Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 6 maart 2012

Aanwezigen: Marleen Van Wemmel, Frederik Beele, Véronique Derveaux, Frank Raat,Benedikte Van Garsse, Jean-Pierre Berwouts, Lieve Storme, Steven Maertens, Sandra Pattyn, Wim Declerck, Patrick Verboven, Hélène Van Hoorebeke,


Directie: Pierre Vinck, Eddy Bosschem


Verontschuldigd: Bert Danckaert, Jan Vande Moortel


1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag


Het verslag wordt goedgekeurd.


2. Vordering van de verschillende werkgroepen


a. Algemene vergadering


De algemene vergadering zal plaatshebben op donderdag 27 september 2012.


b. Retoricabal


Het is aftellen naar vrijdag. Alle details zijn afgewerkt.


c. Koor en orkest


Er is een generale repetitie voor het concert op 10 mei. Vrijdagavond 11 mei is er dan het eerste concert om 20.00u. Zaterdag 12 mei wordt om 18.00u het tweede concert gegeven. Plaats: Muzenzaal.


d. Dienstbetoon


De puntjes worden op de i gezet voor Barbarock around the clock op 16 maart.


Last minute toezegging: 2 leden van de band Snow Patrol (www.snowpatrol.com) komen met een DJ set.


Donderdag 8 maart is er nog een vergadering. Inschrijven kan nog steeds via de site (http://barbarock.instance.be/).


e. Menucommissie


Volgende vergadering 15 maart.


f. Communicatie (website/schoolblad/pr & comm)


iRedactieraad website


Er is een vergadering op school op 8 maart om 12.00. Geïnteresseerden mogen afkomen.


g. Klasafgevaardigden


Volgende vergadering op 24 april 2012.


h. Schoolraad


Volgende vergadering op 14 mei 2012


3. Mededelingen van de directie


a. Humaniora


100 dagen


Er waren een aantal rookbommen gemaakt om extra effect te geven bij de show. In hun enthousiasme werden de ‘bommen’ verkeerd gehanteerd. Het resultaat was dat er zoveel rook was dat niemand iets meer zag. De opstelling van het ‘podium’ door de 6e-jaars was ook niet goed: er was te weinig plaats zodat iedereen kon kijken.


De directeur zal de afspraken rond de 100 dagen herbekijken. De leerlingen hadden niet gemeld dat ze rookbommen zouden gebruiken.


b. Basisschool


Receptie Tentoon


Het MSK heeft uitzonderlijk toegestaan om de opening binnenin het museum te doen.


De directeur wenst iedereen te bedanken die meegeholpen heeft met de receptie.


4. Varia


a. Gezondheidscharter


Er komt een nieuwe versie van het gezondheidscharter.


Op de vergadering van 8 mei zal het nieuwe charter bekeken worden.


b. 2e verdiep, boven de refter


Hier zou af en toe geurhinder zijn.


De geurhinder is afhankelijk van de weersomstandigheden. In die gangen zijn putjes om het water te kunnen laten afvoeren.


De roosters zijn vernieuwd en de school gebruikt een speciaal product om de putjes rein te houden, maar bij bepaalde weersomstandigheden is er toch geurhinder (inversie).


De school blijft zoeken naar een definitieve oplossing. In de volgende fase van het Masterplan is voorzien dat die delen zullen herdaan worden.


c. Temperatuur in de basisschool


In sommige klassen is het zeer warm. De radiatoren in bepaalde klassen staan nochtans dicht, maar eens de zon binnenschijnt warmen de lokalen zeer rap op door de grote raampartijen.


VOLGENDE VERGADERING: 17 april 2012