Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad Van Bestuur Oudervereniging 5 september 2017

Aanwezig: Frederic Beele, Arnd Nelde, Christophe Tuypens, Yves Crevecoeur,  Bruno Van Vlem, Sabrina Roeland, Cristina Miranda Gozalvez, Hélène Van Hoorebeke, Aagje Van Walleghem en Karen Broeckx

Directie: Guy Dalcq en Luc Audenaert
Verontschuldigd: Vic De Jaegher, Steven Maertens, Katrien Cammers, Jessy De Block

Agenda

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het vorige verslag werd goedgekeurd.

2. Vorderingen van de werkgroepen en Algemene Vergadering

 • Voordracht en Algemene vergadering

Formele algemene vergadering :
26/09 om 19u30 in refter leerkrachten humaniora.
Bespreken van jaarrekening en budget.
Verdeling lidgelden : 37% basisschool (2600€ vorig schooljaar) en 63% humaniora (4410€ vorig schooljaar).
Mogelijke besteding humaniora : didactisch materiaal zoals beamer en update wetenschapsklas. Humaniora investeert in WIFI : 15.000€.  Er worden op het 1e verdiep 2 fysica en 2 chemielokalen gebouwd.
Er wordt ook overwogen om een aankoop van een defibrillator van ongeveer 1500 € te sponsoren voor de school, dit zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering. (actie Rode Kruis : “hart”veilige school, zeker melding in boekje school)       

 • Retoricabal

Thema ligt vast, sponsortour is aan de gang.
Op de volgende vergadering zal de oudervereniging mee uitgenodigd zijn.

 • Koor en orkest

Weekend eind september

 • Vrienden van Sint-Barbara

Kunstveiling heeft 8.000€ opgebracht voor de school en 4.000€ voor het kinderkankerfonds.

 • Helpende handen

Ingevulde formulieren van ouders nog terug te krijgen. 

 • Menucommissie

/

 • Gezondheid en preventie

Fluo-actie basisschool wordt verder gezet. Nieuwe leerlingen krijgen gepersonaliseerd hesje. Leerlingen die hesje kwijt zijn, kopen voor 2€ een nieuw, ook ouders kunnen hesje aankopen.

 • Communicatie

Teaser voor ouderbal in volgend boekje (save the data)
De facebookpagina zal verder geupdate worden

 • Klasafgevaardigden

Bijeenkomst op 19/9
Adreslijsten niet meer via school wegens wet op privacy
Klasafgevaardigden verzamelen zelf de nodige gegevens 

 • ​Schoolraad

Volgende bijeenkomst op 9/10/2017

 • Edith Stein

/

 • Ignatius

/

 • Mobiliteit

Farys staat in voor heraanleg straat.

 • Kerstdrink

/

 • Ouderbal

Datum en zaal liggen vast (03/03,Eskimo)
Sponsordossier in afwerking, wie binnen de oudervereniging kan sponsors aantrekken?

3. Mededelingen van de directie

 • Basisschool : start schooljaar :

408 leerlingen lagere school
126 kleuters (in de loop van schooljaar komen er nog 35tal bij = 160)
Lagere school kent lichte stijging, vooral in 3e graad (180 leerlingen)

 • Humaniora : start schooljaar :

878 leerlingen : 15 extra, hoog cijfer!
160 starters, capaciteit ligt hoger
Veel instroom in L4-L5 (17 weigeringen voor L5 en L4 volzet met grote klassen)
Instroom hogere graad : combi latijn/wiskunde, Grieks en goede reputatie wetenschap in aanloop naar ingangsexamen geneeskunde.
1e jaar : kleinere klassen.
7 leerlingen niet opgedaagd op 1/9 (dubbele inschrijvingen)
Pilootproject : Humaniora heeft 2 coaches aangeduid voor jonge, beginnende leerkrachten. Er zijn dit schooljaar 6 nieuwe leerkrachten. Leerkracht neemt zelf initiatief om coach aan te spreken.

4. Varia

Mandaten en kandidaturen : geen ontslagen. 8 van de 15 moeten herverkozen worden. 2 nieuwe kandidaten tot nu toe.
Schoolboeken humaniora : weinig boeken kunnen doorgegeven worden, vaak zijn er nieuwe boeken.
Smartschool : planningsagenda blijft + digitale agenda. Betrokken ouders krijgen informatie.
Nieuw Inschrijvingssysteem voor de humaniora (CAR): school heeft geen andere keuze dan mee te gaan in het nieuwe systeem.

5. Rondvraag

Volgende vergadering dinsdag 3 oktober.