Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 5 november 2013

Aanwezig: Philippe Delforge, Helene Van Hoorebeke, Marleen Van Wemmel, Jan Vande Moortel, Wim Declerck, Bert Danckaert, Benedikte Van Garsse, Jean-Pierre Berwouts, Lieve Storme, Michael Boedts, Karen Broeckx, Sandra Pattyn, Frederic Beele, Fabrice Dubrulle, Steven Maertens

Directie: Pierre Vinck, Luc Audenaert

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

De directeur geeft een korte uitleg bij punt 7.f van vorig verslag:
de timing van de brieven heeft elkaar gekruist. De brief van het CLB werd reeds overgemaakt aan de leerlingen in de week van 9 september. De antwoordstrookjes dienden reeds ingediend te worden tegen 13 september. De intentingen waren voorzien voor 2 oktober.

De begeleidende brief van de oudervereniging werd pas in de week van 27 september in orde gebracht, meer dan twee weken nadat het CLB de brief aan de leerlingen meegaf.

De brief van het CLB wordt dus zeer vroeg meegeven aan de leerlingen. Voor volgend jaar zal hiermee rekening worden gehouden.

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Retoricabal

Alle hens aan dek nu: de examens komen er aan en alles zou zo goed als volledig in orde moeten zijn tegen eind januari.

b. Dienstbetoon

Het logo voor de Maeterlinckzaal ligt zo goed als vast. Het design van de website wordt uitbesteed. De website zelf wordt door eigen mensen gemaakt.

Voor de tombola zijn zo goed als alle prijzen binnnen. Dienstbetoon werkt samen met de oud-leerlingenbond voor wat betreft de sponsoring.

c. Schoolraad

Op de vergadering werden schoolresultaten 2012-2013 van de humaniora besproken, evenals de resultaten van het toelatingsexamen arts en tandarts.

Informatief werden de leerlingencijfers van de basisschool en de humaniora voor dit schooljaar meegedeeld en het advies van de schoolraad werd gevraagd omtrent het vaststelling van het nascholingsbeleid 2013-14 voor de basisschool en de humaniora. Ook de criteria voor de aanwending van lestijden 2013-14 voor de humaniora (m.b.t. BPT-uren) werd behandeld.

Een aanvulling op het schoolreglement dient te gebeuren i.v.m. de nieuwe regeling omtrent afwezigheid wegens ziekte in de week voor en na een schoolvakantie.

d. Edith Stein

Het decreet m.b.t. gelijke onderwijskansen voor de humaniora, dat vorig schooljaar in voege ging, werd grondig bediscussieerd. Vooral het punt dat stelt dat een school een jaar op voorhand haar capaciteit moet bepalen, wekt wrevel: het is onmogelijk voor scholen om reeds in februari/maart te weten welke richtingen de leerlingen het jaar erop zullen kiezen en welke leerlingen er al dan niet de school zullen verlaten. Deze bepaling vormt een zeer pragmatisch probleem voor scholen.

e. Kerstmarkt

De voorbereidingen verlopen volgens planning.

Er worden doorlopend kraampjes voorzien waar verschillende zaken kunnen gekocht worden of waar men iets kan eten en drinken. Een aantal ouders hebben zich zeer bereidwillig getoond om mee te denken en te helpen: een ouder zal een soort fotoworkshop geven, patiserie Bossu levert gebak, een andere ouder levert een eigen ontworpen meubel om een deel van het terras aan te kleden, ...

Er zal een lotjestombola zijn: aan elk lotje is een prijs verbonden. Dit kunnen zeer kleine dingen zijn (zeepjes, kleurboek, ...) tot heel leuke, iets duurdere prijzen (etentje, kappersbeurt, ...).

Er zullen ook vier optredens zijn: juffrouw Greet zal een optreden doen met haar ballet en jazz groep; juf. Krista treedt op met het kinderkoor; juf. Eva zal een dansworkshop voor jongens en één voor meisjes doen. Na het einde zullen de twee groepen tegen elkaar ‘battlen’ in een optreden; er zal een gelegenheidskoor van ouders zijn. Na de optredens is er een kinderdisco en zullen de volwassenen ook vermaakt worden door een swingend optreden voor de rest van de avond.

Volgende vergadering: 3 december 2013