Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 6 december 2016

Aanwezig : Frederic Beele, Jessy De Block, Aagje Vanwalleghem, Karen Broeckx, Katrien Cammers, Sabrina Roeland, Vic De Jaegher , Yves Crevecoeur en Carmen Cloet, Bruno Van Vlem, Christophe Tuypens, Cristina Miranda Gozalvez, Steven Maertens
Directie : Luc Audenaert en Diederik Costeur
Verontschuldigd : Christophe Brabant, Hélène Van Hoorebeke en Arnd Nelde

1.     Bespreking en goedkeuring van vorig verslag RvB

Dit verslag werd goedgekeurd.

2.     Vorderingen van de verschillende werkgroepen

a.      Algemene vergadering en voordracht

Er was een samenkomst met de werkgroep en de voorzitters van de alumni- en de moedervereniging. Er werd een shortlist van mogelijke gastsprekers opgesteld. De nr. 1 zal aangeschreven en uitgenodigd worden. Tijdens de vergadering werd ook de mogelijkheid geopperd om meerdere, ook kleinere evenementen samen te organiseren. Een andere mogelijkheid is het organiseren van een debat waaraan meerdere deskundigen zouden deelnemen.

b.      Retoricabal

Er was eind november een samenkomst, ook de Vooruit werd bezocht. Het bal nadert met rasse schreden. De sponsoring loopt goed, het budget wordt goed en zuinig beheerd. Na de examens, nog voor de kerstvakantie is er een nieuwe vergadering gepland.

c.       Koor en Orkest

Op 4 februari 2017 is er een optreden van het koor in Kwaremont, samen met een ander koor, de opbrengst gaat naar een vzw van Ouders van Verongelukte Kinderen. In januari is er een repetitieweekend.

d.      Vrienden van Sint-Barbara

Het project is in stroomversnelling, op de vergadering van januari wordt het ganse verder concept uitgelegd.

e.      Helpende handen

/

f.        Menucommissie

g.      Gezondheid en Preventie

•       Veiligheid op de basisschool

Een antisliplaag voor de trappen naar de bovenspeelplaats werd goedgekeurd en besteld. Er werd voorgesteld een doorlichting te realiseren van hoe de school veiliger zou kunnen gemaakt worden. Bv. op de bovenspeelplaats is het zeer glad wanneer het vriest, er wordt steeds gestrooid, maar waar er spelletjes op de vloer zijn aangebracht blijft het spiegelglad. Er bestaan ruwe coatings die kunnen aangebracht worden, hun geschiktheid zal onderzocht moeten worden.

•       Fluohesjes

De fluohesjes voor de kleuters, de kinderen van de basisschool en hun leerkrachten en de geprinte namen zijn klaar. Een strijkteam van mama’s wordt opgetrommeld om de namen op de hesjes te strijken. Directie zal een brief sturen naar de ouders om hen te sensibiliseren. Ook de leerkrachten zullen de kinderen aanmoedigen om het hesje te dragen in het verkeer. Zowel de fietsers, voetgangers en zelfs de kinderen die aan school worden afgezet en die slechts enkele meters stappen zullen gevraagd worden hun hesje te dragen. Mogelijks kan ook door de school een actie opgezet worden om de kinderen aan te moedigen.

h.      Communicatie

De tekst in verband met de voordracht van Herman Van Rompuy werd doorgestuurd om te worden opgenomen in het schoolblad, alsook de foto met de leden van de oudervereniging en verslag van de verkiezingen.

i.        Klasafgevaardigden

Vergadering in januari.

j.        Schoolraad

/

k.      Edith Stein

/

l.        Ignatius

/

m.    Mobiliteit – toekomstige aanpak & interactie met de straat

Tijdens de vergadering met de coördinator mobiliteit van de stad Gent was er een verslag van die vergadering beloofd, dit verslag werd nog steeds niet ontvangen. De school wil duidelijkheid o.a. ivm de toen beloofde Kiss and Ride in de Savaanstraat, zodat hierover aan de ouders kan gecommuniceerd worden. De directie van de basisschool nam contact op met de oorspronkelijke coördinator van de stad maar deze bleek niet meer beschikbaar. Er werd een andere contactpersoon toegewezen en de directie werd opnieuw uitgenodigd.

n.      Kerstdrink

* Basisschool:

Er werd een heel mooie affiche ontworpen, deze zal op school uitgehangen worden en ze zal ook verschijnen op het digitaal bord in de gang. Er wordt aan de klasafgevaardigden gevraagd een handje toe te steken en ook taart/cake/koekjes te bakken. De werkgroep geeft de bestelling van de dranken door ten laatste op 15/12.

