Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad Van Bestuur Oudervereniging 5 december 2017

Aanwezig: Frederic Beele, Katrien Cammers, Carmen Cloet ,Yves Crevecoeur, Jessy De Block, Margaux De Cock, Steven Maertens, Arnd Nelde, Sabrina Roeland, Christophe Tuypens, Bruno Van Vlem en Aagje Vanwalleghem
Directie: Guy Dalcq
Verontschuldigd: Luc Audenaert Karen Broeckx, Cristina Gozalves en Hélène Van Hoorebeke

Agenda

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag RVB
Het vorig verslag werd goedgekeurd.

2. Mededelingen van de directie

 • In Alegro Barbaro verschijnt een kader waarin de school de Oudervereniging, de Vrienden van Sint- Barbara en de Alumni dankt voor hun giften en ook waarvoor het geld zal besteed worden.
 • Finaciële transparantie is belangrijk:
 1. Mbt tot de aankoop van de boeken, de directie volgt dit verder op;
 2. Mbt de retoricareis: er moet een “duidelijke” maximale prijs zijn. Nu is dat bedrag 910 euro ‘all in’ (dus ook de middagmalen). Voor volgend jaar zal dit bedrag opgetrokken worden naar 920 euro. Kan er gedacht worden aan een soort spaarplan over verschillende jaren?
 • CAR, er werd een brief meegegeven aan de leerlingen van het zesde leerjaar, de criteria zijn bekend. Het dossier wordt verwacht op 15 december, de inschrijving start op 2 februari.
 • Onderwijshervorming: na lang wachten, kwam er 1 december een antwoord dat de hervorming met één jaar zal opgeschoven worden. Elke school krijgt de opportuniteit vrij te programmeren mits toestemming van de scholengemeenschap en zonder garantie van een bovenbouw. Bv. Je kan in het eerste jaar van de humaniora, naast klassieke studiën, moderne en steam, ook een richting STEMTECHNIEK inrichten. Alle ASO-scholen zijn bereid deze TSO-richting op te nemen in hun programma en de kans is groot dat de TSO-scholen ook een ASO-richting opnemen. Dit heeft het voordeel dat leerlingen toch op school kunnen blijven wanneer ze een ASO-richting niet aankunnen. Op die manier kan ook een TSO-richting opgewaardeerd worden tot een heel sterke richting. De school moet snel mee-evolueren, de gepaste lokalen en leerkrachten voorzien voor bepaalde nieuwe vakken
 • Indien de hervorming doorgaat vallen bepaalde richtingen weg: Grieks-Wetenschappen / Grieks-Wiskunde /Economie-Wetenschappen  en Economie-Moderne Talen
 • Op korte termijn zullen er 3000 leerlingen bijkomen in de Gentse scholen en geen enkele school is hier echt op voorbereid waardoor men een capaciteitstekort vreest. Het bisdom vraagt aan alle scholen uit het vrije net hier iets aan te doen.

3. Vorderingen van de werkgroepen

 1. Voordracht en Algemene vergadering

/

 1. Retoricabal

/

 1. Koor en Orkest

/

 1. Vrienden van Sint-Barbara

De organisatie van het bal loopt vlot. Sponsorgelden zijn steeds welkom, vooral mensen met kinderen in de humaniora zijn moeilijk te bereiken. Er wordt een flyer meegegeven met het rapport op 22 december (moet op school zijn op 18 december). Start verkoop kaarten: kerstdrink basisschool. Alle ouders krijgen uitnodiging na de Kerstvakantie.

 1. Helpende handen

Er is een nieuw formulier gemaakt.

 1. Menucommissie

De school zou een schoolvoorbeeld kunnen zijn in verband gezond eten: minder vlees, vleesvervangers, meer groenten,… en kan helpen slechte gewoontes te veranderen en goede gewoontes te creëren voor een lang en gezond leven. Dit zal echter een langzaam proces zijn.

 1. Gezondheid en preventie

De bestelling van de defibrillator kan geplaatst worden.

 1. Communicatie

Er komen een aantal wijzigingen op de pagina van de Oudervereniging: het bedrag van het lidgeld dient aangepast te worden en de samenstelling van de Raad is niet up to date. Op de Facebookpagina komt de foto van de raad van bestuur. De vraag wordt gesteld waarom er via de Facebookpagina niet naar sponsors wordt gezocht?

 1. Klasafgevaardigden

De klasafgevaardigden komen samen op 16 januari 2018.

 1. Schoolraad

De schoolraad komt samen op 22 januari 2018.

 1. Edith Stein

/

 1. Ignatius

/

 1. Mobiliteit

/

 1. Kerstdrink

De kerstdrink gaat door op vrijdag 22 december, al het nodige is hiervoor gedaan.

4. Varia

Het overleg met de andere geledingen is lopende.

5. Rondvraag

We nemen mee naar de volgende vergadering:

 • Smartschool op de basisschool?
 • Verfraaiing van de speelplaats + uniforme lay-out en restyling van de school
 • Fietsstalling van de basisschool
 • Licentiekost software
 • Bring your own devices

Volgende vergadering dinsdag 9 januari 2018.