Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 5 april 2011

Aanwezigen: Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Patrick Verboven, Frederic Beele, Jan Vande Moortel, Wim Declercq, Frank Raat, Lieve Storme, Marie-Luce Krekels, Sandra Pattyn, Bendikte Derveaux
Directie: Pierre Vinck, Eddy Bosschem

Verontschuldigd: Steven Maertens, Hélène Van Hoorebeke, Marleen Van Wemmel

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

2. Werkgroepen

Retoricabal
Er was een evaluatievergadering. De plus- en minpunten werden besproken. De jongeren zelf waren zeer tevreden over hun bal.

De verkiezing van het nieuwe balcomité wordt binnenkort opgestart. Op dinsdag 10 mei e.k. wordt het bestuur van de oudervereniging uitgenodigd voor een receptie met de goede doelen. Dan zal er ook afscheid genomen worden van het oude balcomité en worden de leden van het nieuwe voorgesteld.

Website
De school zal intern breed kijken wat zij effectief echt nodig heeft.

Koor en orkest
De muzische avonden van 19 en 20 mei worden voorbereid.

Algemene vergadering
Er wordt definitief geopteerd voor de 2 Nederlandse sprekers.

Dienstbetoon
De Brick and Build-party was goed voor een minimumwinst van 9 000 euro.

Op de volgende vergadering van 5 mei zal reeds een nieuw project worden besproken.

Klasafgevaardigden
Deze week wordt de uitnodiging bezorgd aan Eddy voor de vergadering van 26 april e.k.
Op de agenda o.a.:
- evaluatie nieuwe locatie
- stand van zaken werken Savaanstraat
- ontbijtmanden

Schoolblad
Deadline: eind mei 2011

Menucommissie
Volgende vergadering 5 mei e.k.

Edith Stein
Terugkomend op de vergadering van 24 februari jl. (zie ook vorig verslag) wordt er in het verslag van die avond zelf nogmaals opgeroepen voor een hogere aanwezigheid op de volgende vergadering van 12 mei e.k.

Gezondheid en preventie
Het aanbieden van kraantjeswater op de Wereld waterdag van 22 maart jl. was een goed en mooi initiatief maar er moet ook rekening gehouden worden met de afvalberg achteraf door het gebruik van plastic bekers.

PR & communicatie
Het updaten van de gegevens van dhr. Coene en Leyman in de persmap zal zo vlug mogelijk gebeuren.

3. Mededeling directie

Humaniora
Het Jeep-project verloop héél goed. Zowel de gastfamilies als de buitenlandse deelnemers zijn enthousiast.

Het leerlingentoneel van afgelopen weken was héél goed.

Er wordt wat meer uitleg gegeven over de brief van het fonds Emilie Leus.

Lagere school
Op 19 juni worden ontbijtmanden verkocht (waarop vooraf dient te worden ingeschreven). Met de winst hoopt men één of meerdere digitale schoolborden te kunnen aankopen. Men is nog op zoek naar scherpe prijzen voor het leveren van pistolets en fruit. De verdeling ervan op zondagochtend dient nog besproken te worden.

4. Varia

  • N.a.v. persartikel “Helft Vlaamse internaten scoort ondermaats bij inspectie” wordt gevraagd naar de toestand voor Sint-Barbara. Onderwerp komt op agenda voor volgende vergadering.
  • N.a.v. persartikel in Express wordt afgevraagd of de jongeren inderdaad een te brave en passieve houding hebben t.o.v. de inertie van de politiek.

VOLGENDE VERGADERING: DINSDAG 10 MEI 2011