* Humaniora:

Vorig jaar kende deze drink slechts een matig succes. Doch wil men de drink nog een jaar de kans geven. Er werden afspraken gemaakt met de directie. Er wordt enkel chocomelk en koffie geserveerd tussen 10 en 11u30, aan de poort.

o.      Ouderfuif

Volgende vergadering meer hierover.

3.      Bijgewoonde vergaderingen

/

4.      Mededelingen

/

5.      Varia

Dhr. Diederik Costeur werd uitgenodigd en was zo vriendelijk ons een aantal punten (a,b en c) te komen toelichten.

a.      Smartschool

Diederik Costeur is beheerder van Smartschool en volgde hier ook een opleiding voor. Het vorig platform was Minerva, dit werd ter beschikking gesteld door UGent en ook door hen ondersteund, maar de samenwerking werd echter door besparingen bij Ugent stopgezet. Men ging op zoek naar een nieuw platform en Smartschool kwam daar als beste keuze uit.

Wat wordt er nu verwacht?

De papieren agenda blijft bestaan, alles wordt daarin genoteerd, deze is officieel, Smartschool is aanvullend. Men verwacht dat iedere leerling één keer per week Smartschool bekijkt. Als een leerkracht iets op maandagmorgen op Smartschool zet, heeft de leerling tijd tot zondagavond om Smartschool te bekijken. Leerkrachten dienen hier rekening mee te houden. Werken tegen de volgende dag mogen niet gegeven worden. Indien dit gebeurt, kan een leerling die deze taak niet heeft gedaan hiervoor niet berispt worden. Op termijn zou het wel kunnen dat Smartschool de papieren agenda vervangt, maar dat is nog niet voor onmiddellijk. Leerlingen die thuis geen pc hebben, hebben op 4 momenten toegang tot internet op school om hun Smartschool te consulteren. Er werd niet voor gekozen meteen ieder cijfer door te geven aan de ouders. Op vrijdag wordt een rapport meegegeven naar huis en pas op maandag staan de punten op Smartschool ter controle. Een mooi voordeel is dat een ouder rechtstreeks een leerkracht kan contacteren via Smartschool. Vragen/problemen kunnen zo snel gesteld/opgelost worden. Het gebruik van smartschool hangt af van leerkracht, sommigen zijn zeer actief, anderen eerder afwachtend. Dit is normaal, er kunnen in het begin geen regels hierover opgelegd worden. Het zal een aantal schooljaren duren eer het systeem optimaal gebruikt zal worden. Er zijn mogelijk nog enkele fouten, onduidelijkheden, nadelen… aan het systeem. De suggestie kwam om aan een aantal ouders feedback over Smartschool te vragen. De oudervereniging kan deze aan Diederik Costeur doorgeven, zodat hij hiervan op de hoogte is en er iets kan aan doen.

b. Retoricareis

Er was een vraag in verband met de mate van medezeggenschap van de leerlingen omtrent deze reis. De school maakte de keuze om niet alle klassen van de laatstejaars samen op reis te gaan. Iedere klastitularis organiseert zelf zijn/haar reis en kiest de bestemming. De budgetten worden duidelijk door de directie bepaald en het moet een cultureel verantwoorde reis zijn.

c. Tucht & Klederdracht

De oudervereniging stelt de vraag wie verantwoordelijk is voor tucht en klederdracht op school. Er wordt toegelicht wie de “tuchtverantwoordelijke” is. De richtlijnen worden gegeven door de directie. Wat niet wordt toegelaten zijn onder andere: shirts met spaghettibandjes, korte rokjes en ‘kogelvrije jassen’ (een soort van parajassen). Men merkt dat naarmate het weer mooier wordt, de rokjes korter worden en de schouders bloter. De betrokken leerlingen worden hierover aangesproken. Het klopt niet dat er in het begin van het jaar veel minder streng werd opgetreden, maar het kan wel zijn dat  niet alles onmiddellijk werd opgemerkt. In overleg met de ouders kan een leerling terug naar huis gestuurd worden om passende kledij aan te trekken. Op school zijn er ook leggings beschikbaar die aangetrokken moeten worden indien de rok te kort is.

d. Participatiedecreet en de ouderwerking op School

De brochure van het VOCG, waarin beschreven staat waar een oudervereniging op school aan moet voldoen, werd doorgenomen. De oudervereniging van Sint-Barbara voldoet aan de vereisten beschreven in de brochure.

6.      Rondvraag

- Eens de kinderen in het middelbaar zijn er voor de ouders veel minder mogelijkheden elkaar te ontmoeten. Op een andere school werd er als afsluiter van een kennismakingsweekend voor de internen aan de ouders gevraagd hun kinderen te komen ophalen. De school had een wandeling voor ouders en kinderen georganiseerd. Over mogelijke initiatieven kan verder nagedacht worden.

Volgende vergadering: dinsdag 10 januari 2017.