Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 5 februari 2013

 

Aanwezig: Frederic Beele, Lieve Vanschoubroek, Steven Maertens, Philippe Delforge, Jean-Pierre Berwouts, Wim Declerck, Véronique Derveaux, Sandra Pattyn, Patrick Verboven, Bert Danckaert, Jan Vande Moortel, Marleen Van Wemmel

Directie: Pierre Vinck, Eddy Bosschem

Verontschuldigd: Benedikte Van Garsse, Helene Van Hoorebeke

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Algemene vergadering

De datum wordt bij voorkeur op 26 september 2013 gehouden. Aan Dhr. Evert Thiery werd ook 19 september voorgesteld. Er zal afgewacht worden wat de spreker voorstelt.

Dhr Thiery was akkoord om te komen spreken, op voorwaarde dat hij niet in het buitenland zit. Hij zal zelf een onderwerp voorstellen dat de ouders kan boeien.

b. Retoricabal

Vorige zaterdag werd een bezoek ter plaatse gebracht.

Om het verkeer te helpen in goede banen te leiden zal de politie aanwezig zijn om 23u, 2u en 3u.

Er zijn twee kleuren van de lintjes:

  • voor de - 16-jarigen: beige
  • voor de jongeren tussen 16 jaar en 18 jaar: fluorood
  • voor de + 18j: fluorood + extra bandje.

Extra aandacht zal besteed worden aan de controle van de identiteitskaarten en de vergelijking van de pasfoto’s. Dit jaar worden geen kopieën aanvaard want dan wordt het origineel doorgegeven.

Voor middernacht (zelfs voor 2u) zal het buitengaan zo veel ontmoedigd worden. Ook komen er op dat moment nog veel te veel jongeren binnen zodat het binnenkomen teveel gehinderd worden. Als jongeren echt frisse lucht nodig hebben, dan kunnen ze naar de rokersruimte of naar de Bistro.

Wat doen met de min 16-jarigen die niet binnen mogen? De jongeren worden naar de Bistro gebracht en er wordt dan naar huis gebeld om de jongeren te komen ophalen.

Jongeren die met bussen komen: er wordt streng opgetreden tegen de bussen.

c. Koor & Orkest

De Nederlanders waren bijzonder tevreden over de gastvrijheid van de families. Ook de organisatie werd bejubeld. Het was tevens een zeer vruchtbaar weekend en er is goed opgeschoten.

Alles samen was er meer dan 200 man aanwezig: het zal een gigantisch podium zijn.

Het concert in Delft is voorzien op 13 april. Op 20 april gaat het dan door in Gent.

Na het optreden zal ook een overnachting moet voorzien worden voor de Nederlandse gasten. Vorig jaar werd reeds een jeugdherberg gereserveerd om de vele Nederlanders te slapen kunnen leggen (de leden van koor en orkest komen deze keer ook met hun familie). Daarnaast zal ook gebruik gemaakt worden van gastfamilies.

d. Dienstbetoon

Dienstbetoon zal dit jaar een actie organiseren om sponsoring in te zamelen voor de bekleding van de nieuwe Maeterlinckzaal. De details moeten nog besproken en uitgewerkt worden: tijdens de tweede helft van februari zal een vergadering gehouden worden om te bepalen wat er is en wat nog nodig is.

De sponsoringvraag zal uitgaan naar zowel bedrijven als naar ouders.

e. Communicatie

Deadline voor het volgende schoolblad is eind februari.

f. Klasafgevaardigden – verslag vergadering 29/1/13

Tijdens de vergadering werd vooral de kersthappening besproken: er werd feedback gegeven en een aantal nieuwe voorstellen werden gedaan.

Daarnaast werd ook het komende schoolfeest van 27 april aangekondigd en het nakende pensioen van dhr. Bosschem.

g. Schoolraad – verslag vergadering 28/1/13

De vergadering van januari ll. was de laatste vergadering in de huidige samenstelling. De kandidaturen voor de volgende samenstelling dienen ingediend te worden voor mei. De kandidaten voor de oudervereniging zullen besproken worden in één van de volgende vergaderingen (voor mei).

Andere items op de agenda:

  • het nieuwe inschrijvingsbeleid voor de eerste humaniora;
  • het uitwisselingsproject met Zuid-Afrika;
  • het positieve advies van het medezegginschapscollege Ignatius over de nieuwe vestigingsplaats van de kleuterschool in de Savaanstraat;
  • onderzoek in het basisonderwijs: presentatie van de TIMSS-resultaten.

3. Mededelingen van de directie

Humaniora

Inschrijving eerstejaars

Momenteel zijn er al 56 inschrijvingen waarvan 30 leerlingen uit de basisschool (broers en zussen).

Volgende vergadering: 5 maart 2013