Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 6 januari 2015

Aanwezig: Bert Danckaert, Marleen Van Wemmel, Fabrice Dubrulle, Wim Declerck, Frederic Beele, Steven Maertens, Jean-Pierre Berwouts, Sandra Pattyn, Helene Van Hoorebeke, Carmen Cloet, Arnd Nelde

Directie: Christophe Brabant, Luc Audenaert

Verontschuldigd: Bruno Van Vlem, Lieve Vanschoubroek, Karen Broeckx

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag worden goedgekeurd.

2. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Retoricabal

De groep is nog steeds goed bezig en zit volledig op schema.

Thema dit jaar: Classic American Prom.

b. Koor en Orkest

Van 9 januari tot 11 januari gaan de leerlingen op weekend naar Vaalbeek, La Foresta. Het belooft een zeer zwaar weekend te worden waarin hard gerepeteerd zal worden.

c. Menucommissie

Volgende vergadering: maandag 9 februari.

d. Klasafgevaardigden

Volgende vergadering: 13 januari.

De uitnodigingen werden op 6 januari verstuurd.

e. Schoolraad

Volgende vergadering: 26 januari.

f. Kersthappening

Er was minder volk dan vorig jaar. Op sommige momenten was het heel gezellig, maar er was nooit een overrompeling. De indruk was dat er te weinig en te laat promotie rond gemaakt werd. De affiches waren ook heel laat dit jaar.

3. Mededeling directie

a. Basisschool

Capaciteit

Na de kerstvakantie zijn er 12 nieuwe leerlingen op school gekomen: 10 leerlingen in het lagere en 2 kleuters. Het betreft leerlingen die van school zijn veranderd. Er zijn ook 2 leerlingen minder op school: 1 leerling heeft de school verlaten om naar het Buitengewoon onderwijs te gaan; 1 kleuter ingeschreven in de instapklas zal niet instappen.

Dit is positief voor de uren op school volgend jaar.

b. Humaniora

b.1. Capaciteit

In de humaniora zijn er momenteel 890 leerlingen. In het 6e zijn er 117 leerlingen die normaal gezien in juni uitstromen. Dit betekent dat de maximumcapaciteit voor het eerste jaar op 175 leerlingen gesteld is.

b.2. Pensioen

Dhr. Marnix Cherretté is sinds 1 januari 2015 op pensioen, evenals mevr. Karina Heirman: zij konden nog gebruik maken van de TBS regeling voordat die verdween.

4. Varia

Data examenperiodes

De data voor de examenperiodes voor Pasen en de zomervakantie staan nog niet in de kalender: kunnen deze erop gezet worden?

Volgende vergadering: 3 februari 2015