Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 5 maart 2013

Aanwezig: Frederic Beele, Steven Maertens, Philippe Delforge, Jean-Pierre Berwouts, Wim Declerck, Véronique Derveaux, Sandra Pattyn, Patrick Verboven, Bert Danckaert, Helene Van Hoorebeke, Jan Vande Moortel

Directie: Pierre Vinck, Eddy Bosschem

Verontschuldigd: Lieve Vanschoubroek, Benedikte Van Garsse, Marleen Van Wemmel

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Algemene vergadering

De datum wordt definitief op 26 september 2013 vastgelegd.

b. Retoricabal

Alles is klaar voor het bal van vrijdag.

c. Dienstbetoon

Dienstbetoon had een vergadering vorige week.

De organisatie en uitwerking van de sponsoringsactie voor de Maeterlinckzaal krijgt meer tijd nu de officiële opening werd opgeschoven naar september 2014.

d. Menucommissie

Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht in het opdienen van het eten:

  1. de kinderen kunnen nu zelf de bakwijze van een aantal soorten vlees kiezen
  2. het nemen van vlees is nu beperkt tot de eerste bediening, dit om misbruiken te voorkomen. Groenten en aardappelen zijn wel nog steeds vrij bij te nemen.

Volgende vergadering: 22 april 2013.

e. Edith Stein

Er was een vergadering op 28 februari ll.

f. Kersthappening

De definitieve oprbrengst bedraagt 942,82 €.

3. Mededelingen van de directie

Basisschool: Schoolfeest

1. Prijzen schaaktornooi

De oudervereniging zal opnieuw drie bonnen voorzien voor de winnaars van het schaaktornooi.

b. Hulp

Het schoolfeest krijgt een lichtelijke andere invulling dan voorgaande jaren. Er zullen dan ook verschillende brieven meegegeven worden met de kinderen (of per mail verstuurd worden) voor verschillende oproepen, o.a.

  • een brief voor de kinderen om zich in te schrijven voor het schaaktornooi
  • een brief aan de ouders om mee te helpen op de dag zelf (helpende handen)
  • een brief aan de leerlingen die willen deelnemen aan een dansoptreden
  • een oproep aan ouders en kinderen voor speelgoed om een rommelmarkt in te richten
  • een vraag om kleine cadeautjes te leveren die als verrassingsprijs zullen dienen bij het viskraam.

4. Varia

a. Inschrijving 1e jaar humaniora

Op 2 maart werden 103 leerlingen ingeschreven:

  • er werden 99 niet-indicatorleerlingen ingeschreven voor 70 plaatsen. 29 leerlingen staan dus op de wachtlijst
  • er werden 14 indicatorleerlingen ingeschreven voor 35 plaatsen: momenteel staan er dus nog 21 plaatsen open voor indicatorleerlingen. Indicatorleerlingen hebben nog voorrang tot 16 maart. Na 16 maart zullen de overgebleven plaatsen toegewezen worden aan de niet-indicatorleerlingen die op de wachtlijst staan in volgorde van inschrijving op de wachtlijst.

b. Yes-project

Het Yes-project werd nog niet geëvalueerd naar de ouders toe. Dit kan eventueel nog gebeuren. Pierre zal hiervoor kijken.

De niet-deelnemende studenten kregen jammer genoeg veel studie tijdens de dagen van het project. Kan dit niet beter opgevangen worden? Kan er niet iets gevonden worden zodat de niet-deelnemende leerlingen ook een project hebben?

Aan het project nemen ook 6 leerkrachten deel: twee leerkrachten per groep leerlingen. Een optie zou zijn om eventueel maar 1 leerkracht per groep mee te sturen, doch dit verhoogt het risico als er met een leerling iets gebeurd: de ene leerkracht kan moeilijk de andere leerlingen dan in de steek laten. Bovendien zorgen de deelnemende leerkrachten ervoor dat zij taken en opdrachten achterlaten voor hun leerlingen en worden sommige lessen meestal overgenomen door de collega’s.

Bijkomend probleem dit jaar was evenwel dat er tijdens het Yes-project nog eens 5 leerkrachten ziek zijn gevallen. Dit was uiteraard niet te voorzien en een aantal voorziene vervanglessen vielen dan ook in het water.

c. Aanmelding basisschool

Momenteel zijn de aanmeldingen voor het basisonderwijs afgesloten. Deze aanmeldingen moeten nu voor 22 maart in effectieve inschrijvingen worden omgezet. Daarna kunnen ouders, die hun kinderen niet aangemeld hebben, nog een school kiezen.

Momenteel zijn er nog 10 plaatsen vrij in de kleuterschool, doch deze zijn beperkt tot het eerste en derde kleuterklasje: de tweede kleuterklas is volzet.

Voor de lagere school zijn er 65 aanmeldingen. Met de kleuters van de derde kleuterklas erbij (die volgend jaar doorschuiven) maakt dit dat de school ongeveer evenveel uitstromende leerlingen als instromende leerlingen zal hebben.

Volgende vergadering: 16 april 2013