Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 6 juni 2017

Aanwezig: Frederic Beele, Arnd Nelde, Jessy De Block, Christophe Tuypens, Yves Crevecoeur, Katrien Cammers, Bruno Van Vlem, Sabrina Roeland, Cristina Miranda Gozalvez, Hélène Van Hoorebeke, Aagje Van Walleghem en Karen Broeckx

Directie: Guy Dalcq en Luc Audenaert

Verontschuldigd: Vic De Jaegher, Steven Maertens en Carmen Cloet

Agenda

1.         Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het vorige verslag werd goedgekeurd.

2.         Vorderingen van de werkgroepen en Algemene Vergadering

A.        Voordracht en Algemene vergadering

*   De voordracht van Rik Torfs kan doorgaan in de Kerk.

De voordracht wordt aangekondigd in het tijdschrift, er zijn affiches en flyers. Er moet worden ingeschreven, maar er is geen deadline. De capaciteit is ongeveer 480 personen. Dit aantal wordt in de gaten gehouden. De leerlingen worden uitgenodigd, maar ze zijn niet verplicht aanwezig te zijn.

Na de voordacht zal er een drankje aangeboden worden, een paar brouwerijen worden aangesproken.

Rik Torfs zal een fes wijn krijgen. Er wordt aan de lerares plastische opvoeding gevraagd iets persoonlijk te maken als bijkomend geschenk.

Rik Torfs wordt uitgenodigd op een kleine koude maaltijd om 18u30.

De verwelkoming gebeurt door de directeur, Bruno Van Vlem zal Rik Torfs inleiden en Frederic Beele zal hem bedanken. Thomas Audore zorgt voor de logistiek.

* De Algemene Vergadering zal doorgaan op 26 september 2017 om 19u30. Er wordt nog afgesproken wie de stemmen zal tellen.

 

*   27 februari zal aan dr Brughada voorgesteld worden als datum om op school te komen praten over het belang van een gezonde levensstijl en over de preventie van hart- en vaatziekten. Deze voordracht kan gekoppeld worden aan een screening van de leerlingen van vijfde en zesde humaniora (op vrijwillige basis).

B.        Retoricabal

/

C.        Koor en orkest

/

D.       Vrienden van Sint-Barbara

De veiling bracht 12.000 euro op, waarvan 4000 euro gaat naar het Kinderkankerfonds en 8000 euro naar de school. Er was niet veel volk op de veiling, maar degene die er waren waren kopers.

E.         Helpende handen

/

F.         Menucommissie

/

G.       Gezondheid en preventie

/

H.       Communicatie

Facebookpagina: er wordt naar de ouders een mail gestuurd met een uitnodiging zich lid te maken van de Facebookpagina van de oudervereniging. Het is een gesloten groep, we starten met de basisschool en zien hoe dit loopt.

I.           Klasafgevaardigden

/

J.          Schoolraad

/

K.        Edith Stein

Het CAR, dit is het centraal aanmeldingssysteem, is recent in een stroomversnelling gekomen. Het LOP heeft aan alle Gentse scholen gevraagd in het CAR te komen. Dit betekent dat alle inschrijvingen voor de humaniora digitaal zullen gebeuren.

De criteria van het CAR zijn: voorkeur en toeval. Iedereen mag 3 voorkeuren aangeven. Zolang er beschikbare plaatsen zijn, kan iedereen een ticket krijgen. Het toeval begint pas als de school vol is. De tijd is geen parameter.

Het CAR geeft een recht tot inschrijven, het is geen effectieve inschrijving.

Waarschijnlijk zal het CAR op termijn vanuit Brussel opgelegd worden aan alle scholen in Vlaanderen.

De school zal spoedig beslissen of er zal ingegaan worden op de vraag of niet.

L.         Ignatius

/

M.     Mobiliteit

Geen nieuws.

N.       Kerstdrink

/

O.       Ouderbal

Het ouderbal gaat door op 3 maart 2018 in de Eskimofabriek. Het wordt een taste & dance-party voor verschillende leeftijdscategorieën.
Formule: eetstandjes + lounge + muziek
De alumni organiseren mee. De bedoeling is fondsen te verwerven voor de school.
Catering: Peper & Zout werd reeds gecontacteerd en reageerde enthousiast.

Yves zal budget opstellen, vertrek is break even te zijn op 300 personen, wenselijk is 500 mensen te verwelkomen. Voor 20 euro heb je een toegangsticket en een glas cava. Er zullen eet-en drankkaarten verkocht worden.
Saskia Wierinck zal een affiche ontwerpen.
De oudervereniging keurt de formule goed.

3.         Voorbereidingen einde(school)jaar-activiteiten en vergaderingen volgend jaar

a.  Agenda vergaderingen oudervereniging 2017-2018:

 • Dinsdag 5 september 2017
 • Dinsdag 3 oktober 2017
 • Dinsdag 7 november 2017
 • Dinsdag 5 december 2017
 • Dinsdag 9 januari 2018
 • Dinsdag 6 februari 2018
 • Dinsdag 6 maart 2018
 • Dinsdag 27 maart 2018
 • Dinsdag 8 mei 2018
 • Dinsdag 5 juni 2018

Deze data zijn afgestemd met de agenda van de directie.

b. Op de proclamatie van de Retorica op woensdag 28/6/2017 zal Bruno Van Vlem de prijzen uitdelen en spreken namens de Oudervereniging.

c. Frederic Beele zal spreken op de proclamatie van het zesde jaar van de basisschool op donderdag 29/6/2017.

d. De bruine envelop van de basisschool: tegen 25 augustus worden volgende documenten aan de directeur bezorgd:

 • brief oproep Algemene vergadering Oudervereniging
 • brief helpende handen
 • flyer voordracht
 • brief klasafgevaardigden
 • brief vrienden van Sint-Barbara. 

e. Voorstellen oudervereniging        

 •  1e graad basisschool, maandag 4/9/2017: Katrien Cammers en Sabrina Roeland
 •  2e graad basisschool, dinsdag 5/9/2017: Katrien Cammers en Jessy De Block
 •  3e graad basisschool, dinsdag 6/9/2017: Katrien Cammers en Sabrina Roeland
 •  kleuterschool, dinsdag 29/8/2017 20 uur: Katrien Cammers en Sabrina Roeland
 •  Humaniora infovergadering 1e jaars, donderdag 14 september: Hélène Van Hoorebeke geeft woordje uitleg over Oudervereniging, de vrienden van Sint-Barabara en het ouderbal.

f. 25 jaar dienst en pensioen van personeel:

*basisschool:/

*humaniora: 6 leerkrachten gaan met pensioen

g. Agenda

klasafgevaardigden:

19/09/2017 - 16/01/2017 - 24/04/2017

Schoolraad:

9/10/2017 - 22/01/2017 - 14/05/2017

Algemene Vergadering College:

24/04/2017

 

4.         Mededelingen van de directie

5.         Varia

*   Retoricareis: de reis zal maximaal 910 euro kosten, jaarlijks zal dit bedrag besproken worden, mogelijks zal het bedrag met 10 euro verhoogd worden (indexering). Het geld kan enkel en alleen maar gestort worden op de rekening van de school.

*   Magistraal 30/06/2017: personeelsfeest van de school.

6.         Rondvraag

/

 

Volgende vergadering dinsdag 5 september.