrice Dubrulle

Directie: Pierre Vinck, Luc Audenaert

Verontschuldigd: Marleen Van Wemmel, Bert Danckaert, Steven Maertens, Michael Boedts

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Retoricabal

Het oude balcomité zwaait vandaag af en het nieuwe balcomité wordt voorgesteld.

b. Koor en Orkest

In het weekend van 16 tot en met 18 mei brengt het koor en orkest Dido en Aeneas. Alle voorstellingen zijn uitverkocht.

c. Dienstbetoon

Tombola

De lotjesverkoop verloopt traag. De verkoop is nog niet afgelopen, dus het definitieve resultaat kan nog niet ingeschat worden. Er wordt aan de directie gevraagd om nog eens een herinnering te sturen aan de ouders met de vraag voor een extra inspanning.

Inmiddels is de auto beschikbaar en deze zal op de school tentoon gesteld worden tijdens de openklasdag van de oud-leerlingen op 10 mei e.k. Op die openklasdag zullen ook nog tombolatickets worden verkocht.

De trekking zelf: op het schoolfeest van 17 mei. Om 17.30u zal Frank Raat, als voorzitter van Dienstbetoon vzw, een woordje zeggen. Daarna zullen dan de prijzen op het podium getrokken worden.

Een lijst van de winnaars zal uitgehangen worden in beide scholen én zal tevens op de website gezet worden.

d. Helpende Handen

Er werden voldoende helpende handen gevonden voor het schoolfeest van 17 mei.

e. Menucommissie

Een aantal opmerkingen die tijdens de vergadering werden gemaakt werden reeds opgevolgd.

Volgend schooljaar zal ook een leerkracht en, hopelijk, een leerling van de 3e graad basisschool de menucommissie vervoegen.

f. Gezondheid en preventie

f.1. Ventilatie nieuwbouw basisschool

Bij het ontwerp van de nieuwbouw diende rekening gehouden te worden met door de overheid vooropgestelde energieprestatienormen: deze dienden te worden gehaald teneinde aanspraak te kunnen maken op subsidies.

Het resultaat van deze eisen is een systeem dat zichzelf verlucht, maar waarbij ook alle lokalen volledig dicht zijn: er is geen mogelijkheid om een raam te openen voor verluchting.

Het systeem levert problemen op wanneer de zon op een lokaal zit: de combinatie van extra/rechtstreekse zon en 20+ kinderen in de klas maakt dat het lokaal teveel opwarmt. Het systeem zelf laat niet toe om de temperatuur meer dan 5°C lager te krijgen dan de buitentemperatuur.

De school kijkt naar oplossingen, maar dit is moeilijk. Zij zal contact opnemen met specialisten teneinde een definitieve oplossing te vinden.

f.2. Voordrachten humaniora

De vraag wordt gesteld om, naast de voordrachten die de leerlingen nu krijgen m.b.t. onder andere drugs- en alcoholgebruik, ook een voordracht te doen rond beweging en gezonde voeding; rond kijken naar een andere manier om met eten om te gaan.

De directeur zal nagaan wat er reeds aangeboden wordt en kijken hoe dit in te passen in het gezondsheidsplan van de school.

f.3. Brief HPV vaccin CLB

Het aangepaste voorstel van brief werd naar het CLB gestuurd. Tot op heden is er nog geen reactie gekomen, maar het CLB kan hier niet alleen over beslissen: zij moeten de brief nog voorleggen aan de bevoegde overheid.

Indien het CLB geen rekening kan houden met de opmerkingen, zal alsnog de verklarende brief van de oudervereniging meegegeven worden in de ‘bruine enveloppe’ in het begin van het schooljaar.

Volgende vergadering zal hierop teruggekomen worden.

g. Communicatie

Deadline voor het Sint-Barbarablad is eind mei.

h. Klasafgevaardigden

Fluohesjes en/of fluobags: werd gemeld aan de klasafgevaardigden en positief onthaald.

De inschrijvingen op de humaniora werden besproken en heel wat ouders uitten hun bezorgdheid over het gebrek aan voorrang voor de kinderen van het 6e jaar basisschool (basisschool en humaniora worden immers niet als één campus beschouwd).

i. Kersthappening

Alle facturen zijn verrekend. Het eindresultaat van de kersthappening van 14 december 2014 is een winst van 3.928€.

Volgende kersthappening: zondag 14 december 2014. Het thema zal zijn ‘wereldburger’.

3. Eindejaarsactiviteiten

a. Proclamatie

Basisschool 26 juni 2014.

Humaniora 24 juni 2014.

b. Kalender 2014-2015

Voorlopig kunnen volgende data reeds vastgelegd worden:

4 september 2014: Infoavond Basisschool – kleuterschool

8 september 2014: Infoavond Basisschool – 1e graad

9 september 2014: Infoavond Basisschool – 2e graad

9 september 2014: Raad van Bestuur Oudervereniging

11 september 2014: Infoavond Basisschool – 3e graad

25 september 2014: Algemene vergadering Oudervereniging

7 oktober 2014: Raad van Bestuur Oudervereniging

4 november 2014: Raad van Bestuur Oudervereniging

2 december 2014: Raad van Bestuur Oudervereniging

14 december 2014: Kersthappening

6 januari 2015: Raad van Bestuur Oudervereniging

3 februari 2015: Raad van Bestuur Oudervereniging

6 februari 2014: Retoricabal

3 maart 2015: Raad van Bestuur Oudervereniging

31 maart 2015: Raad van Bestuur Oudervereniging

5 mei 2015: Raad van Bestuur Oudervereniging

2 juni 2015: Raad van Bestuur Oudervereniging

4. Mededeling directie

Basisschool

De inschrijvingen voor volgend schooljaar verlopen vlot. Momenteel zijn er reeds twee extra klassen in te richten: er komt een extra derde leerjaar en een extra zesde leerjaar. Concreet betekent dit:

5 kleuterklassen

2 eerste leerjaren

2 tweede leerjaren

3 derde leerjaren

3 vierde leerjaren

3 vijfde leerjaren

4 zesde leerjaren.

De inschrijvingen zijn nog niet afgesloten. Bij de kleuters zijn er nog 6 plaatsen in het instapklasje voor de allerkleinsten. De vier andere klassen zijn volzet.

5. Facturen

Facturen zullen overgemaakt worden aan Wim. Er is een budget voorzien van 2.500€ voor de basisschool en 5.000€ voor de humaniora.

6. Varia

Humaniora: Uitwisselingsproject Zuid-Afrika

De leerlingen die deelnamen aan het project waren enthousiast en ook vanuit Zuid-Afrika zijn de commentaren positief.

Het is een project dat telkens over 2 schooljaren zal verspreid worden: de Belgische leerlingen gaan in het 5e jaar naar Zuid-Afrika; de leerlingen uit Zuid-Afrika komen in het 6e jaar naar België. Ook volgend jaar zal de uitwisseling plaatsvinden.

Volgende vergadering: 3 juni 2014